Abdestin Farzları – 4 Mezhebe Göre Gusül Farzı

Abdestin farzları sırasıyla nasıl sayılır ve 4 mezhebe göre, abdestin farzları farklılık gösterir mi? Abdestin farzları nasıl alınır? Hocamızdan açıklamalar.

Abdestin farzları, islamın beş şartından  biri olan namaz kılmak için abdestin farzlarına uygun olarak abdest almak gerekir. Namazın ön şartlarından biri olan abdest ve gusül de namazla birlikte farz kılınmıştır. Abdestin farzları dörttür. Birincisi yüzü yıkamaktır.

Yüzü yıkamak, saçların bittiği yerden çene altına , kulakların köklerine kadar olan kısmı her yere su gelecek şekilde normal yıkamaktır. Abdestin farzlarının İkincisi, kolları yıkamaktır. Kolları yıkamak parmak uçlarından, kol dirsekleri dahil olmakla beraber kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Abdestin farzlarının üçüncüsü başı meshetmektir.

Başı mesh etmek, başın dörtte birini meshetmektir. Mesh kelime olarak bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. Suyun başa değmesi başın meshedilmesidir. Abdestin farzlarından dördüncüsü yani sonuncusu ayakları yıkamaktır. Ayakları yıkamak, ayağın topuklarla birlikte yıkanmasıdır.  

  1. Yüzü yıkamaktır. Yüzü yıkamak, saçların bittiği yerden çene altına , kulakların köklerine kadar olan kısmı her yere su gelecek şekilde normal yıkamaktır.
  2.  Kolları yıkamaktır. Kolları yıkamak parmak uçlarından, kol dirsekleri dahil olmakla beraber kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır.
  3.  Başı meshetmektir. Başı mesh etmek, başın dörtte birini meshetmektir. Mesh kelime olarak bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. Suyun başa değmesi başın meshedilmesidir.
  4. Ayakları yıkamaktır. Ayakları yıkamak, ayağın topuklarla birlikte yıkanmasıdır.  

Maliki Mezhebi Abdestin Farzları

Maliki mezhebi abdestin farzları, Malikilere göre; abdest alırken niyet ve uzuvların art arda yıkanması ve ovulmasını da abdestin şartlarından sayarlar. Diğer farzları Hanefilerle aynıdır.

Hanefi Mezhebine Göre Abdestin Farzları

Hanefi mezhebine göre abdestin farzları, abdestin farzları yukarıda açıklandığı gibi dörttür. Hanefilere göre abdest için niyet, sırasına göre yıkamak yani tertip, organları ard arda yıkamak sünnettir.

Abdestin farzları - 4 mezhebe göre gusül farzı
Şafi abdestin farzları

Şafi Abdestin Farzları

Şafi abdestin farzları altıdır. Diğer mezheplerde farz olan dört farzı da içine almakla beraber niyet ve tertip de eklenir altı olur. Niyet etmek “ farz olan abdesti almaya niyet ettim.” Şeklinde söylenir. Tertipte ise abdestin farzlarını anlatan ayette ki sıra ile yapmak. Önce yüz, kollar, başı meshetmek ve sonra ayakları yıkmak şeklinde olmalıdır.

4 Mezhebe Göre, Abdestin Farzları

4 mezhebe göre, abdestin farzları Kuran da Maide(6.ayet) suresinde açıklanmıştır. Açıklanan ayetteki abdestin farzlarına dört mezhep ittifak etmiştir. Maide(6. Ayet) şöyledir:” Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın).

Şafiler bu şartlara, niyet ve tertibi  yani ayette geçtiği sıraya göre yıkamayı da ilave ederler.

Gusül Abdestin Farzları

Gusül abdestin farzları, üçtür. Gusül abdesti abdesti yani boy abdestinin birincisi ağıza dolu dolu su vermektir. İkincisi bir kere burna sertçe su çekmek, kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Üçüncüsü ve sonuncusu bütün vücudu iğne ucu kadar bile olsa, hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Allah teala’nın  abdesti, guslü bize farz kılmasında muhakkak bizim için faydaları vardır.  Abdest maddi manevi kirlerden arınmak, ibadetleri yapmaya bir ön hazırlık, güzel bir temizliktir.

Abdestsiz Telefondan Kuran Okunur Mu?

Temizlik ve Abdest ile İlgili Hadisler

Gusül Abdesti Nasıl Erkek

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥