Cumhuriyetten önce ülkemiz nasıl yönetiliyordu sorusuna saltanat rejimi ile yönetildiği cevabı verilebilir. Bu dönem padişahlık kurumunun söz konusu olması halk üzerinde mutlak bir egemenlik sürmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla Cumhuriyetin ilanından önce ülkemiz padişahlık sistemiyle yönetiliyordu.

Ülkemizde Cumhuriyet 29 ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Bu tarihe dek ülkenin ne şekilde yönetildiği ise araştırma yapan pek çok kişinin dikkatini ve ilgisini çeken konuların arasında gelmektedir. Cumhuriyetin ilanından önce ülkemiz saltanat rejimi ile yönetilmekteydi. Saltanat ise, babadan oğula geçen ve halkın herhangi bir söz hakkının olmadığı rejimlerin arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim anlayışının birbirlerine tamamen zıt olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Osmanlı Devleti’nin yönetimini sağlayan saltanatı tek söz sahibi olan padişahtır dolayısıyla kanun gerçekleştirme, yürürlükten kaldırma ya da yargılama yetkisi yalnızca padişaha aittir.

Ancak Cumhuriyette güçler ayrılığı ilkesi bulunur. Yasama, yürütme ve yargı organları birbirinden tamamen bağımsız şekilde gerçekleşir. Cumhuriyet öncesi ülkede babadan oğula geçen bir yönetim anlayışının egemen olması Cumhuriyetle birlikte halka seçme ve seçilme hakkının tanınmasını sağlamıştır. Bu sayede 18 yaşını dolduran tüm bireyler her 5 yılda bir yenilenen seçimlerde oy verme hakkına sahip olmuştur.

Cumhuriyetten Önce Ve Sonra Yönetim Şekli

Cumhuriyetten Önce Ve Sonra Yönetim Şekli

Cumhuriyetten önce ve sonra yönetim şekli her Türk vatandaşının bilmesi gereken konuların arasında yer alır. Cumhuriyetten önce ülkenin yönetim şeklinin saltanat olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Saltanat yani padişah tarafından yönetilme babadan oğula geçen bir sistemdir bu sistemde yalnızca padişah söz hakkına sahiptir. Cumhuriyetin sonrasında ise yönetim şekli Cumhuriyeti olmuş ve bu durumda yasama ve yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız ve vatandaşların söz hakkının olduğu bir sistem haline gelmesini sağlamıştır.

Cumhuriyetten Önce Ülkemiz Nasıl Ve Kimler Tarafından Yönetiliyordu?

Cumhuriyetten önce ülkemiz nasıl ve kimler tarafından yönetiliyordu sorusuna saltanat yani padişahlar tarafından yönetildiği şeklinde yanıt vermek mümkündür. saltanat yalnızca padişahın hak sahibi olduğu ve böylelikle vatandaşın herhangi bir söz hakkına sahip olmadığını yönetim şeklidir. Babadan oğula geçer ve bu durumda halktan herhangi birinin yaşadığı ülke ile ilgili söz sahibi olması mümkün değildir.

Kuruluş Osman Dizisi İzleyici Yorumları, Görüş ve Öneriler

“Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe” Kimin Sözü?

Nutuk Türleri ve İlk Nutuk Nasıl Okundu

Comments are closed.