Komünist Ne Demek

Komünist ne demek hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Türkiye’de komünist ne demek, komünistler ne yapar ve komünistler ne demek işte detaylar.

Komünist ne demek, kelimesine yanıt verebilmek için öncelikli olarak Komünizm’in ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumuna göre Coomunisme ile Fransızca’dan geçen kelimenin anlamı var olan tüm malların ortak kullanılması, özel mülkiyetlerin olmadığı bir toplum düzeni olarak geçiyor.

TDK’ya göre komünizmin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

  • Bütün malların ortak kullanılması özel mülkiyet olmaması
  • Siyasi ekonomik ve toplumsal öğreti

Komünizmin tanımına göre farklı değerlendirmeler söz konusu edilebiliyor. Daha çok siyasi, ekonomik toplumsal öğreti olarak geçer. Komünizmi savunan kimselere de bu çerçevede komünist denilmektedir.

Ayyuk Ne Demek

Türkiye’de Komünist Ne Demek

İnanılan komünizme göre var olan milli gelirin hepsi vatandaşlarca eşit olarak paylaşılması, kimsenin kendisine özel bir mülkiyetinin olmamasıdır. Bu çerçevede gruplaşan bir toplumdan bahsetmek mümkündür. Türkiye’de 1920 yılında kurulmuş olan Komünist Partisi siyasi bir oluşum göstermiştir. Arada geçen zaman içerisinde bu parti kapatılsa da 2001 yılında tekrar kurulmuştur.

Komünistler Ne Yapar

Hayata farkı bir bakış açısı sunan komünistler özgür, tam, mutlu bir hayat için kendi hayatlarından yaşamlarından vazgeçeceklerini dile getirir. Özgür olmak isterler ve özgür olmadıklarını düşünürler. Toplum içerisinde de komünistlere karşı toplum yargısı bulunmaktadır.

Komünistler Ne Yapar

Komünistler Ne Demek

Komünizme inanan ve onun yolunda uğraş veren kişilerin hepsine komünistler denilmektedir. Birden fazla bir araya gelen komünistler içinde dillendirilebilir.

Komünistler Kimlerdir

Yaşamda komünist denilince insanların aklına anarşist, bozguncu gibi akıl karartıcı hususlar geliyor. Ülke olarak benimsemediğimiz bir husus olmasına karşın örnek olarak vermek gerekirse eski Sovyetler Birliği ile Çin komünizm ile yönetiliyordu. Bu sebeple bu ülkelere de komünistler deniyordu.

Sosyalizm ve Komünizm arasındaki Fark

Komünizm amaçları arasında sınıfsız bir toplum yaratmak yatar. Zengin fakir ayrımı olmaksızın herkesin aynı grup içerisinde olması, kimsenin kendisine özgü bir mal varlığının olmaması anlamına gelir. Bir bakıma sosyalizm ile aynı anlamı taşıdığını belirtmek gerekebilir. Nitekim sosyalizm’de eşitçilik anlamının temsilcisidir.

Yaşam içerisinde ekonomik ve sosyal refahın devlet eliyle mümkün olduğunu savunan Sosyalizm üretim araçlarının devlet elinde olduğuna ama hakimiyetin de halkta olması gerektiğine inanır. Bu çerçevede sosyalizmi benimseyen bu ideolojiye inanmış kişilere de sosyalist denilmektedir.

Feminist Ne Demek

Deist Ne Demek

Parodi Nedir

Ateist Ne Demek

LGBT Ne Demek

googlehaberler