Browsing: Sosyal Yardım

Sosyal yardım, maddi veya manevi desteğe ihtiyaç duyan kişilere verilen yardımlardır. Sosyal yardımlar, kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olur.

E-Devletten yardım başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunduğu çeşitli sosyal yardım programlarına online olarak başvurma imkanıdır. E Devletten Yardım Başvurusu ile vatandaşlar, ikamet ettikleri yerden…

Yeni evlenen çiftlere devlet tarafından ve bazı özel kuruluşlar tarafından çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Devlet tarafından, dar gelirli ailelere konut kredisi ve konut yardımı yapılmaktadır. Devlet tarafından…

Öğrenciye 1000 TL Yardım, devletin veya özel kuruluşların maddi durumu yetersiz olan öğrencilere maddi destek sağlamak için sunduğu bir programdır. Öğrenciye yardımı belirli şartları sağlayan öğrencilere…

Tablet başvurusu, maddi durumu yetersiz olan ve eğitime erişimi kısıtlı olan öğrencilere verilir. Başvurular, öğrenci ailelerinin maddi durumu, kardeş sayısı, akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilir.…

SED yardımı, maddi yetersizlikleri nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesidir. Dar gelirli aileler çocuklarını farklı sebepten dolayı…

Staj parası, staj yapan öğrencilere staj yaptıkları kurum tarafından verilen maddi destektir. Staj parası, öğrencilerin stajyerlik dönemindeki temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için verilir. Staj parası…

Sosyal yardım paraları, devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan ve sosyal güvencesi bulunmayan kişilere yapılan düzenli nakdi yardımlardır. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına…