24 Saatte Zengin Olmak İçin Okunacak Dua – Sadece 1 Kere Okuyan

24 saatte zengin olmak için okunacak duanın varlığına dair kesin bir bilgi veya dini kaynak olmayabilir. Zengin Olmak İçin dua, maddi kazançtan ziyade manevi huzur ve Allah’a (c.c.) yakınlaşmak için bir araç olarak kabul edilir.

Müminlerin sıkıntılarına göre farklı duaların kapısını aralayan Cenab-ı Hakk kişinin arzu ettiği bolluk ve zenginliğe ulaşarak mal ve mülk edinebilmek için zenginlik duası ettiği bilinen gerçeklerden. Herkesin gönlünde bir zenginlik yatar. Burada en önemli husus Allah’a yönelmek ve içten dua etmektir. Kişi rızkının artmasını, fakirlikten kurtulmayı, en helali ve hayırlısı ile zengin olmayı dua eder.

İmanı büyük olan atalarımız gibi İmamı Gazali hazretleri de zenginlin duasında tavsiyelerde bulunmuştur. Tekli sayılarda (3,5,7,11,19,21) okunması tavsiye edilen duanın her gün yetmiş kez okunması makbul olduğu yönündedir. Hazreti Ali’de bu dua ile Uhud Dağı kadar da borcu olsa Allah-u Teala bu borcu ödetir buyurmuştur. İşte sizi zengin edecek okunacak dua ve okunuşu;

“Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü, Ya Mu’idü, Ya Rahimü, Ya Vedüd. Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivake.”

Zenginlik Duası Anlamı: “Ey Gani, hamid, Mübdi, Mu’id, Rahman ve Vedud olan Allah’ım! Beni helal ettiklerine iktifa ettir. Haramlara düşürme, Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.”

Besmele ile Zenginlik

Zenginlik Duası herkesin içten yaparak iman yöneldiği dualardan biridir. Kişi maddi ve manevi olarak rızklarının artması için kendi bünyesinde dualar eder. Nitekim Yüce Allah’ım bizleri yaratmış, görevlerimizi yerine getirmemizi ister ve yapmamızı ister. Bu yolda olması gereken imanı ile yapılması gereken müminlerin istekleri ve duaları da kabul görür. Maddi ve manevi açıdan elleri bollaşır. Bu anlamda da dua ederken öncelikli olarak kendinize düşen görevleri de yerine getirmeniz gerekir.

Okudum ve Zengin Oldum

Allahu Teala zengin olmak isteyen kişilerin de yüzüne bakar. O bağışlayan, koruyan ve kollayandır. Biz ne istersek karşılığını verir. Ancak hepsinden önce kulluk görevimizi yerine getirip getirmediğimizi de sorgulamak gerekiyor. Dünya gözüyle meşru isteklerinizle birlikte imana ve Allah’a yönelmek isterseniz öncelikli olarak kulluğunuzu yerine getirmeniz gerekir. Fakirlikten kurtulup zengin olmak için inanarak dua etmek gerekiyor.

24 saatte zengin olmak i̇çin okunacak dua - sadece 1 kere okuyan
Okudum ve zengin oldum

Bir Anda Zengin Olma Duası

Kimileri bir anda piyango tarzı bir varoluşla zengin olmayı arzu eder. Oysa Yüce Rabbim insanların helaliyle bolluğa ve rızkına ulaşmasını ister. Bir anda zengin olmak zor olsa da buna inanarak dua etmek gerekiyor.

“Ya ilahel alihetir – refiy-ı celalüh.”  Bu duayı günlük  20 kez okumayı alışkanlık haline getirmek grekiyor. Nitekim bu duayı yapanlar fakirlikten kurtulur, kendisine rızık kapılarının sonuna kadar açılmasını sağlar.

Zenginlik İçin Kevser Suresi

Alimlere göre müminlerin kapısı olarak nitelendirilen Kevser Suresi kişinin okuyup işe başladığı her şeyin çok güzel şeyler olacağı üzerinedir. Alimlerce surenin sırları üzerinde durulmuş ve ihtiva ettiği belirtilmiştir. Özellikle yağmur yağarken Kevser suresinin okunması halinde dilek ve duaların kabul gördüğü, kişinin topraklarının bereketlendiği ve zengin olma isteği olanla hayırlı mallara nail olduğu belirtilir.

İmanı kuvvetlendiren Kevser günlük okunması halinde de sıkıntılardan sizleri uzak tutar, imanı pekiştirir ve kuvvetli kılar. Zira Yüce Allah açıklamasında Biz sana Kevseri verdik diyor. Sende rabbin için namaz kıl, kurban kes diyor.

21 Günde Zengin Olmak

Kısa sürede zengin olmak için okunan dualar vardır. Bunların başında gelen dua ise budur.  “Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.” 

Bu duayı günlük dört kez okunmalıdır. Daha çok okumak isteyenler 41 kez okumalı. Bu sayede çok daha etkili olur. Sürekli zengin olma duası okuyanların kısa sürede mal varlığındaki artışlar da söz konusu olacaktır.


Daha fazla ilgili içerik;

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥