Ayyuk ne demek, gökyüzünde kuzey yarım kürede bulunan  Arabacı (Auriga) takımyıldızı içindeki en parlak yıldız olan Capella’nın Arapça adıdır. Latince “küçük keçi” anlamına gelen Capella Türkçede de “keçi yıldızı” olarak bilinir.

Yani Ayyuk, Türkçede Keçi Yıldızı olarak bilinen bu yıldızın adıdır.

Ayyuk Yıldızı

Ayyuk yıldızı,  kış mevsiminde gökyüzünün en tepesinde görülür. Bu nedenle Ayyuk  “gökyüzünün en yüksek yeri” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Ayyuk , takımyıldızının en parlak yıldızı olması sebebiyle “Parlak yıldız” anlamını da taşır. 

 • Parlak yıldız
 • Arş
 • Seslerin en yükseğe çıktığı yer

Takımyıldızının içinde birinci, kuzey gökküresinin üçüncü, tüm gökyüzünün ise altıncı parlak yıldızı olan Capella’nın adı,  Latince “keçi” demek olan “capra” dan gelmektedir.. Gökyüzünde  tek bir yıldız olarak gördüğümüz capella; aslında dört adet yıldızdan oluşmaktadır. Mitolojide, Capella’nın yani Ayyuk yıldızının içinde bulunduğu Arabacı takımyıldızı, Zeus bebekken onu emziren oğlağı simgeler.

Takımyıldızına Arabacı denilmesinin sebebi ise şöyle açıklanmaktadır. Arabacı  takımyıldızı, topal Atina kralı Erichthonius’u temsil etmektedir. Erichthonius hakkındaki  inanışa göre  Erichthonius savaş arabasının mucididir ve bu yüzden temsil ettiği takım yıldızına Arabacı denilmektedir.

Ayyuk Kelimesinin Anlamı

Ayyuk Ne Demek

Ayyuk Kelimesinin Kökeni Arapçadır ve  ‘yk/âyk kökünden gelir.

Arapça ˁayyūḳ عيّوق 

Yunanlar bu yıldıza Aiouk (eyuk) demişlerdir.  Yunanca’dan ilk olarak Araplara (ﻋﻴﻮﻖ – el Ayyûk) geçen bu kelime , Araplar’dan da Türkçeye  Ayyuk olarak geçmiştir.

Ayyuk, Türkçede göğün en yüksek yeri demektir.

Tarihte Ayyuk kelimesi yazılı kaynaklarda ilk kez 1360 da Danişmend-Name isimli eserde kullanılmıştır.

Ayyuk’un Latincesi olan Capella’nın  yazılı tarihte ilk kullanımı ise MÖ 2000’lerde  Mezopotamya uygarlıkları olan Asur ve Babil imparatorluklarında kullanılan .

Akatça metinlerde geçmektedir.

Ayyuka Ne Demek

Ayyuka kelimesi Ayyuk  kelimesinden türemiştir. Eskiden Ayyuk yıldızının göğün en yüksek yerinde olduğuna inanıldığından ayyuk kelimesi; “en yüksek”  anlamlarında kullanılmıştır. Türkçede çok sık kullanılan “Ayyuka Çıkmak” deyiminin Ayyuk Yıldızı ile bağlantısı da buradan gelmektedir.

Ayyuka çıkmak ne demek

Ayyuka çıkmak genel olarak “çok yükselmek” anlamında kullanılmaktadır.

Ayyuka çıkmak deyimi halk arasında “”bir söylentinin, dedikodunun  dallanıp budaklanması ve giderek hızla yayılması “ anlamında kullanılır. Beklenenden ya da haddinden fazla büyüyen sorunlar, olaylar anlamında da kullanılır.

“Ayyuka Çıkmak” deyimi; bir durumun açık ve net bir biçimde ortaya çıkmasını ifade ederken de kullanılır. Bir olayın durumun net bir biçimde ortaya çıkması anlamında kullanıldığında  “Ayyuka Çıkmak” deyimi yükselme anlamında değil, olayın, durumun  çok çabuk ve her yere yayılması anlamında kullanılır.

Edebiyatta da Ayyuk kelimesi ve Ayyuka Çıkmak deyimi,  mübalağa, abartma yapılmak amacıyla  kullanılır.

Ayyuka Çıkmak

 • Göklere çıkmak
 • En zirveye, en üste çıkmak, yükselmek
 • Herkes tarafından bilinmek
 • Gerçek olmayan iddiaların,, dedikodunun hızla  yayılması
 • Bir olayın , haberin ya da sırrın iyice ortaya çıkması, ifşa olması ve çok çabuk yayılması
 • Manevi olarak yükselmek
 • Herkes tarafından görülmek
 • “Sesi ayyuka çıkmak” ‘sesi çok yükselmek, sesin en yüksek seviyeye çıkması, aşırı bağırmak , neredeyse sesin yıldızlardan duyulması kadar yüksek ses kullanmak

Örneğin;

“Söylentiler ayyuka çıktı” herkes duydu, duymayan kalmadı

Ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar ayyuka çıktı artık ayrılmaları yakındır.

Ünlü futbolcu hakkındaki sakatlık  iddiaları ayyuka çıkınca yönetim açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yapılan işlemlerdeki haksızlıklar ayyuka çıktı.

İnternetin yaygın kullanımıyla birlikte bilginin ve teknolojinin kötü amaçlı kullanımı da ayyuka çıktı.

Görgü şahitleri kavga eden çiftin seslerinin ayyuka çıktığını söyledi.

Yapılan uygulamaların vahim sonuçlarını görünce deneyimli insanlara duyulan gereksinim ayyuka çıktı.

Sorulan en basit sorulara bile yanıt veremeyince hakkında ayyuka çıkan iddiaların gerçek olduğu anlaşıldı.

İstifa edeceği söylentileri ayyuka çıktı bunu duymamış olman imkansız.


Daha fazla ilgili içerik;

Ayyuk ne anlama gelir?

Ayyuk, Türkçede “sarhoş olmayan, ayık” anlamına gelir. Ayrıca, “uyanıklık, dikkat, tetikte olma hali” gibi anlamlara da gelebilir.

Ayyuk ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu’na göre ayık kelimesinin anlamı şu şekildedir:
1. Sarhoş olmayan, ayık. 2. Uyanık, dikkatli, tetikte.

Ayyuk hangi dil?

Ayyuk kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Ayyuka ne denir?

Ayyuka, “ayık olan” anlamına gelir. Bu kelime, genellikle “ayyuk olmak” şeklinde kullanılır.

Ayyuka çıkmak nasıl yazılır?

Ayyuka çıkmak, “ayık olmak” anlamına gelen bir deyimdir. Bu deyim, genellikle “ayık olmak için çabalamak” veya “ayık kalmak” anlamında kullanılır. Doğru yazılışı “ayyüka çıkmak”tır.
Örnekler:
O, ayyüka çıkmak için çabalıyordu.
Ayyüka çıkmak için çok dikkatli olmalısın.
Uyuşturucu kullananlar ayyüka çıkabilmek için tedaviye ihtiyaç duyarlar.
Leave A Reply