Manipüle, dilimize Fransızcadan geçen “etkileme, yönlendirme” anlamı taşır. Manipülasyon, bir kişi veya grubun, başkalarının duygularını, düşüncelerini veya davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek için kullandığı bir dizi teknik ve stratejidir.

Gündelik hayatta çok sık kullanılan kelime, resmi kaynakların yanı sıra eğitim hayatı ve sanat eserlerinde sık sık geçer. Tek başına anlam ifade eden kelime cümle içinde de kullanılır. Manipüle kelimesinin en sık kullanıldığı ve anlam ifade ettiği alanlar arasında;

 • Finans sektörü ve
 • Psikiyatri sayılabilir.

Manipüle etmek veya manipülasyon bilgileri değiştirmek, yönlendirmek, harekete geçirmek ve etkilemek anlamlarına gelir.  

Manipüle Etmek Ne Demek?

Latince kökeni manipulus olan ve avuç içi, ele sığan şey anlamına kelen kelime, Fransızcadan türeyerek dilimize yerleşmiş ve düzenlemek, ayarlamak anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Mecaz kullanımıyla gerçek anlamının biraz dışına çıkan ve çoğunlukla “etkilemek” “hileyle yönlendirmek” yerine kullanılan manipüle etmek kelimesi insanların çıkarını ifade eder.  

 • Bir kişi kendi istek, çıkar ve doğruları için başkalarını kendi düşüncelerini kabul etme ve uygulamaya yönlendiriyorsa bu manipülasyon yaptığı anlamına gelir.

Tıp dilinde manipüle etmek sık olarak psikoloji alanında geçer. Bir başkası tarafından manipüle edilmiş kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında ciddi farklılıklar görülmesi normaldir. Etkileme ve yönlendirme için ortaya konan uygulamaların tamamı manipülasyondur.

Duyguları Manipüle Etmek Ne Demek?

Karşısındaki kişinin duygularını manipüle etmek isteyenler kontrolü ele almaktan hoşlanır. Bir kişinin veya daha kalabalık grupların duygularını manipüle etmek için görüşler dayatılır, çeşitli zihin oyunları devreye sokulur veya hileli yollar denenir.

 • Manipülasyon olduğunda avantaj elde etmek için direkt ya da dolaylı olarak ayrıcalık ve güç sağlamak ihtiyacının ortaya çıktığı anlaşılabilir.

Duygusal manipülasyon olarak tanımlanan süreç, kişiler arası ilişkilerde en zorlayıcı sorunlar arasında öne çıkar.

 • İş yaşamında
 • Arkadaş grubunda
 • Özel ilişkilerde veya
 • Diğer ilişki türlerinde kurulan denge ve yakalanan doyum manipülasyona maruz kalınması halinde olumsuz etki görür.

Manipülasyonu erken fark etmek olumsuz etkilere daha fazla maruz kalmadan kişinin kendini korumaya alması açısından son derece önemlidir.

Manipülasyon Ne Demek?

Manipülasyon Ne Demek

Bir kişinin inandığı doğrulara göre çevresindeki kişileri etkileme, değiştirme ve yönlendirme çabasına manipülasyon denir. Manipülasyon; kandırma, yalan söyleme ve insanları kullanmanın gizli yoludur.

 • Sağlıklı tavsiye ve manipülasyonu birbirinden doğru şekilde ayırmak gerekir.

Sağlıklı tavsiyede destek varken manipülasyonda durum çok daha farklı ve tehlikelidir. Amacın kasti bir şekilde çıkar elde etmek için karşı tarafı etkilemek olduğu manipülasyonda;

 • Üstünlük kaygısı
 • Adaletsizlik
 • Ego çatışmaları veya
 • Vicdansızlık ortaya çıkar.

Manipülasyona maruz kalan kişinin ilişkideki dengeyi yeninden kurabilmesi için kararlı olması ve kişisel sınırlarının koruyucusu olması şarttır.

Birini Manipüle Etmek?

Birini manipüle etmek isteyen kişi ilk olarak kendine özel bir alan kurmaya çalışır. Gerçeği çarpıtarak ustaca yalan söylemeyi sıradan bir davranış gibi başaran kişiler, zaman zaman seslerini yükseltebilir hatta şiddet yanlısı olabilirler.

Sürekli yargılayan, olumsuz eleştirilerde bulunan, karşısındaki kişiye düşünmek için zaman vermeyen, kendilerine uyum sağlamayanları görmezden gelen manipülatif insanlar her ortamda kendi fikirlerini diretirler.

Evlilikte Manipülasyon – İliskide Manipüle Ne Demek?

Manipülatif davranışlar hayatın her alanında görüldüğü gibi romantik ilişkiler ve evlilikte de görülür. Partneriyle direkt ve açık iletişim kurmayı başaramayanların maruz kaldığı davranış taraflardan birinin diğerine;

 • Suçluluk hissettirmesi
 • Fedakârlık yapmaya zorlaması
 • Kendi fikirlerine ikna çabası
 • Davranışlarını süsleyerek göstermesi
 • Pasif-agresif davranması veya
 • Yaptığı davranışı gizlemesi şeklinde açığa çıkar.

Kişinin gerçek niyetini partnerine söylemediği evlilikte manipülasyon ilişkide güveni zedeleyebilir ve yakınlığa zarar verebilir.

Bir insan tarafından manipüle edildiğini nasıl anlarsın?

Karşı tarafa hayır demekten geri kalıyor ve ona ters bir cevap verdiğinizde suçluluk hissediyorsanız manipüle edilmişsinizdir.

Bir insan bir insanı neden manipüle eder?

Manüpilasyon genelde karşı tarafın gücünü yok sayarak yönetimini ele geçirmektir. İstediği gibi karşıya komut ve isteklerini yaptırabilir.

Cümle Ne Demek

Deist Ne Demek

Asdfghj Ne Demek