Diyanet

Guslün Farzları (Hanefi, Şafii, Maliki ve Diyanet)

Guslün farzları Diyanet tarafından anlaşılır bir şekilde açıklandı. Kuranda guslün farzları ve guslün sünnetlerinin kaç olduğunu öğrenmek için makalemizi inceleyiniz.

Guslün farzları üçtür. Bunlardan birincisi, ağıza dolu dolu su vermek, ikincisi bir kere buruna sertçe su çekmek, üçüncüsü ise bütün vücudu iğne ucu kadar bile olsa hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Gusül boy abdesti demektir. Genel tanımı olarak gusül, niyet ederek suyu bedenin tamamı üzerinden akıtmaya denir. Gusul etmek isteyen kişi önce  besmele çekerek niyet eder.

Ağzı, burunu ve bütün bedeni bir kere yıkamak farzdır. Üç kere yıkamakla hem farz yerine getirilmiş olur hem de sünnet sevabı kazanılır. Gusül abdesti alan kişinin tekrar namaz abdesti almasına gerek yoktur.

Niyet etmek (niyet ettim Allah rızası için Gusül abdesti almaya)

  1. 3 Kez ağza dolu dolu su verip gardara etmek.
  2. 3 Kez buruna dolu dolu göz pınarları yanacak şekilde içine çekmek ve sümkürmek.
  3. Vücudunda hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmak. (iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak)

Hanefî Guslün Farzları

Hanefî guslün farzları üçtür bunları açıklayalım; birincisi ağzın içini yıkamak, İkincisi burnun içini yıkamak, üçüncüsü bedenin tamamını hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Hanefi mezhebine göre gusül yaparken ağza ve buruna su almak farzdır.

Şafii Mezhebinde Guslün Farzları

Şafii mezhebinde guslün farzları üçtür ve şunlardır: birincisi ”guslün farzını edaya niyet ettim” diyerek niyet etmek, ikincisi vücut üzerindeki pislikleri gidermek, üçüncüsü vücudun bütün kıllarını ve derisini su ile yıkamaktır. Şafii mezhebinde ağız ve burnu yıkamak farz değildir.

Malikide guslün farzları

Malikide guslün farzları beştir. Birincisi niyet etmek, ikincisi bedenin her yerini yıkamak, üçüncüsü delk yani abdest alırken yıkanan yerleri ovmak, dördüncüsü muvalattır yani her uzvu (organı) ara vermeden peşi sıra yıkamaktır, beşincisi ve sonuncusu ise saçları hilallemektir.

Guslün farzları (hanefi, şafii, maliki ve diyanet)
Guslün sünnetleri

Guslün Sünnetleri

Guslün sünnetlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1. Gusle niyet ederken besmele çekmek.
2. Elleri bileklere kadar yıkamak.
3. Gusül esnasında namaz abdesti gibi abdest almak. Ağza ve buruna su almak.
4. Her yıkayışta bedenin el ile ulaşılabilen yerlerini ovmak.
5. Bir organın üzerindeki su kurumadan diğerini yıkamaya geçmek.
6. Önce başı yıkamak.
7. Yıkanmaya vücudun sağ tarafından başlamak.
8. Suyun deriye ulaşmasına engel olmayan şeyleri gidermek. Engel olan şeyleri gidermek ise farzdır.
9. Kimsenin görmediği kapalı bir mekânda olsa bile gusül yapan kişinin avret yerlerini örtmesi.
10. Yıkanan her yeri üç defa yıkamak.
11. Saçları ve parmak aralarını hilâllemek.
12. Gusülden önce koltuk altı ve kasık kılları ile tırnakları kesmemek.
13. Gusülden önce abdest dualarını okumamak.
14. Mazeret olmadıkça yıkanmak için başkasından yardım istememek.
15. Gusül suyu sıçramasının bedene isabet etmeyeceği bir yerde bulunmak.
16. Gusül yaparken kıble tarafına yönelmemek.
17. Organlar üzerinde kalan su damlacıklarını silkelememek.
18. Gerek görülmedikçe gusül esnasında konuşmamak.
19. İhramlı veya oruçlu olmayan kadınlarla, kocasının ölümü nedeniyle süs ve ziynetten menolunmayan kadının, gusül esnasında bulabilirse, üzerine misk veya ıtır sürülmüş bir pamuk parçasını tenasül organının ağzına tıkması.
20. Alt kısımlardan önce üst kısımları yıkamak. Ancak erkekler abdest almadan önce penislerini yıkamalıdırlar ki, abdestten sonra elleri penislerine değip de abdestleri bozulmasın.

Abdestin Farzları – 4 Mezhebe Göre Gusül Farzı

Peygamberimiz Gusül Abdesti Nasıl Alınır

Gusül Abdesti Nasıl Erkek

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

Faydalı linkler

deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Veren Siteler