Komünist Ne Demek? (Komünizm Kötü mü?)

Komünist ne demek, kelimesine yanıt verebilmek için öncelikli olarak Komünizm’in ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumuna göre Coomunisme ile Fransızca’dan geçen kelimenin anlamı var olan tüm malların ortak kullanılması, özel mülkiyetlerin olmadığı bir toplum düzeni olarak geçiyor.

TDK’ya göre komünizmin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

  • Bütün malların ortak kullanılması özel mülkiyet olmaması
  • Siyasi ekonomik ve toplumsal öğreti

Komünizmin tanımına göre farklı değerlendirmeler söz konusu edilebiliyor. Daha çok siyasi, ekonomik toplumsal öğreti olarak geçer. Komünizmi savunan kimselere de bu çerçevede komünist denilmektedir.

Komünist hareketi nedir

Komünist hareketi, komünist ideolojiyi temel alan siyasi ve toplumsal harekettir. Bu hareketin amacı, sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplum düzeni kurmak ve işçi sınıfının iktidarını sağlamaktır.

Komünist hareketi, 19. yüzyılın başlarında Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen komünist ideolojiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Marx ve Engels, kapitalizmin sömürücü bir sistem olduğunu ve işçi sınıfının bu sistemi yıkarak sınıfsız bir toplum düzeni kurması gerektiğini savunmuşlardır.

Komünist hareketi, 20. yüzyılda Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla birlikte büyük bir güç kazanmıştır. Sovyetler Birliği, dünyanın ilk komünist devleti olarak, komünist hareketinin öncülüğünde olmuştur.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, komünist hareketi zayıflamıştır. Ancak, dünyanın birçok ülkesinde hala komünist partiler ve hareketler bulunmaktadır.

Türkiye’de Komünist Ne Demek

İnanılan komünizme göre var olan milli gelirin hepsi vatandaşlarca eşit olarak paylaşılması, kimsenin kendisine özel bir mülkiyetinin olmamasıdır. Bu çerçevede gruplaşan bir toplumdan bahsetmek mümkündür. Türkiye’de 1920 yılında kurulmuş olan Komünist Partisi siyasi bir oluşum göstermiştir. Arada geçen zaman içerisinde bu parti kapatılsa da 2001 yılında tekrar kurulmuştur.

Komünistler Ne Yapar

Komünist ne demek

Hayata farkı bir bakış açısı sunan komünistler özgür, tam, mutlu bir hayat için kendi hayatlarından yaşamlarından vazgeçeceklerini dile getirir. Özgür olmak isterler ve özgür olmadıklarını düşünürler. Toplum içerisinde de komünistlere karşı toplum yargısı bulunmaktadır.

Komünistler Ne Demek

Komünizme inanan ve onun yolunda uğraş veren kişilerin hepsine komünistler denilmektedir. Birden fazla bir araya gelen komünistler içinde dillendirilebilir.

Komünistler Kimlerdir

Yaşamda komünist denilince insanların aklına anarşist, bozguncu gibi akıl karartıcı hususlar geliyor. Ülke olarak benimsemediğimiz bir husus olmasına karşın örnek olarak vermek gerekirse eski Sovyetler Birliği ile Çin komünizm ile yönetiliyordu. Bu sebeple bu ülkelere de komünistler deniyordu.

Sosyalizm ve Komünizm arasındaki Fark

Komünizm amaçları arasında sınıfsız bir toplum yaratmak yatar. Zengin fakir ayrımı olmaksızın herkesin aynı grup içerisinde olması, kimsenin kendisine özgü bir mal varlığının olmaması anlamına gelir. Bir bakıma sosyalizm ile aynı anlamı taşıdığını belirtmek gerekebilir. Nitekim sosyalizm’de eşitçilik anlamının temsilcisidir.

Yaşam içerisinde ekonomik ve sosyal refahın devlet eliyle mümkün olduğunu savunan Sosyalizm üretim araçlarının devlet elinde olduğuna ama hakimiyetin de halkta olması gerektiğine inanır. Bu çerçevede sosyalizmi benimseyen bu ideolojiye inanmış kişilere de sosyalist denilmektedir.


Daha fazla ilgili içerik;

Komünist neye inanır?

Üretim araçlarının ortak mülkiyeti
Sınıfsız bir toplum
Parasız bir ekonomi

Komünist yönetim nasıl olur?

Komünist yönetim, üretim araçlarının ortak mülkiyetini ve sınıfsız bir toplumu gerçekleştirmek için çalışır. Bu yönetim, genellikle bir komünist parti tarafından yönetilir. Komünist parti, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için planlı bir ekonomi uygular.

Komünist karşıtı ne demek?

Komünist karşıtı, komünizmi ve komünistleri reddeden kişidir. Komünist karşıtları, komünizmin baskıcı ve özgürlük karşıtı bir sistem olduğuna inanırlar.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥