Devletin Tanımı Ve Asli Unsurları (3 Ana Madde)

Devletin tanımı ve asli unsurları ve toplumsal hayatımızın içerisinde birçok kez karşımıza devlet kavramı çıkmaktadır. Devlet kavramı hakkında birçok ünlü düşünürün yorumları bulunmaktadır. Sizler için devletin genel tanımını ve merak ettiğiniz tüm detayları derledik. Hadi gelin başlayalım.

  • Devlet toplumun siyasal örgüt biçimi olarak görülür. Devlet ülkedeki en büyük hukuksal kişilik olmaktadır. Devlet belirli bir toprak parçasının üzerinde ve bu toprağa bağlı siyasal örgütlü bir ulusun oluşturduğu hukuki varlık olarak ifade edilmektedir. Devlet kavramı 3 ana asli unsurdan meydana gelir. Ülke, insan topluluğu ve egemenlik olmak üzere devletin unsurları bulunmaktadır.

Bir devletin varlığından bahsetmeniz için bazı asli unsurlar bulunmaktadır. Sizler için devletin asli unsurlarını ve devletin tanımını bir araya getirdik. Gelin detaylıca bakalım.

Devlet Nedir Hükümet Nedir

Devlet ile hükümet birbirine benzeyen kavramlar olsa da birbirinden çok ayrıdır. Devlet dediğimiz kavram toprak bütünlüğü için toplumun örgütlenmesidir. Hükümet ise devletin görevlerini yerine getiren görevli bir kuruluş olarak görülmektedir. Aslında devletin beyni hükümet olarak görülebilir. Şimdi ikisinin arasındaki farkı merak eden kişiler için yazımızda ele aldık.

  • Devlet dediğimiz kavram sürekli olurken hükümet ise geçici olmaktadır. Hükümetler belirli bir süre görev aldıktan sonra değişir ama devlet daima ordadır.

Devletin Varlığı İçin Gerekli Unsurlar Nelerdir

Devletin var olabilmesi için belirli unsurları sağlaması gerekir. Devletin olmazsa olmazı en gerekli unsurları sizler için liste haline getirdik.

  • Devletin olması için ilk önce ülkenin var olması gerekir. Devlet herkes tarafından kabul edilen toprak parçasının üzerinde olmalıdır.
  • Devletin oluşması için gerekli olan konulardan bir diğeri ise insan topluluğudur. İnsan topluluğu demek ulus, millet, halk demektir. Devlete vatandaşlık ile bağlanan insanlar bu unsur içerisinde yer alır. Turist olarak ülkeye gelen kişiler bu unsur içerisinde yer almaz.
  • Devletin unsurlarından sonuncusu ve olmazsa olmazlarından biri ise egemenliktir. Bağımsız olmayan devletlerin hiçbiri devlet olarak görülmez.
  • Devletin varlığı için diğer unsurlar ise bayrağı ve hukuki bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Devletin varlığı için birçok unsur gereklidir ama 3 unsur olmazsa devlet olmaz.

Sosyal Devlet Nedir

Devletin tanımı ve asli unsurları

Dünya üzerinde birçok devlet bulunur. Her devletin yönetim şekilleri birbirinden farklıdır. Sosyal devlet ise bu yönetim şekillerinden birini oluşturmaktadır. Sosyal devlet ülkesinde yaşayan kişiler için olanak ve fırsatlar sunan devlet anlayışıdır. Sosyal devlet anlayışı çok sayılı ülkede vardır. Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak, ekonomik ve toplumsal olarak daha iyi hizmetler sunulmasına sosyal devlet denir.

Sosyal devlet anlayışını kabul etmiş bir ülkede fakir insanlar açlık için mücadele etmez, zenginlerde servetine servet katmazlar. Sosyal devlette halka eşit gelir dağıtımı yapılır. Gelir ne kadarsa vergi de o kadar alınır. Vergi uçurumu yapılmaz. Sosyal devlette ekonomi her zaman ön planda tutulur. Ekonomik ve sosyal gelişimler sürekli olarak devam ediyorsa o ülke sosyal devlet anlayışını benimsemiş olarak görebiliriz.

11. Sınıf Tarih Devleti Oluşturan Unsurlar

İlk Türklerde devletin oluşması için gerekli olan unsurları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Devleti oluşturan unsurlar geçmişte ve günümüzde bir nevi birbirine benzemektedir. İlk Türk devletlerinde devletin var olması için gerekli unsurlar şu şekildedir;

  • Oksızlık denilen bağımsızlık ilk unsurlardan biridir. Bağımsızlığını kaybetmiş bir ülke asla devlet olarak görülmemektedir.
  • Devletin var olması için coğrafi bir alana yani ülkeye sahip olunması gerekir.
  • İlk Türk devletlerinde Kün adı verilen yani bir halka sahip olunması gerekir. Halk devleti yaşatan ve başarılı kılan en temel unsurlardan biridir.
  • Sonuncusu ise teşkilattır. İdari ve askeri teşkilatlar devletin var olması için gereken temel unsurlar olarak görülmüştür.

Devleti oluşturan unsurlar geçmişte ve günümüzde aynıdır. Sadece ifade ve kavramlar değişik olsa da devletin varlığı için bağımsızlık yani egemenlik, insan topluluğu yani halk ve ülkenin var olması gerekir.


Daha fazla ilgili içerik;

Devletin asli unsurları nelerdir?

Devletin asli unsurları, devletin varlığı için olmazsa olmaz olan unsurlardır. Bu unsurlar, devletin temelini oluşturur ve devletin varlığını ve işleyişini sağlar.

Devletin 3 temel unsuru nedir?

Ülke: Devletin fiziksel varlığıdır. Bir toprak parçası, üzerinde yaşayan insan topluluğu ve devlete ait olan her şey ülkeyi oluşturur.
Millet: Devleti oluşturan insan topluluğudur. Millet, bir arada yaşayan, ortak bir kültüre, tarihe ve dile sahip olan insanlardan oluşur.
Egemenlik: Devletin, kendi sınırları içinde yasaları yapma, uygulama ve uygulamaya koyma yetkisidir.

Devlet tanımı nedir?

Devlet tanımı, devletin ne olduğunu ve hangi unsurlardan oluştuğunu açıklayan bir tanımdır.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥