Anne Babaya Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua

Anne babaya asi olan çocuğa okunacak dua, çocuğun hidayetine ve anne babasına saygılı olmasına vesile olabilir. Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua, Allah’tan yardım ve merhamet dilemenin bir yoludur.

Asi sinirli olan çocuğa okunacak dua, çocuğun rahatlamasına ve sakinleşmesine katkı sağlar. Sinirli ya da asi olunan durumlarda psikolojilerinin de olumsuz etkilenmemeleri için çocuklara dua okumak önemlidir. Ahkaf suresi çocuğun sinirinin giderilmesi gibi noktalarda destek olur;

Anne babaya asi olan çocuğa okunacak dua

Arapça Okunuşu:

Ha mim. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu’ridun Kul eraeytüm ma ted’une min dunillahi eruni maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat ıtunı bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn Ve men edallü mimmey yed’u min dunillahi mel la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a’daev ve kanu bi ıbadetihim kafirın Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la temlikune lı minellahi şey’a hüve a’lemü bima tüfıdune fih kefa bihı şehıdem beynı ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahıym Kul ma küntü bid’am miner rusüli ve ma edrı ma yüfahü bı ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezırum mübın Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimın.

Türkçe Okunuşu:

Tek yaratanın Allah olduğu ve O’nun her şeyi bir hikmetle yarattığı.  İman etmeyi kolaylaştıran deliller, akıl yürütme şekilleri.  İman ve istikametin meyvesi. İnsanın ameli yani yapıp ettikleri, eserleri ile derecesi arasındaki paralellik.  Aile fertlerinin karşılıklı hak ve ödevleri. Âd kavmi ile peygamberleri arasında geçenlerin ibret için hatırlatılması. Cinlerin Kur’an’ı dinlemeleri ve imana davet edilmeleri. Başta yaratan ve insana can veren Allah’ın, ölenleri diriltmeye de kadir olduğunun, diriltmeyi takip eden zamanda inkârcıların başlarına geleceklerin hatırlatılması.

Asi sinirli olan çocuğa okunacak dua

Anne babaya asi olan çocuğa okunacak dua, çocukta meydana gelen sıkıntıların da giderilmesine destek olur. Bu anlamda ya Arapça ya da Türkçe olarak bu dua okunabilir. Manevi anlamda güçlenmeyi sağlayan etkili bir duadır.

Huysuz Sinirli Çocuğa Okunacak Dua

Anne babaya asi olan çocuğa okunacak dua

Huysuz sinirli çocuğa okunacak dua, günde 3-4 kere okunabilir. Bu konuda asi, sinirli, öfkeli çocuğun sinirinin azaltılmasına katkı sağlayan Ahkaf suresini Türkçe meal olarak okuyabilirsiniz. Surenin Türkçe anlamı:

  • Biz o insana anne babasına güzel davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına ulaşıp kırk yaşına girdiği zaman: Ey Rabbim, beni öyle yönlendir ki, bana ve anama verdiğin rahmetine şükredeyim ve hoşnut olacağın iyi bir iş yapayım. Soyumdan gelenleri ve benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben, gerçekten tövbe ile sana yüz tuttum ve ben gerçek Müslümanlardanım.

Yukarıda yer verdiğiniz dua anne ve babaya asi olan çocuklar için oldukça tesirli bir duadır.

Hareketli ve Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua

Hareketli ve söz dinlemeyen çocuğa okunacak dua, çocuğun rahatlamasında etkili olan bir duadır. Manevi olarak çocuğun güçlenmesine de katkı sağlayan bu duaların okunması oldukça önemlidir.

Söz Dinlemeyen Evlat İçin Ne Yapmalı?

Söz dinlemeyen evlat için ne yapmalı, sıklıkla sorulan sorulardandır. Çocukların erken dönemlerindeki hal ve hareketleri, genel olarak ilerde nasıl bir kişiliğe sahip olacağını belirtir. Söz dinlemeyen bir çocuğa sahipseniz, çocuğun dikkatini başka yöne çevirmeli, enerjisini atacağı aktiviteler yaptırmalısınız.

Örneğin, boyamalar, legolar, kesme yapıştırma etkinlikleri çocuğun eğlenmesine neden olacak aktivitelerde olup söz dinlemesine de katkı sağlayacaktır. Bu konuda bazı tavsiyeler:

  • Belirli sınırlar çizilmelidir.
  • Ona yalvarmayın ya da kızmayın.
  • Söz dinlemesi için eline telefon, yemek gibi rüşvetler vermeyin.
  • Önce hayır deyip daha sonrasında kabul etmeyin.

Yukarıda yer verdiğimiz ayrıntıları dikkate alarak söz dinlemeyen çocuğunuzun dizginlenmesine destek olabilirsiniz. Eğer bunu aşan bir durum olursa mutlaka çocuğunuz için psikologtan destek almaya özen göstermenizi tavsiye ediyoruz.

Nazar Duası Türkçe Okunuşu

10 Saniyede Kabul Olan Dua

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥