Amasya Genelgesi Tarihi – Milli Mücadele Video Anlatım

Amasya Genelgesi ne zaman yazıldı ve Milli mücadelenin başlaması için en büyük öneme sahip Amasya Genelgesinin önemi nedir, bilgilendiriyoruz. Amasya Genelgesi’nin maddelerini gelin birlikte inceleyelim.

Amasya Genelgesi tarihi birçok insan tarafından merak edilen bir konudur. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 tarihinde, Milli Mücadele’nin başlangıç belgesi olarak kabul edilen bir belgedir. Amasya Genelgesi Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu genelgeye göre Anadolu’daki ulusal mücadele resmi olarak ilan edilmiştir.

Amasya Genelgesi Ne Zaman

Amasya genelgesi'nin maddeleri

Amasya Genelgesi ne zaman sorusu özellikle tarih ile ilgilenen insanlar için bir merak konusudur. Amasya Genelgesinin ne zaman olduğu ile alakalı bilinmesi gerekenler şunlardır;

 • Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa tarafından kaleme alınmıştır.
 • Genelge, Osmanlı İmparatorluğu’nun Mondros Ateşkes Antlaşması’yla işgal edilmesi sonrasında, Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak amacıyla yazılmıştır.
 • Genelge, Milli Mücadele’nin temel ilkelerini ortaya koyan ve ulusal birlik ve beraberlik çağrısı yapan bir belgedir.

Amasya Genelgesi daha sonradan Sivas Kongresi’nde kabul edilmiştir.

Amasya Genelgesinin Önemi Nedir

Amasya genelgesinin önemi nedir

Amasya Genelgesinin önemi nedir sorusu Türk tarihi için önemli ve bilinmesi gereken bir sorudur. Amasya Genelgesi ile beraber Milli Mücadele resmi olarak başladığı için çok fazla önem arz etmektedir.

Osmanlı İmparatorluğuna karşı milli mücadelenin başlamasını sağlayan bu belge sayesinde, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’daki tüm milli güçlerin bir araya gelmesini sağlamıştır.

Amasya Genelgesi Nerede Oldu

Amasya Genelgesi nerede oldu sorusu çoğu insan tarafından sık sık araştırılan bir konudur. Amasya genelgesi 22 Haziran 1919 tarihinde, Amasya’da Milli Mücadeleyi başlatmak için hazırlanmış ve sonrasında da imzalanmıştır.

Amasya Genelgesi’nin Maddeleri

Amasya Genelgesi’nin maddeleri Türk tarihi için oldukça önem arz eden bir konudur. Amasya Genelgesi’nin maddeleri ise şunlardır;

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • Milletin egemenliği kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir güç, milletin iradesinden daha üstün değildir.
 • Padişah ve hükümet, milletin temel haklarını koruyacak önlemleri almak zorundadır.
 • Meclisin açılması, genel seçimlerin yapılması ve demokratik hakların kullanılması talep edilmektedir.
 • Siyasi parti kurma ve basın özgürlüğü talep edilmektedir.
 • Padişah, vatanın ve milletin selameti için gerekli olan bütün tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • Bu amaçla, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve diğer toplumsal kesimler bir araya gelerek, milli birlik ve dayanışma içinde hareket etmelidirler.
 • Milli kurtuluş mücadelesi için gerekli olan silahlı kuvvetlerin kurulması talep edilmektedir.

Bu belgedeki maddeler Milli Mücadele’nin başlamasının temellerini oluşturmaktadır.

Amasya Genelgesi’nin Amacı Gerekçesi ve Yöntemi

Amasya genelgesi’nin amacı gerekçesi ve yöntemi oldukça önemlidir. Amasya Genelgedi, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlatılmasında önemli bir rol oynayan belgedir. Bu belgenin amacı Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki haklın bağımsızlığı ve milli egemenliğini yeniden oluşturmaktır.

Amasya genelgesinin gerekçesi ise, Gerekçe olarak ise, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi sonrası, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi ve böylece bağımsızlık mücadelesinin başlaması gerektiği olarak bilinmektedir.

Yöntemi ise Amasya’da bir kongre toplanarak, tüm Tür güçlerini bir araya getirmek ile başlamıştır.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥