Kayseri Devlet tiyatrosunda 23 sözleşmeli personel alımı şartları ve başvuru ekranı için aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alınacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, 15 stajyer sanatçı, 2 sahne ışıkçısı, 2 sahne makinisti, birer sahne amiri, kondüit, suflör, sahne terzisi olmak üzere 23 pozisyon için sınav düzenlenecek.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Personel ALIMI Başvuru Ekranı

Kayseri Devlet Tiyatrosu Personel ALIMI Başvuru Ekranı

Adayların başvurularını, bugünden itibaren 15 gün içerisinde yapmaları gerekiyor. Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden yapılabilecek.

Sınav başvurusunda hangi pozisyon için sınava gireceklerini belirtmek zorunda olan adaylar, bir pozisyon için tercihte bulunabilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan duyurulacak, adaylara başka bir tebligat gönderilmeyecek.

İlanda, pozisyonlar için aranan genel ve özel şartlarla sınav yeri ve zamanına ilişkin bilgilere de yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

1-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2-Özel Şartlarda belirtilen öğrenim durumu ile ilgili olarak, belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans mezunu olan adayların, belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.
3-Sahnede mesleğin gereklerini aksatacak biçimde fiziksel ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.
4-Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adayların başvurularını, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) yapması gerekmektedir.
Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılabilecektir.
Adaylar, sınav başvurusunda hangi pozisyon (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.
Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.
Başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş.
2-Sınav ilanının “ B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki pozisyonlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika, denklik belgesi ile mesleğe yatkınlık (SGK hizmet dökümü, bonservis ve/veya iş yeri açma) belgelerinden gerekli olanlar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olan adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, uygulamalı ve mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.
Sözleşmeli Personel Pozisyonları Listesi’nin Uzman Memur başlığındaki pozisyonlara yapılan başvuru sayısı, alınacak kişi sayısından 20 kat ve daha fazla olması durumunda, İdare bu sınırı aşan talepleri noter marifetiyle yapılacak çekilişle 20 kata kadar indirebilir. Noter çekiliş sonuçları İdarenin (www.devtiyatro.gov.tr) resmi internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV YERİ

Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır.

SINAV TARİHİ VE SAATİ

Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra açılan “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.