Yakınların vefatı halinde taşınmaz mal varlıklarının miras kalması halinde söz konusu taşınmazların mirasçılara tapuda kaydının gerçekleştirilmesi ile devam eder. Bu işlemin yapılmasına da tapuda intikal işlemi denir.

Tapu intikal işlemlerinde tapuda kayıtlı bulunan taşınmaz malların mirasçılara kayıt edilmesi olarak tanımlanan bir eylemdir. Kişinin ölümü üzerine adına kayıtlı olan ev, arsa, tarla ve dükkan gibi taşınmazların mülkiyet hakları mirasçılara geçer. Bu mülklerin kaydının tapuda gerçekleştirilebilmesi için de mahkemelerden veraset ilamı çıkarılması gerekmektedir. İntikal kelimesinin karşılığı bir yerden bir yere geçme olarak görülür. Yani tapu kayıtları birisiden alınarak başkalarına verilir.

Veraset intikal vergisi beyannamesi

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, miras kalan mal ve haklar için ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisinin hesaplanıp, vergi dairesine beyan edildiği belgedir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi verme süresi, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren 4 aydır. Bu süre içinde beyanname verilmezse, vergi cezası uygulanır.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesini, mirasçılardan herhangi biri verebilir. Beyanname, vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla verilebilir.

Veraset Belgesi Nasıl Alınır

Tapu kayıtları ile intikal işlemlerinin yapılabilmesi için bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bunların başında veraset ilamı gelir. Mirasçıların mahkeme kararları ile aldıkları mirasçı olduklarına dair belgeye veraset ilamı denilmektedir. Gerekli belgelerin tamamlanması ile Tapu Müdürlüğünden alacağınız randevu ile intikal işlemlerinin yapılmasında ilk adımı atabilirsiniz.

Vefat sonrası miras ya da mirasçıların kimlik bilgileri ile birlikte miras intikal işlemlerini sizlerin yerine vekiliniz olan avukatlar aracılığıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Mahkemeden almış olduğunuz veraset ilamı sizin mirasçı olduğunuzu gösteren belgedir. Mirasçılar arasında bir uyuşmazlık olması durumunda söz konusu veraset ilamı Sulh Mahkemeleri aracılığıyla alınabilir.

Kişinin ölümü ile birlikte veraset ilamı ile miras intikalinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu intikalin gerçekleşmemesi ve devamında 2 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte intikal yapılabilmesi için tekrar yargıya başvurulması ve karar alınası gerekir. Bu da süreci uzatır ve zaman kaybına neden olmaktadır.

Tapuda intikalin gerçekleştirilmesi için istenilen ve gerekli belgeler şu şekildedir.

  • İntikali yapılacak olan taşınmaza ait tapu senedi
  • Tapu senedinin olmaması halinde söz konusu taşınmaza ait ada ve parsel numarasını gösterir bir belge
  • Mirasa konu olan konut yada dükkansa sigorta belgeleri
  • İntikal yapacak kişilerin kimlikleri (vekil aracılığıyla yapılacaksa Avukatın kimliği)
  • Avukat olması halinde mirasçılarca verilecek vekalet belgesi

E-Devlet Tapu intikali Nasıl Yapılır

Tapuda İntikal Nasıl Yapılır

Tapu intikali işlemlerini e-devlet üzerinden yapmanız söz konusu değil. Ancak buradan randevu talebi oluşturabiliyorsunuz. https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresi aracılığıyla da başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Burada işlem yapabilmek için intikale konu olan taşınmazların bilgilerinin eksiksiz bilinmesi gerekiyor. E-devlet üzerinden alınan randevuların oluşmasında doğru bilgiler olması halinde tapu intikaliniz hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Tapu İntikal ve Satış Aynı Anda Olur mu

Mirasçıların sorguladığı hususlardan biri de miras olan taşınmazın intikalinin yapılması ile satışının gerçekleştirilmesidir. Kişiye intikal yoluyla tapuda kaydı geçen taşınmazların satışları aynı anda gerçekleştirilemez. Burada mirasçıya kayıt yapıldıktan sonra tapu üzerinden tekrar randevu alarak satış işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. Ayrıca satışın yapılabilmesi için diğer mirasçılarla görüş birliğine varılmış olması gerekir.

Tapuda Doğrudan Mirasçılara İntikal

Taşınmazların mirasçılara geçebilmesi için mutlaka veraset ilamı alınarak gerekli belgeler ile taşınmazın bulunduğu bölgedeki Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu malların tapuda doğrudan mirasçılara tapuda intikal söz konusu olamaz.

Tapu İntikal İşlemleri Ücreti

Tapu kaydı ile alım satımlarda tapu harçları tahsil ediliyor olsa da tapu intikal işlemleri için harç ödemesi söz konusu değildir. Fakat Tapu müdürlükleri bu hizmet için döner sermaye ücreti tahsil eder. Tahsil edilen döner sermaye ücretleri de her şehirdeki Tapu kuruluşları için farklı olarak alınmaktadır. Burada alınan ücretler ise 250 lira ile 350 Lira arasında değişir.

Veraset ve İntikal İşlemleri Kolaylaşıyor

Tapuda İntikal Nasıl Yapılır

Mirasçılara arasında bir uyuşmazlık olmadığı süreçlerde devlet veraset ve intikal işlemlerinin kolaylaştırılması amacıya dijital ortamlarda gerekli adımları yenileyerek atmaktadır. Son yıllarda e-devlet üzeriden tüm kamu kurum ve kuruluşları birleştirilmiş olup kişilerin bazı kamu hizmetlerini alabilmelerinin önü açılmıştır. Bunlara ek olarak veraset ve intikal işlemlerinde de başvuru ile tapu kayıtlarının gerçekleştirilmesinde geçen zaman süresi de kısaldı.

Tapu İntikal Kaç Gün Sürer

Mirasların tapu intikalinde süre söz konusu değildir. Fakat Tapu Müdürlükleri söz konusu kaydı gerçekleştirebilmek için mirasın kaçıncı kuşaktan kişiye kaldığı, kaç mirasçı olduğuna bakmaktadır. Mirasçı sayısı arttıkça burada işlemin gerçekleşme süresi de artar. Özellikle iki ve üçüncü kuşaktan kalan mallarda tapu intikal işlemleri de daha uzun sürmektedir. Bunun yanında başvuru yapılan tapu müdürlüğünün yoğunluğu da bu hizmetin alınmasında süreyi etkiliyor. Bazı tapu daireleri alınacak hizmetler için randevuyu birkaç hafta sonrasına da verebiliyor.

Mirasçıların kendilerine miras kalan arsa, tarla, ev ve dükkan gibi taşınmazların tapuda intikal yapabilmesi için veraset ilamı da dahil tapu işlemlerinde sorunlarla karşılaşabilir. Sürecin hızlı ilerlemesi adına atılacak adımlardan biri bu işte uzman olan hukuksal açıdan destek almak olacaktır.

Teknik olarak verilen bilgiler atmanız gereken adımları gösterir. Fakat mirasçı sayısının çok olması, taşınır mal varlıklarındaki hukuki sorunlar gibi hususlar sizleri yorabilir. Bu gibi durumlarda bir çok mirasçının takip etmesi yerine vekalet verilen avukatlar aracılığıyla işlemlerin yürütülmesi doğru olur.


Daha fazla ilgili içerik;

Tapu intikal için gerekli belgeler:

Mirasçılık belgesi
Taşınmazın tapu senedi
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi
Nüfus cüzdanı fotokopileri
İkametgah belgesi

Tapuda intikal için tüm mirasçılar gerekli mi?

Hayır, tapuda intikal için tüm mirasçıların gerekli olması şart değildir. Mirasçıların bir kısmı, diğer mirasçıların vekalet vermesi durumunda, taşınmazın intikalini gerçekleştirebilir.

İntikal işlemleri yapılmazsa ne olur?

Tapu intikal işlemleri yapılmazsa, taşınmazın mülkiyet hakkı mirasçılara geçmez. Bu durumda, taşınmazın sahibi olarak miras bırakanın mirasçıları görülür.

Tapu intikal ücreti ne kadar?

Tapu intikal ücreti, taşınmazın değerine ve tapu müdürlüğünün bulunduğu ilin vergi oranına göre değişmektedir. Genel olarak, taşınmazın değerinin %1’i kadar bir tapu harcı ve %0,1’i kadar bir döner sermaye ücreti alınmaktadır.

Tapu intikal işlemleri nasıl yapılır?

Mirasçılık belgesi alın
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ver
İkametgah belgesi al
Tapu müdürlüğüne başvur