Bazı durumlarda resmi kurumlara istek ve şikayetlerimizi belirtmemiz gerekmektedir. Bu gibi durumlarda uyulması gereken belirli kurallar bulunmaktadır. Bu belli kurallar çerçevesinde yazılan yazılara dilekçe denmektedir. Dilekçeyi yazarken imla kuralları önemli olduğu gibi, tarih, imza gibi ibarelerin nerede bulunması gerektiği de önem teşkil etmektedir.

Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus; yazı dilinin ciddi ve resmi bir üsluba sahip olmasıdır. Mutlaka tarih ibaresi ve yazan kişinin imzasının bulunması da bir dilekçe de olması gereken kısımlardır. Önemli bir diğer husus ise; istek, şikayet ya da durum anlatılırken konudan uzaklaşmadan özet şeklinde çok fazla ayrıntıya girmeden yazılmalıdır. Adliyeye yazılan şikayet dilekçelerinde bile konu anlatılırken konuşmalar şeklinde değil de genel olarak olayın bütünlüğü korunarak özetlenip yazılmalıdır.

Vize Başvurusu Dilekçe örneği

Sayın Konsolosluk/Büyükelçilik,

[Ad Soyad], [T.C. Kimlik Numarası], [Pasaport Numarası] numaralı pasaport sahibi olarak, [ülke adı]’ne [tarih] – [tarih] tarihleri arasında [amaç] amacıyla seyahat etmek için vize başvurusunda bulunmaktayım.

[Amaç] amacıyla [ülke adı]’ne seyahat etmek istememin gerekçeleri şunlardır:

  • [Seyahat gerekçesi 1]
  • [Seyahat gerekçesi 2]

[Ülke adı]’ne seyahat etmek için gerekli olan maddi koşullarım mevcuttur. [Maddi koşullar]

[Ülke adı]’ne seyahatimden sonra tekrar Türkiye’ye döneceğimi taahhüt ederim.

Vize başvurumun olumlu sonuçlanmasını ümit eder, saygılarımı sunarım.

[Ad Soyad]

[Tarih]

Bu dilekçe örneği, genel bir örnektir. Vize başvurusu yapacağınız ülkenin konsolosluk/büyükelçiliğine göre dilekçenin içeriğini ve formatını değiştirmeniz gerekebilir.

Dilekçe Nasıl Yazılır Örnek

Dilekçeye başlarken hangi kuruma yazıldığı mutlaka belirtilmelidir. Bu yüzden dilekçe yazmaya başlamadan önce bu dilekçeyi nereye ileteceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Bunu öğrendikten sonra yazacağınız yer müdürlükse sonuna “Müdürlüğüne;” şeklinde belirtmeniz gerekmektedir. Yazacağınız yazıyı imla kurallarına uygun şekilde yazdıktan sonra mutlaka imzanızı da atmalısınız. Dilekçenin yazıldığı ve iletileceği günün tarihi de bir dilekçe de bulunması gerekenler arasındadır. İmza ve tarih dilekçede mutlaka olması gerekli bilgilerdir.  

İmzanızı atarken dikkat edeceğiniz bir başka önemli detay; isim ve soyisim bilgilerinin de imzanın hemen üstünde yer almasıdır. Bu bilgilerin yer almadığı dilekçeler işleme konulmaz. Bunun için dilekçenizi yazarken isim, soyisim ve imza kısmına da dikkat etmeniz gerekmektedir.

Dilekçede Tarih Nereye Yazılır

Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçede tarih mutlaka gün, ay ve de yıl olarak belirtilmelidir. Tarih bilgisi dilekçede herhangi bir yere değil belirtilen yerde bulunmalıdır. Tarih bilgisinin doğru olarak yer alması gereken kısım dilekçenin sağ üst köşesidir. Yazdığınız dilekçenin işleme konulmasını istiyorsanız tarihin doğru olduğundan ve doğru yerde olduğundan emin olmalısınız.

Resmi Kurumlara Dilekçe Örneği

Dilekçe Nasıl Yazılır

Resmi kurumlara dilekçe yazılırken öncelikle hangi resmi kuruma yazıyorsanız o kuruma hitap ederek başlamalısınız. Tükenmez kalem kullanımında renkli kalemler kullanılmaz. Yalnızca mavi ya da siyah renkli kalemlerle yazılmalıdır. Tarih sağ en üst köşede bulunmalıdır. Yani yazının biraz üstünde yer alacak şekilde sağ üst köşede bulunması yeterlidir. İsim, soyisim ve imza yazının bitimindeki sağ alt kısımda bulunmalıdır.

Yazı ciddi ve resmi bir dile sahip olmalıdır. Anlatılacak olan konuda mümkün olduğunca detay değil de ana konu anlatılmalıdır. Bu anlatımın da anlaşılır bir şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda imla kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Adres bilgisi yazınızın bütünüyle uygunluk sağlayacak şekilde sol altta yer almalıdır. Uygun şekilde yazılmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Okula Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe Nasıl Yazılır

Okula dilekçe yazacaksanız normal dilekçelerde olduğu gibi tarihi sağ üst köşeye atmayı unutmamalısınız. Daha sonra okul adı ortalı olacak şekilde “…… Okulu Müdürlüğüne; “ şeklinde yazıp alt satıra geçerek dilekçe içeriğinizi yazmaya başlayabilirsiniz. Yazının bitimindeki sağ alt kısma isim, soyisim bilgilerinizi yazdıktan sonra altına imzanızı atmalısınız.

Üniversiteye Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe Nasıl Yazılır

Üniversiteye dilekçe yazarken okul adından sonra müdürlük değil de rektörlüğe sunulduğu bilgisini içeren hitap kullanılmalıdır. Sağ üst köşeye tarih yazıldıktan sonra tarhin hafif alt kısmına ortalı bir şekilde;  “……. Üniversitesi Rektörlüğüne;” şeklinde dilekçeye başlanmalıdır. Hitap kısmının tüm harfleri büyük harf olmalıdır.

Dilekçenin içeriği saygılı ve resmi bir dille yazılmalıdır. Dilekçe sonlandırılırken “ arz ederim” şeklinde ifadelerin kullanılması da önem teşkil etmektedir. Eğer dilekçeye ek olarak eklenecek belgeler bulunuyorsa dilekçenin sol alt kısmında adres bilgisinin de alt kısmında bu durum belirtilmelidir. Ek ya da Ekler başlığı altında ekleyeceğiniz belgelerin isimlerini belirtmelisiniz.

Dilekçe bitiminin sağ alt kısmında isim, soyisim ve imza yer almalıdır. Sol alt kısımda ise; adres bilgisi yer almalıdır. Bunun yanı sıra adres bilgisinin altında yer alması gereken telefon ve TC numarasının da doğru ve okunur şekilde yazılması gerekmektedir.


Daha fazla ilgili içerik;

Dilekçe nasıl başlar?

VALİYEĞİ SAYIN
ANKARA

Dilekçe metni nasıl yazılır?

Giriş: Dilekçenin amacının ve gerekçesinin belirtildiği bölümdür.
Gövde: Dilekçenin talebinin açıklandığı bölümdür.
Sonuç: Dilekçenin sonucunun belirtildiği bölümdür.

Dilekçede sağ üst köşeye ne yazılır?

27 Kasım 2023