Tuz ile uzaklaştırma duası var mıdır, varsa bu hangi duadır şeklinde sorular sıklıkla araştırılıyor. Bir insan sevmediği bir insanı kendisinden dua yoluyla uzaklaştırabilir. Bunun ilk adımı kalpten edilecek dua şeklidir.

Tuz ile uzaklaştırma duası ilişkisi de şöyledir;

 • Uzaklaştırma duası bir miktar tuzun üzerine okunur.
 • Ardından bu tuz yakılır.

Normal şartlarda bu tarz yöntemler dinimizde kesinlikle caiz değildir. Bu nedenle de uygulanması tavsiye edilmez. Bu yöntemi kullanan kişiler tuza Tebbet duasını okumaktadır.

Birinden Kurtulmak İçin Tebbet

Birinden Kurtulmak İçin Tebbet

Birinden kurtulmak için Tebbet suresinin okunması tavsiye ediliyor. Bu sure ve Türkçe anlamı kısaca şu şekilde aktarılabilir;

Okunuşu

 • Bismillahirrahmânirrahîm
 • Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
 • Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
 • Seyeslâ nâren zâte leheb
 • Vemraetühû hammâletelhatab
 • Fî cî dihâ hablün min mesed

Anlamı

 • Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
 • Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.
 • Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
 • O, alevli bir ateşte yanacak.
 • Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).
 • Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

Bu surenin 21 kez niyet edilerek okunması halinde istenmeyen kişiden tamamen kurtulacağı ifade ediliyor.

Sıkıntı Veren İnsandan Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntı Veren İnsandan Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntı veren insandan kurtulmak için dua okuyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda tavsiye edilen duanın okunuşu ve anlamı şu şekildedir;

 • Okunuşu

La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim

 • Anlamı

Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur.

Bu duanın sıkıntı anında 10 kez okunması, sıkıntıyı tamamen alır. Ayrıca niyet ederek size sıkıntı veren birinden kurtulmanızı da Allah’ın izniyle sağlayan bir dua olduğunu söyleyebiliriz.

3 Esma İle Uzaklaştırma Duası

3 Esma İle Uzaklaştırma Duası

3 esma ile uzaklaştırma duası hangileridir, nasıl okunur gibi sorular merak ediliyor. 3 adet esma ve özel 3 adet surenin peş peşe okunması halinde istediğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştıracağını ifade ediliyor. Bu esma ve sureler şu şekildedir;

 • El-Mani esması ve Tur suresinin 48. ayeti
 • El-Cebbar esması + Kehf suresinin 78. ayeti
 • El-Hakim esması + Fatır suresinin 2. ayeti

Bu tarz sayılı dua ve esmalar farklı ve ters etkiler de oluşturabilir. Bu nedenle bir bilene danışmadan kesinlikle uygulanması tavsiye edilmez. Özellikle de art niyetle tılsımlı ve sayılı okunan dua ve zikirler büyü nispetinde olacağı için dinimizde kesinlikle haram ve günahtır.

Uzaklaştırma duaları büyü müdür?

Büyü bir insanın iradesi dışında hareket etmesine sebebiyet vermektir. Bu nedenle dinimizde kesinlikle haram kılınmış en büyük günahlar arasında yer alır. Bilmeden sayılı okunan zikirler, dualar büyü kapsamında girebilir. Bir bilene danışmadan kesinlikle bu tarz okumalardan uzak durulması tavsiye edilir.

Uzaklaştırma duası ne zaman etki eder?

Okunan tüm duaların karşılık bulacağı zaman ve mekan belli değildir. Bunun yanıtını yalnızca Allah bilir. Bu nedenle şu kadar sürede kesin kabul olur ve benzeri ifadeler kullanmak yanlış ve hatta şirke sebep olarak nitelendirilir.

Sizinle Uğraşan Birinden Kurtulmak İçin

Nazardan Çıkan Çıban Nasıl Geçer

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua