Almanya göç yasası 2024 başvuru işlemleri ile karşınızdayız. Nitelikli ve vasıflı işçi göçünün kolay hale gelmesini sağlayacak göç yasası yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu sayede Almanya iş gücünün artması bekleniyor. Göç yasası sayesinde yaklaşık 60 bin işçi oturum kartı almaya hak kazanacak.

Üniversite mezunu ve meslek sahibi olan kişiler için büyük avantaj sağlanıyor. Özellikle kendi mesleğinde çalışma zorunluluğun kalkması büyük avantajlardan biri haline geldi. Göç yasasından yararlanmak için giriş vizesi için başvuru yapmanız gerekir. Yeni göç yasası Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Almanya Yeni İltica Yasası 2024

Almanya Göç Yasası Başvuru

Almanya’ya göçü kolaylaştıran yasa Federal Konsey tarafından onay aldı. Buna ek olarak iltica yasasında değişiklik yapılması da sığınmacıları mutlu etti. İltica eden kişiler Almanya Hükümetinden 1500 Euro ücret alıyor. Yeni iltica yasası sayesinde artık sığınmacılar işgücü piyasasına katılabilecek. Almanya’daki sığınmacıların sayısı artmaya başladı. Bu yüzden Almanya Hükümeti sığınmacıların hayatlarını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. İltica şartları değiştiği gibi vatandaşlık şartları da değişikliğe uğradı.

Almanya Nitelikli Göç Yasası 2024

Üçüncü ülkelerde nitelikli göç yasası yürürlüğe girecek. Nitelikli göç yasası sayesinde gelir sınırları düşürülerek, kişi sayısının artması bekleniyor. Bunlara ek olarak meslek listesi genişletilecek, kendi mesleği olmasa bile istediği mesleği kolayca yapabilecek. Bu maddeler Kasım ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Mart ve Haziran 2024 aylarında ise farklı yasa maddeleri uygulanmaya başlayacak.

Mart 2024 tarihinde adaptasyon yeterlilik kursuna katılan vatandaşlar en fazla 3 yıl Almanya’da kalması, diploma denklik işlemlerinin gerçekleşmesi, BT uzmanlarının diplomaya ihtiyaç duymaması gibi maddeler yürürlüğe konulması bekleniyor. Haziran 2024 tarihinde ise iş arama fırsatı gibi maddeler işleme konulacaktır.

Almanya Yeni Vatandaşlık Yasası 2024

Almanya vatandaşı olmak isteyenler için ikamet eme süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmesi planlanıyor. Hatta iş yerinde ve eğitimde başarı gösteren kişiler, gönüllü olarak faaliyetlere katılanlar 3 yılda vatandaşlık alabilir. Böylece süresiz oturumu için hak sahibi olabilirsiniz.

Vatandaşlık yasasında çoklu vatandaşlık imkanı sunulmaya başlandı. Almanya’da doğan çocuklar Alman vatandaşı olarak değerlendirilecek. Vatandaşlık verilirken tören yapılacağı da açıklananlar arasında. Alman toplumun bir parçası olan insanların vatandaşlık alırken zorlanmaması için büyük değişikliğe gittiklerini de açıkladı.