Browsing: Eğitim

Eğitim, insanın bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek için yapılan planlı ve sistematik bir süreçtir. Eğitim, bireyin kendini ve çevresini anlamasını, topluma uyum sağlamasını ve başarılı bir yaşam sürmesini sağlar.

Lubunya, Türkiye’de LGBT+ bireyler tarafından kullanılan bir jargondur. Lubunya trans kadınlar için kullanılan bir terim olsa da zamanla tüm LGBT+ bireyleri ve LGBT+ kültürünü kapsayacak şekilde…

Mekruh, İslam dininde haram gibi kesin ve bağlayıcı olmayan ancak yapılmasının hoş karşılanmadığı ve istenmeyen şeylerdir. Mekruh, hoş görülmeyen ve beğenilmeyen şey manasına geldiği görülmektedir. Farklı…

ÖSYM şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapmak için kullanılan özel bir şifredir. Bu şifre, sadece adayın kendisinden başkası tarafından bilinmemeli ve kimseyle paylaşılmamalıdır. Ösym tarafından…

İlkokul öğrencilerine verilen ödevler arasında yer alan kelimeleri hecelerine ayırma tekniklerini sizler için derledik. Bütün araştırılan kelimelerin hecelemesinin nasıl yapıldığını gelin birlikte inceyelim. Hanımeli hecelerine nasıl…

Okulöncesi aylık plan değerlendirme seçenekleri üç farklı aşamadan oluşur. Bu aşamalar genel olarak öğretmenler açısından, çocuk açısından ve yapılan program açısından değerlendirilir. Bu planlamadaki temel amaç…