Hz. Hamza Kimdir: Nasıl Müslüman Olmuştur?

Hz. Hamza Kimdir ve hayatı hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Hz. Hamza nasıl ve nerede müslüman olmuştur işte detayları.

Allah Resulü, müşriklere Kâbe’de Kur’an-ı Kerim okumak üzere sadece ashabını göndermiyordu. Bazı zamanlar ise kendileri de gidip Allah’ın ayetlerini tilavet buyuruyorlardı. Bu gidişlerinden birinde Ebu Cehil, Hazreti Peygamber’e hakarette etmeye başladı. Etrafında toplanmış bulunana diğer müşriklerde daha da azıtmak üzereyken, bir kadın koşarak durumu o esnada avdan gelen Hz Hamza’ya bildirdi.

Bunun üzerine Hz. Hamza “Ey yiğitler yiğidi Kâbe de yeğenine hakaret ediyorlar; korkarım ona eziyet edecekler, bir fenalık yapacaklar ”demesiyle beraber Hazreti Hamza hemen Kâbe’ye gitti. Ebü Cehl’e mani oldu ve elindeki yay ile başına öyle bir vurdu ki Ebü Cehl’in başından kanlar akmaya başladı. Ebü Cehl şaşırmış bir şekilde başından kanlar akarken ordan uzaklaşmaya başladı.

Hz. Hamza nasıl ve nerede müslüman oldu, Bu olaydan sonra Hazreti Hamza, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) yanına giderek “İşte intikamını aldım Ya Muhammed, artık rahat ol” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurdu “Ben senin Müslüman olmanla sevineceğim” deyince Hazreti Hamza ufak tebessümle yeğenine baktı ve kelime-i şehadet getirdi. Hazreti Hamza, Peygamberimiz den iki yaş büyüktü. Bu olaydan sonra Hazreti Hamza Müslüman oldu.

Hz. Hamza Peygamber Mi

Hz. Hamza Peygamber mi, Hazreti Hamza (r.a), Peygamber efendimizin en küçük amcasıdır. Babası Abdulmuttalib, annesi ise Hale’dir. Resul-i Ekrem (s.a.v) onu çok severdi. Çünkü o sadece amcası değil, aynı zamanda sütkardeşiydi. İkisi beraber büyümüştü. Hayatı boyunca Efendimizin can dostu olmuştur.

Hz. Hamza Kaç Yaşında Vefat Etti

Hz. Hamza kaç yaşında vefat etti, Hazreti Hamza (r.a) Uhud’da büyük kahramanlıklar göstermiştir. Kureyş ’in en bahadırlarından otuz kadarına tepelemiş kendisi de yirmiden fazla yara almış ve nihayet Vahşinin attığı mızrak ile şehit olmuştur. Uhud’da damgasını vurmuştur. Ne zaman Uhud anılsa Hazreti Hamza “Şehitlerin Efendisi “ olarak anıldı.

Hz. Hamza Fiziksel Özellikleri ve Gerçek Resmi

Hz. Hamza fiziksel özellikleri ve gerçek resmi, Hz. Hamza(r.a) Kureyş toplumunda çok önemli yere sahiptir. Güçlü, kuvvetli ve karşıdaki insanı korkutan bir yapıya, cesarete sahipti. Savaşçı kişiliği, avcılığı, atıcılığı, gücü, kuvveti, haksızlıklara karşı koyması, dürüstlüğü, zulme boyun eğmemesi gibi özelliklere sahiptir.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥