Cuma hutbesi duaları, hutbenin önemli bir parçasını oluşturur ve birçok önemli amaca hizmet eder. Cuma hutbesi duaları, Allah’a Teşekkür ve Hamd Etmek, Allah’tan Dilekte Bulunmak ve Birlik ve Beraberliği Güçlendirmek için okunur.

Cuma vaktinin girmesinden sonra cemaatin karşısında hutbenin okunması gerekir. Okunan hutbeyi cemaatin dinlemesi şart olmasa da hazır olmaları yeterli olur. Hutbenin vacip sayılması için müezzinlik yapan kişinin taharet üzerinde ve ayakta okunması gerekir. Hutbe genel olarak iki kısma ayrılır. İlk kısımda ayetin okunmasından sonra insanlara din hakkında öğüt verilir. İkinci kısımda ise duaların okunmasıyla hutbe sonlandırılır. Hutbe duası Arapça okunması daha faziletli olacaktır. Ancak Türkçe anlamının da bilinmesi gerekir. O zaman hutbe dualarının Türkçe ve Arapça okunmasına gelin birlikte bakalım.

Cuma Hutbesi Arapça Duası

Cuma Hutbesi Duaları

Cuma hutbesinde imam minbere çıkarken tek basamaklarda dua okur. Bayram namazı ve cuma namazlarında hutbenin okunması gerekir. Mindere çıktığı zaman da cemaatle birlikte üç kere tekbir getirir. Cuma hutbesi okunurken yapmanız gerekenleri adım adım ele aldık.

Birinci basamakta okunacak dua;

Cuma Hutbesi Duaları

Üçüncü basamakta okunacak dua;

Beşinci ve yedinci basamakta okunması gereken dua;

Cuma Hutbesi Duaları

Ezanın bitmesinden sonra birinci hutbe okunmaya başlar;

Cuma Hutbesi Duaları

Hutbe metni içinde yer alan serlevha ayet okunduktan sonra;

Cuma Hutbesi Duaları
Cuma Hutbesi Duaları

Serlevha hadis okunduktan sonra hemen ardından;

Cuma Hutbesi Duaları

Okunan hutbenin Türkçe bölümü okunduktan sonra;

Cuma Hutbesi Duaları

İkinci hutbeye geçmeden önce;

Cuma Hutbesi Duaları

İkinci hutbe okunmaya başlanır;

Cuma Hutbesi Duaları

Bu işlem sonrası Türkçe dua edilir ve Nahl suresinin 90. ayetini okuyarak hutbeye bitirilir. Nahl Suresi 90. ayeti ise;

Cuma Hutbesi Duaları

Hutbe Duası Türkçe

Cuma Hutbesi Duaları

Hutbe duaları Arapça okunsa da anlamlarının bilinmesi gerekiyor. Basamaklarda okunan dualar, hutbe dualarının anlamlarını bilerek okumak daha faziletli olacaktır. Hutbe duasının sırasıyla Türkçe anlamı şu şekildedir;

Birinci basamakta okunan duanın Türkçe anlamı;

Ey cömertlerin en cömerdi, merhametlerin en merhametlisi olan Rabbim, bize merhamet kapılarını sonuna kadar aç. İyilik hazinelerine ulaşmamızı sen bize nasip et.

Üçüncü basamakta okunan duanın Türkçe anlamı;

Ey Allah’ım gönlüme ferahlık ver. İşlerimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz ki sözlerimi insanlar anlasın. Sen bana mülk verdin ve sen bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey Allah’ım ilmimi ve anlayışımı daha çok arttır, beni salih kullarından eyle.

Beşinci ve yedinci basamakta okunan duanın Türkçe anlamı;

Ey Rabbim, bu şerefi ben elde etmedim, sen bana nasip ettin. Bu makamı ben elde etmedim sen bana nasip ettin. Sen işlerimi kolaylaştır ve yaptığım işleri hayırlısıyla kabul et. Tüm nebi ve resullere selam olsun. Kainatın sahibi Allah’a şükürler olsun.

Birinci Hutbenin Türkçe Anlamı

Hamd sadece Allah’a aittir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)’e, ehline ve ashabına salat ve selam ile. Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyoruz. Allah’ın başka ortağı yoktur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna da şahitlik ediyoruz. Ey Rabbim kulları, Allah’a karşı gelmek ve ona itaat etmemekten sakının. Allah en güzel ve en hayırlı şekilde işlerinizi halledendir.

Serlevha ayet okunduktan sonra;

Yüce Allah buyuruyor ki; Kovulmuş şeytandan sadece Allah’a sığının. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

İkinci hutbeye geçmeden önce okunan duanın Türkçe anlamı;

Allah’ım bize ölü ve diri tüm mümin ve inanan Müslümanlara bereket getir. Sen duaları işitir ve hayırlı bir şekilde kabul edensin.

İkinci hutbe Türkçe anlamı;

Allah’ım İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed’e inananlara rahmet eyle. Şerefini yücelt. Övülmeye layık sadece sensin, şan ve şeref sahibi yalnız sana ait.

Nahl suresinin 90. ayetinin Türkçe Anlamı;

Allah’ın adaleti ve iyiliği akrabaya yardım ve iyilik yapmayı emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünmeniz için size öğüt verendir.

Leave A Reply