Masrafsız tapu devri nasıl olur ve tapu devri nasıl yapılır 2023 yılı güncel bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz. Aile içi bedelsiz tapu devri ve bedelsiz tapu devri işlemini birlikte inceleyelim.

Masrafsız tapu devri yapmak için tapu dairesine başvurulması gerekmektedir. Tapu dairesi tarafından yapılan devir işlemleri, iki taraf arasındaki satışların dışında tamamlanmaktadır. Satış olmadan tamamlanan tapu devrinin özel bir ismi bulunmaktadır. Bu isim “Tabu Hibesi” şeklindedir. Masrafsız tapu devri gerçekleştirmek isteyen kişiler için bazı belgeler gerekmektedir. Aşağıda tapu hibesi için gereken belgelerin detayları yer almaktadır:

 • Bağışlanması planlanan taşınmaz ya da konuta ait tapu kaydı,
 • Konutu bağışlayan kişiye ait fotoğraflı kimlik belgesi,
 • Konutu kabul eden kişi ya da kişilere ait fotoğraflı kimlik belgesi,
 • Bağışlayan için bir adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Bağışı kabul eden kişi için iki adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Akitte taraflardan birinin ya da her ikisinin de vekil olması

Aile İçi Tapu Devri Nasıl Yapılır

Akrabalarda tapu devri aile üyeleri arasında gayrimenkul protokolü ile gerçekleşmektedir. Gayrimenkul protokolü iki farklı şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki bir bedel karşılığında yapılan devirler, ikincisi ise alıcı ya da satıcı arasında bedel olmadan gerçekleştirilen devirlerdir. Her iki işlem de belediyelere ait tapu devirlerinde yapılmaktadır. Bedel ödenen devirlerde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olarak belli bir harç talep edilmektedir. Bu harç binde yirmi oranında belirlenmiştir. Aile içi tapu işlemi sırasında taraflardan istenen belgeler aşağıda yer almaktadır:

 • Konutun tapusu ya da tapunun fotokopisi
 • Tarafların 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı
 • Nüfus cüzdanı
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi
 • Vergi borcu olmadığına ilişkin kanıt
 • Vekâlet belgesi

Tapu devri nasıl yapılır 2023

Tapu devri nasıl yapılır 2023, akrabalarda tapu devrinin ücreti taşınmaz malların değerlerine bağlı olarak değişmektedir. Taşınmaz mal ve mülklerin hak bağışlamasında, kuru mülkiyet sahibinin lehine verilen feragat işleminde, mirasçıların intifa haklarında aile içi tapular için binde 68,31 değerinde bir harç talep edilmektedir. Buna ek olarak taşınmazın veraset vergisi ve vakıf bedeli de bulunmaktadır. Döner Sermaye İşletmesi bu bedel için 233 TL talep etmektedir. İlave hizmet bedeli için ise sizden 32 TL talep edilecektir.


Daha fazla ilgili içerik;


Kardeşler Arasında Tapu Devri Masrafı

Kardeşler Arasında Tapu Devri Masrafı

Kardeşler arasındaki tapu devrinin ücreti 2023 yılına göre belirlenmiştir. Kardeşler arasında yapılan tapu devrinin ücreti bağışlanacak olan taşınmazın değeri ile ilişkilidir. Tapu harcı, konutun tapu dairesinde gösterilen değerine göre belirlenmektedir. Masrafsız tapu devri sırasında çıkan masraf tapu değerinin %4’ü olarak belirlenmiştir. Söz konusu olan bu pay yalnızca alıcıya ait değildir. %4’lük değer hem alıcı hem de satıcı arasında ortak olarak paylaştırılmaktadır.

Satış Olmadan Tapu Devri Masrafları

Satışsız tapu devrinin masrafı bedel ödenen tapu devrinden çok daha az bir tutardadır. Satış olmadan tapu devrini bazı kişiler yapamamaktadır. Bu kişiler aşağıda sıralanmıştır:

 • Zihinsel problemi olanlar,
 • 18 yaş altı kişiler
 • Vasiler, baktıkları kişilerin mallarını bağışlayamaz.
 • Ebeveynler, baktıkları çocukların mallarını bağışlayamaz.
 • Temyiz kudretine erişmeyen kişiler.

Bedelsiz Tapu Devri

Bedelsiz tapunun devredilmesi bir taşınmaz mal üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu devir sırasında taraflar arasında bir bedel talep edilebilmektedir. Devir, bedelsiz olarak da tamamlanabilmektedir. Bedelsiz gerçekleşen işlemler bağış ya da hibe olarak isimlendirilmektedir. Tapuda bağış yapılabilmesi için gerekli belgeler eksiksiz olarak tamamlanmalı ve hibe harcı eksiksiz tutarda yatırılmalıdır. Masrafsız tapu devri için gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Taşınamaz malın tapu senedi,
 • Bağışı kabul edenlerin fotoğraflı cüzdanları,
 • Mülkü bağışlayanların fotoğraflı cüzdanları,
 • Hem bağışlayan hem de bağışlayıcıdan vesikalık fotoğraf,
 • Akitte tarafların birinin ya da ikisinin kayyım temsilcisine ilişkin belge,
 • Taşınmaz mala ait emlak beyan göstergesi (Belediyelerden çıkarılmalıdır.)