Ağır Hasta için Okunacak Dua – Yogun Bakımdaki Hastaya

Ağır Hasta için Okunacak Dua, kişinin Allah’a (c.c.) tevekkül etmesini ve ondan yardım dilemesini sağlar. Bu da hastanın manevi olarak güçlenmesine ve moralinin yükselmesine yardımcı olabilir.

Yoğun bakımda yatan hasta için okunacak dua, Allah’a halinizi anlattığınız ve ondan af, yardım dilediğiniz ibadetlerden birisi duadır. Bütün benliğinizle Allah’a yönelerek gerçekleştirdiğiniz istek ve dileklerde bulunduğunuz ibadet şekillerinden biridir. Dua İslam aleminde olan tüm Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Duaya hayatımızın her alanında ihtiyaç duyarız. İşe başlamadan önce işe başlamadan önce kısacası gün içerisinde sürekli Allah’a dua ederiz. Yoğun bakımda olan kişinin acil şifa bulması, acılarının dinmesi için okuyacağınız dualar bulunmaktadır. Yoğun bakımda olan bir hasta için okuyabileceğiniz duaları sizler için derledik. Hadi gelin bir bakalım.

 • Allahümme Rabbena, ezhibi’l be’se işfi, ente’ş Şafi. La şifaen illa şifaüke şifaen la yuğadiru sekamen (Allah’ım, sen bütün insanların Rabbisin, bu hastalığın acısını gider ve şifa ver. Şifayı veren sensin senden başka yaratan yoktur ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak bir şekilde şifanı ihsan et)

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

Yoğun Bakımdaki Hasta İçin Zikir

Zikir ile Allah’a yakınlaşır ve dileklerimizi iletiriz. Şifa duası ve şifa ayetleri herhangi bir sağlık sorunu olan kişiler için okunmaktadır. Yoğun bakımda olan ve ağır hastalığa kapılmış kişiler için okuyacağınız dualar ve zikirler bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin bu durumlar için okuduğu dua akıllara gelmektedir. Çok etkili olan bu duayı yoğun bakımda olan kişi için okuyabilir ve zikir şeklinde dile getirebilirsiniz.

Her türlü hastalığın şifasını veren sadece Allah olduğu için Şafi ismi bol bol zikir edilmelidir. Hastalıkların şifası için dua tavsiyesi için yapılması gereken adımlar şu şekildedir;

 • Euzü Besmele çekerek ilk önce İhlas suresi okunur ardından mağfiret duası okunur. Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etübü ileyh denir.
 • Mağfiret duasını yaptıktan sonra 7 kere Fatiha okunması gerekir.
 • Daha sonra 422 kere Ya Şafi zikri yapılır.
 • Zikir çekildikten sonra Allahümmeşfi enteşşafi la şifae illa şifaüh. Allahümme şifaen la yugadiru seqamen ve la eleman duasını okunur ve zikir tamamlanır.

Bilincin Açılması İçin Dua

Ölüm döşeğinde olan, ağır bir hastalığa kapılmış kişi için Allah’tan yardım istemek ve kısa sürede şifa bulması için okunacak birçok dua vardır. Dua ederken en önemlisi içten ve isteyerek etmektir. Allah hiçbir duayı kapısından geri çevirmez. O yüzden bilinci kapalı olan kişiler için okuyabileceğiniz şifa duasını sizler için ele aldık.

 • Eceli gelmemiş bir hasta için 7 defa Es elullahil azime rabbel arşil aziim en yeşfike (Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan şifa vermesini istiyorum) duasını yapması gerekmektedir.
Ağır hasta için okunacak dua

Ağır Hastaya Okunacak Dua

Hayatımızda sürekli olarak Allahtan yardım isteriz. Allah şifa veren, merhamet gösteren ve tek yaratıcıdır. İçten edilen her dua, her yalvarış Allah katında kabul edilmektedir. En çaresiz olduğunuz zamanda bile Allah’tan ümidinizi kesmeyin. Ağır hastaya okuyabileceğiniz duayı sizler için yazımızda derlemeye çalıştık.

 • Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu (Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım)
 • Allahümme inni es’elükel afve vel afiyete fid dünya vel ahırah (Allah’ım senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum)

Ölüm Hariç Her Hastalığa Şifa Dua

Rabbiö şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmadığını ve kainatta yer alan tüm varlıklarda görülen hastalığın şifasının olduğunu bilmemiz gerekir. Allah kaderimizde yazılı olan hayırlı veya şerli olaylara karşı tepkimizi ölçer aslında bir imtihandır. İçinde olduğunuz zorlu süreçte Allah’tan yardım istemeli ve ne yaşarsanız yaşayın Allah’a isyan etmemeniz en önemli durumlardan biridir. Ölüm haricinde her türlü hastalığa iyi gelen şifa dualarını sizler için yazımızda ele aldık.

 • Ezhibi’l be’se rabben’nasi eşfi ve ente’ş Şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. (Bu hastalığı gider Ey Allahım, şifa ver, çünkü şifa verici ancak ve ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka bir şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın.)

Can Çekişen Hastaya Okunacak Dua

Hayat, tüm insanlığın tüm canlılara bahşedilen en değerli nimetlerden birisi olmaktadır. Ölüm ise her canlının başına gelecek kaçınılmaz sonlardan biridir. Ölüm ve hastalık insanlar için imtihanların en büyüğüdür. Ölüm ve hastalık insanları isyana sürüklememeli Allah’tan ümit kesilmemelidir. Can çekişen bir hastaya okunması gereken dualardan birini sizler için yazımızda derledik.

 • Bismillahi arkıyken min külli şeyin yu’zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyken (Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her türlü şeyden dolayı sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Rabbim sana şifa versin. Allah’ın ismiyle sana okurum)

Ölmek üzere olan hasta için Yasin, Tebareke, Amme ve Duhan surelerinin okunması gerekir. Ölmek üzere olan kişinin yanında sürekli olarak kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet okunması da gerekmektedir.

Peygamber Efendimizin Şifa Duası

Peygamber Efendimiz bir hastalık geçirdiği zaman veya rahatsızlığı olduğu zaman okuduğu bazı dualar vardır. Özellikle hasta olduğu zaman Muavvizeteyn surelerini okumaktadır. Muavvizeteyn surelerini okuduktan sonra kendi üzerine üfler ve eliyle üzerine sildiği söylenmektedir. Peygamber Efendimizin okuduğu şifa dualarından biri şudur;

 • Bismillahi Allahümme davini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivak vahzer anni ezake (Allah’ın ismi ile, Ey Rabbim beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni fazlınla senden başkalarına müstağni kıl ve kötülüklerden uzak tut)

Çıkmaza Girince Okunacak dua

Canını Yakana Okunacak Dua

Gece Yatarken Tövbe Duası

Yatarken Okunan Dua

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥