Past Continuous Ne Demek

Past Continuous ne demek, Türkçe anlamı nedir ve benzeri sorular yoğun bir şekilde merak ediliyor.  En yalın tanımıyla Past Continuous İngilizce gramer konularından biridir. Geçmişte devamlılık gösteren ifadeleri açıklayan bir tenstir. Past Continuous geçmiş zamanda başlayarak herhangi bir süre devam eden tüm işleri ifade etmek üzere kullanılıyor. Türkçe dilindeki geçmiş zaman ve şimdi zaman hikayesi ile aynı anlamı taşıyor.

Past Continuous tense de cümlelerin yapısı da oldukça basittir. Genel olarak olumlu cümleler kurmak için direk cümleye özne ile başlanır. Bunun yanı sıra yardımcı fiil olarak ise was-were eklenir. Hemen akabinde ise fiile ‘’ing’’’ takısı getirilir. Cümlenin sonunda varsa yer zarfı, zaman zarfı ya da nesne eklenerek cümle tamamlanır.

Past Continuous Tense Örnek Cümleler

Past Continuous tense örnek cümleler üzerinden daha kolay anlaşılır. Bildiğiniz üzere İngilizce dilinde geçmişte başlayan ve belirli bir süre devamlılık arz eden cümleler Past Continuous Tense kalıbı ila ifade ediliyor. Bu konunun daha iyi anlaşılması için bazı İngilizce örnek cümleler aktarmak gerekirse de;

 • Ali was writing a book. (Ayşe bir kitap yazıyordu.)
 • Alexandra was cooking a meal. (Alexandra, yemek pişiriyordu.)
 • Rengin was studying literature. (Rengin, edebiyat çalışıyordu.)
 • They were going a holiday. (Onlar, tatile gidiyorduk.)

Örneklerde de gördüğünüz üzere geçmiş zamanda yer alan ve bir süreliğine devam eden durumlar ifade ediliyor. Cümle yapısını incelemek gerekirse de bu tarz cümlelerin olumlu versiyonlarının başında her zaman özne yer alıyor. Öznenin hemen akabinde ise yardımcı fiil için özneye göre was ya da were getiriliyor. Daha sonra ise fiil eklenerek, fiile ing takısı ekleniyor. Cümlenin en sonunda ise nesne, zaman zarfı ya da varsa yer zarfı eklenerek tamamlanıyor.

Past continuous ne demek
Past continuous tense konu anlatımı

Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Continuous tense konu anlatımı kısaca aktarılabilir. İngilizce gramer konular arasında en basit ve anlaşılır konu olduğunu söylemek de mümkündür. Genel olarak İngilizce gramer konularında tenseler present, past ve future şeklinde ayrılıyor. Bunlar şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman şeklinde çevrilir.

Geçmiş zaman dilimini açıklayan tenseler ise Past Simple Tense, Past Countinuous Tense, Past Perfect Tense ve Past Perfect Continuous Tense olarak dört gurupta işleniyor. Bu konular arasında yer alan simple ve continuous konuları ise İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için biraz zor olabilir. Her iki tensin kullanımı ve cümleleri sıklıkla karıştırılıyor. Aslında Past Continuous Tense konusunun Türkçe dil yapısında benzer bir karşılığı mevcuttur.

Şimdi zaman ve geçmiş zaman eklerini aynı anda alan cümlelere benzediğini söylemek mümkündür. Örneğin ‘’ gidiyordum’’ fiilinde -yor şimdiki zaman, -dum ise geçmiş zaman anlamı getiriyor. Past Continuous Tense cümlelerini de aynen bu şekilde düşünebilirsiniz. Konunun soru, olumlu ve olumsuz cümle yapısını ayrıntılı bir şekilde aktarmak gerekirse de;

O hâlde, bu tensin kullanım yerlerini, cümle yapılarını ve kurallarını daha iyi öğrenmek için detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

 1. Past Continuous Tense Olumlu Cümle

Bu tense de olumlu cümleler kurarken öncelikle özneye dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer cümle yapısı Present tense ise am, is ve are yardımcı filleri eğer past tense ise de was ve were yardımcı filleri kullanılır.  Cümlenin sıralama yapısı ise şu şekilde olmalıdır;

 • Subject (özne) + Was/ Were (yardımcı fiiller) + Verb + (-ing)( fiil)  + Object (Özne) + Was-Were + Yüklem + (-ing) + Nesne
 • Past Continuous Tense Olumsuz Cümle

Past Continuous Tense olumsuz cümle yapısında ise direk yardımcı fiillere olumsuzluk eki eklemeniz yeterli olacaktır. Kısaca cümlenin sıralanışını ve yapısını aktarmak gerekirse de;

 • Subject (özne) + Was/ Were (yardımcı fiil) + Not (olumsuzluk eki) + Verb (fiil) + (-ing) + Object -Özne + Was- Were + Not + Yüklem + (-ing) + Nesne

Kısacası Past Continuous Tense de kullanılan was, were yardımcı fiillerine olumsuzluk eki olarak not eki getirilir.

 • Past Continuous Tense Soru Cümlesi

Past Continuous Tense de soru cümlesi kurmak istiyorsanız yardımcı fiili cümlenin başına getirmeniz gerekiyor. Kısaca soru cümlelerinin sıralanış yapısını aktarmak gerekirse de;

 • Was- Were (yardımcı fiiller) + Subject(özne)+ Verb (fiil) + (-ing) + Object / Was- Were + Özne + Yüklem + (-ing) + Nesne

Soru cümlelerinin yapısı yukarıda yer verdiğimiz şekildedir. Soru cümlelerine yanıt vermek isterseniz de direk kısa cevap kalıplarını kullanabilirsiniz. Örneğin;

 • Yes, No
 • Yes I
 • No he

İngilizce diline hakim olmak istiyorsanız Past Continuous Tense konusunu iyice kavramanız işinize yarayacaktır. Yukarıda yer verdiğimiz konu anlatımını baz alarak bolca örnek cümle kurabilirsiniz. Örnek cümleler kullanmak cümle yapısını iyice oturtmanıza yardımcı olur. Böylece zamanla pratikte de başarı elde ettiğinizi görebilirsiniz.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr