İstihare namazı dinimizde vardır. Peygamber efendimizin (s.a.v) ümmetine istihare namazı , duası nasıl yapılacak bildirmiştir. İstihare namazını genel olarak açıklayacak olursak; kişinin, bir iş için iyi mi kötümü olduğunu ya da bir evlilik için hayırlı olup olmadığı konusunda Allah’tan hayır dilemesidir. Çünkü insanın aldığı bazı kararlar sonuç olarak hayatını etkilemektedir. Çevresinde insanın danışacağı fikir alabileceği kişiler olabilir ama kişi kendi için  son derece önemli kararları alırken çok dikkatli olmalıdır. Her yönden düşünmeli iyi ölçüp tartıp karar vermelidir. Yanlış kararlar kişinin maddi ve manevi hayatının bozulmasına sebebiyet verir. O yüzdendir kişi yapacağı işi ehline sorması danışması yani istişare etmesi gerekir. İstişare  danışmak demektir. İstihare  de hayırlı olanı istemek demektir.

Halk arasında da  danışan pişman olmaz sözünü sıkça duyarız. Her konuda en güzel örnek olan Peygamberimiz(s.a.v) istişare edenin hiçbir zaman pişman olmayacağını söylemiştir ve  Peygamber olmasından dolayı vahiy’e erişmiş kimse iken ashabıyla istişarede bulunurdu onlara danışırdı. Bir hadisinde: ”İstihare eden kimse zarar görmez, İstişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belasını çoık çekmez.”demiştir.Bu hadisden iktisadın da istişare ve istihare kadar hayatlarımızda ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Kesin Sonuç Veren İstihare

Kesin sonuç veren istihare diye belirtilen bir istihare yoktur. İstihare yapılır yapıldıktan sonra  istiharede görülemediyse istihare tekrarlanabilir. Yedi defa istihare tekrar edilebilir.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır

İstihare Namazı Nasıl Kılınır? (kadınlar için)

İstihare namazı nasıl kılınır? (kadınlar için) de erkekler için de istihare namazı iki rekattır. İstihare namazına Peygamber(s.a.v)’in bu konudaki hadisini söyleyerek başlayabiliriz. Hadiste: “Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekat namaz kılsın.” Buyurmuşlardır. Bu hadisden de anlıyoruz ki istihare için namaz kılmalıyız. İstihare namazı iki rekattır. İstihare namazı kılmaya diye niyet edilir, birinci rekatında Fatiha suresinden sonra Kafirun suresi  okunur, ikinci rekatında İhlas suresi okunur ve konuşmadan abdestli olarak uykuya yatılır.

Evlilik İçin İstihare Namazı

Evlilik için istihare namazı diye ayrı bir istihare namazı yoktur. İstihare namazı bir tanedir karar vermek istediği şey ne ise o niyetle istihareye yatılır. Bu evlilik içinde olur iş içinde olur.İstihare namazı kıldıktan istihare duasını da okuduktan sonra evlilik için olduğunu kişi duasında söyler.

İstihare Namazı Duası

İstihare Namazı Duası

İstihare namazı Duası istihare namazını kıldıktan sonra okunur. İstihare duası şu şekildedir: “Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi.”

İş İçin İstihare Duası

İş için isihare duası, istihare duası istihare namazını kıldıktan sonra yapılır.Aşağıda açıklamış olduğumuz İstihare duasının içinde iş için belirtmelidir. “Allah’ım, yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım.”

Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır – Güneş Doğdu Nasıl Kılınır?

Küsuf Namazı Nasıl Kılınır Ne Okunur?

Namaz Nasıl Kılınır Hangi Dualar Okunur

Comments are closed.