Hisseli Tapu Nasıl Satılır – Kendi Hissemi Satabilirmiyim

Hisseli tapu nasıl satılır ve hisseli-tapuda habersiz satış yapılır mı, detayları sizlerle paylaşıyoruz. 1/2 Hisseli tapu satışı ve hisseli tapuda kendi hissemi satabilirmiyim, detayları birlikte inceleyelim.

Hisseli gayrimenkul alım satım işlemi tüm hisselerin birlikte el değiştirmesi halinde yapılabilir. Hisseli tapularda birden fazla isim olmasına rağmen kimin hangi hisseye sahip olduğu belirtilmemektedir. Taşınmaz sahibi ve alıcının anlaşmasının yeterli olmadığı işlem, tüm hissedarların izniyle gerçekleşebilir.

 • Hisseli tapuda pay sahibi olan kişilerin ortak bir görüş üzerinde uzlaşması zaman kazandırır.

Hissedar talepleri göz önünde tutularak farklı satış seçenekleri değerlendirilebilir.

Hisseli Tapuda Kendi Hissemi Satabilirmiyim

Hisseli tapuda kendi hissemi satabilirmiyim, bir taşınmaza birden fazla kişi sahipse yapılacak tasarruftan önce tüm hissedarların onayı alınmalıdır. Hisseli taşınmazın tüm hisselerinin satılması bir seçenektir. Kararın ortak alınması halinde tüm hisse sahipleri tek bir avukata vekâlet vererek tapu devrini gerçekleştirebilirler.

Hisseli tapuda bir ya da birkaç hissesinin satılması gerektiğinde; satış yapmak isteyen hisse sahipleri noter kanalıyla diğer pay sahiplerine satış kararı hakkında bilgilendirme yapmalıdır.

 • Hisseli tapuda satış işleminde öncelik diğer pay sahiplerine verilir.
 • Satın alma işlemi tapuda belirtilen satış bedelini ödeyerek yeni hisse alabilir.

Hisseni diğer paydaşlara haber verilmeden satılması halinde “şufa davası” açma hakkı doğar.

Ortak Evin Satışı Nasıl Olur

Tapusu ortak olan evin satışı her zaman kolay olmaz. Ortakların satış işlemi öncesinde anlaşması ve işlem süresini takip etmesi gerekir. Tüm ortakların satış işleminde bulunamayacak olması halinde avukata vekâlet verilebilir.

 • Ortaklardan en az birinin satışa itiraz etmesi halinde karşı tarafa satış iptal davası açma hakkı doğar.

Ortak evin satışında sadece alıcı ve satıcı değil, tüm taraflar her şartta anlaşmalıdır.

Hisseli Tarla Satışı İçin Gerekli Evraklar

Hisseli tarla satışı i̇çin gerekli evraklar

Hisseli tarla satışı öncesinde tapu ayırma işlemi için plan hazırlatılmalıdır. Bu plan taşınmazın bulunduğu Belediye Encümeni ya da İl İdare Kurulu tarafından onaylanmalıdır. Onayın ardından satış için gerekli evraklar arasında;

 • Hisse sahiplerinin kimlik belgeleri
 • Fotoğrafları ve
 • Satış onayını gösteren belgeler sayılabilir.

İşlem için başvuru Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılmalıdır. Harç ödemelerinin ardından hukuki onay süreci gerçekleşir ve hisseli tarla satışı yapılabilir.


Daha fazla ilgili içerik;


Hisseli Tapu Örneği

Kat sayısından arsada imar bulunup bulunmadığına kadar her bir detay tapu üzerinde belirtildiği için tapular farklı özelliklere sahip olur. Hisseli tapu üzerinde;

 • Mülke sahip olan hissedar sayısı
 • Hisse yüzdeleri ve
 • İsimlere yer verilmelidir.

Ortaklığın metrekare üzerinden belirlendiği hisseli tapularda gayrimenkulün hangi bölümünün kime ait olduğu bilgisine yer verilmez.  

Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli tapuda habersiz satış, hisseli tapuda hissedarlardan en az birinin satış kararı alması halinde durumu diğer paydaşlara bildirmesi gerekir. Mevcut ortakların bu hisseyi almaması halinde pay sahibi süreci istediği gibi yönetebilir. Ancak, bilgi verilmeden hisse satışı yapılması halinde diğer ortakların satış iptal davası açması gündeme gelebilir.

Hisseli Tapuda Kullanım Hakkı

Hisseli tapuda kullanım hakkı

Hisseli tapuda kullanım hakkı, medeni Kanunda yapılan düzenlemeyle hisseli tapuda her bir paydaş sahip olduğu malı diğer ortakların haklarına zarar vermeden kullanabilir, fayda sağlayabilir. Uyuşmazlık yaşanması halinde kullanım şekli ve fayda sağlayacak haklar hâkim tarafından belirlenir.

Miras Kalan Hisseli Tarla Nasıl Satılır

Miras kalan hisseli arsanın satış işlemi hissedarların oy okluğuyla gerçekleşir. Nakit ya da kat karşılığından gerçekleşecek satış işlemi mirasçının kendi hissesi için “gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi” kapsamında güvence altına alınır. Miras kalan arazinin tarımsal arazi olmaması halinde mirasçılar kendi aralarında anlaşarak satış gerçekleştirebilirler.

Hisseli Tapu Devri Nasıl Yapılır

Hisseli tapu devir işlemleri taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesinde yapılır. Satış işlemine tüm hissedarların ya da vekâlet verdikleri avukatların eşlik etmesi zorunludur. Hazır bulundurulması istenen evraklar arasında;

 • Belediye rayiç bedeli belgesi
 • Kimlik ve fotoğraf
 • Vergi borcu yoktur yazısı
 • Tapu asla ya da fotokopisi
 • Deprem sigortası ve
 • Vekâletname sayılabilir.

İşlemlerin bir emlakçı tarafından takip edilecek olması halinde tüm hisse sahiplerinin ilgili kişiye vekalet vermesi gerekir.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥