Trend

Bu Dua İle Sınavı Kazandım

Zeki ve başarılı olmak dua yanında başladığınız her işte başarılara nail olmak için okuyacağınız dua ve esmalar ile merak ettikleriniz hakkında bilgi vermek istedik. Bizler için çok önemli olan bir sınava girmeden önce dua eder ve Allah’a sığınırız.

Sınavdan önce okuyacağımız dualar;

Rabbi edhılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin cevali limin ledünke sultanen nasira.

Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddusün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetahna leke fethan mubina.

Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s-seyyiat ve terfe’una biha ındeke a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-ğayat min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve ba’del-memat birahmetike Ya erhame’r-rahimin. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke rabbena ve ileyke’l-masir.”

Sınavı kesin kazandiran dua✅ Sınav duası en etkili
Zeki ve başarılı olmak için dua✅ Sınav duası kısa
Peygamberimizin başarı duası✅ Annelerin sınav duası

Okunacak dua Türkçe meali de şöyledir. Yüce Allah’ım, bana öğrettiğin bilgileri faydalı eyle, bana fayda ver, fayda verecek ilimle nasiplendir. Zira bizler sadece sınav öncesi değil manevi olarak ilacımız olan duayı her gün yapmalıyız. Nitekim bizlerin yaratandan başka sığınağımız yoktur. Tabi ki sınavlarımıza çalışacağız ama dualarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Yapacağınız dualarda Arapça ya da başka dilde olmasına gerek yoktur. Sınav öncesi ve esnasında yapacağınız Allah’ım beni doğru giriş ile girdir, doğru çıkış ile sınavdan çıkar. Bana yardımcı ol sana sığınıyorum duası da yeterlidir.

Bu Dua İle Sınavı Kazandım: Sınavı Kesin Kazandiran Başarı Duası

Daha fazla ilgili içerik;


Annenin Sınava Girecek Çocuğa Okunacak Dualar

Sınav öncesi en çok dua eden annelerimizdir. Çocukları için sürekli dua eden anneler okudukları pirinçler, şekerler ile çocuklarına destek olmaya çalışırlar. Bazı dualarda ayrıca defalarca okunması gerektiğine inanılır. 10 kez 19 kez gibi. Bazı ayetlerde de bu aşamada ön plana çıkar. Allah’ım, göğsümü gönlümü genişlet, işlerimizi kolaylaştır, dilimi çöz sözümü anlaşılır eyle. Bunu 10 defa okumanız öneriliyor.

Hangi duayı okursak sınavda başarılı oluruz?

Sınavda başarılı olmak için okunabilecek birçok dua vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • “Rabbi edhılnî müdhale sıdgîv ve ahricni muhrace sıdgîv ve’c’al li mil ledünke sultânen nasîrâ.” (İsra suresi, 80)
 • “Rabbi-ş rahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdetem min lisanî yefkahû kavlî.” (Taha suresi, 25-28)
 • “Allahumme inni este’süke bi-fadlike ve kudratike en tu’allimni ma la a’lemu.”
 • “Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteğisu.”
 • “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Bu duaları sınavdan önce ve sonra okumak, Allah’tan yardım ve başarı dilemek için faydalı olacaktır.

Başarı için Allah’ın hangi ismi?

Başarı için Allah’ın en çok kullanılan isimleri şunlardır:

 • “El-Mu’min” (Güven veren)
 • “El-Muhaymin” (Gözeten)
 • “El-Vahidi” (Tek olan)
 • “El-Ehad” (Tek olan)
 • “El-Kadir” (Her şeye gücü yeten)
 • “El-Mucib” (Duaları kabul eden)
 • “El-Vedud” (Seven)
 • “Er-Rauf” (Merhametli)
 • “El-Hafid” (Koruyan)

Bu isimleri anmak ve Allah’tan yardım dilemek, başarıya ulaşmak için faydalı olacaktır.

Sınavda başarılı olmak için hangi zikir çekilir?

Sınavda başarılı olmak için çekilebilecek bazı zikirler şunlardır:

 • “Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteğisu.”
 • “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.”
 • “Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu akbar.”
 • “Allahümme Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahıreti haseneten ve kına azabennar.”

Bu zikirleri sınavdan önce ve sonra çekmek, Allah’tan yardım ve başarı dilemek için faydalı olacaktır.

Inşirah suresi sınav için kaç kere okunur?

Inşirah suresi, sınavda başarılı olmak için okunabilecek bir suredir. Bu sureyi sınavdan önce ve sonra 3, 7 veya 21 defa okumak faydalı olacaktır.

Zeki ve Başarılı Olmak İçin Dua

Zeki ve başarılı olmak i̇çin dua

Sınavlarda başarılı olmak için okunan dualarda çeşitlilikte artar. Türkçede yapabileceğiniz bu dualar sizlere manen de güçlü kılar ve girdiğiniz sınavlarda da başarılı olursunuz. Ayrıca sınav arasında da dua etmez zihninizi açacak ve ruhen hafifletecektir.

Özellikle sınavda unutkanlığın önüne geçmek için;

 • Ferdün, Hayyün, Kayyümun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na büdü ve iyyakenestai in. İnna fetahna leke fethan mubina.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) zeki ve başarılı olmak için en etkili duası da bulunmaktadır.

 • Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el hıkni bis salihin. Rabbişrahli Sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisan iyefkaku havli. Ya hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir Rabbi temim bil hayr.

Sınavı Kesin Kazandıran Dua

Sınava girmeden önce okuyabileceğiniz onlarca dua ve adet vardır. İmanı yüksek olan kişiler girdikleri imtihanlar öncesi huzurlu ve mutlu kılacak olan dualar ile Allah’a sığınır. Dualar her zaman bizim manevi ilacımızdır. Biz duamızı eder gerisini de Allah-u Tealaya bırakırız. Sadece sınavlarda değil her zaman etmemiz gereken dualar da sınavlarda başarılı olmamızı sağlar. Sınav öncesi, sınav esnasında ve sonrasında da yapılması gereken dualar bulunur.

Sınava başlamadan önce 10 kez;

 • Rabbişrah li Sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefghü kavli duasını okuyon. Sınav başlayınca Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike estagisu duasını okuyun.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥