Mezhep değiştirmek Müslüman kişinin araştırarak ve görerek yapması gerektiği bir işlemdir. Mezhep değiştirmek için yapılması gereken ise önce halis bir niyet ve uygun davranışlar sergilemektir.

Mezhep değiştirmenin adımları, Hanefi mezhebine geçiş şekli ve mezhep değiştirmenin inceliklerine dair merak edilenlere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Hanefi Mezhebine Geçmek İçin Nasıl Niyet Edilir

Hanefi mezhebine geçmek için edilecek niyet mutlaka kalpten gelmelidir. Sadece dilden çıkan bir söz değil kalpten gelen bir niyet olmalıdır. Hanefi mezhebine geçmek için niyet ettikten sonra Hanefi mezhebinin kurallarına uygun bir şekilde yaşanması gerekir.

Mezhep tutmak taraf tutmak gibi algılanmamalıdır. Sık sık mezhep değiştirmek doğru değildir. Bu bağlamda mezhep araştırmaları sonucunda mezhep değiştirmek gerekir. Müslüman kişinin çıkarlarına uygun bir şekilde sürekli mezhep değiştirmesi taraf değiştirmeye benzetilerek uygun bulunmaz. Hanefi mezhebine geçmek için niyet;

“Niyet ettim Allah’ım bundan sonra Hanefi mezhebine göre amel etmeye.”

Hanefi Mezhebine Nasıl Geçilir

Mezhep Nasıl Değiştirilir

Hanefi mezhebine geçmek için yapılması gereken çok fazla bir uygulama yoktur. Mezhep değiştirirken kalpten gelerek niyet etmek gerekir. Niyetten önce ise mezhep değiştirmenin nedeni dikkatle seçilir. Seçilen mezhebin özellikleri ve yönlendirmeleri önceden araştırılarak bilinir.

Hanefi mezhebine geçmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz ve ömrünüzün kalanında Hanefi mezhebinin kurallarına göre yaşamanız yeterlidir.

  • Abdest alınmalıdır.
  • Ardından yukarıda bahsi geçtiği gibi gönülden bir niyet edilmelidir.
  • Niyet dil ile tekrarlanmalıdır.
  • Müslüman kişi Hanefi mezhebine geçtikten sonra hayatının kalanında Hanefi mezhebinin kurallarına uygun bir şekilde hayatını sürdürmelidir.

Unutulmamalıdır ki mezhepler İslam dininin birer okulları gibidir. Mezhep değiştirirken din değiştirir gibi bir muamelede bulunmak oldukça yanlıştır.

Kaç Defa Mezhep Değiştirilir

Mezhep değiştirmek için belirli bir sayı yoktur. Ancak mezhep değiştirmek kıyafet değiştirmek gibi değildir. Mezhep değiştirmenin nedeni keyfi ve nefsi olmamalıdır. Mezhepten başka bir mezhebe geçiş için bir mecburiyet şarttır.

Mezhep değiştirmenin sınırı olmamakla birlikte mezhep değiştirmek zaruret ile mecbur olabilir. Şafii mezhebinde bir kadının eline değdiğinde Müslüman erkeğin abdesti bozulur.

Yaşanılan bu durum umre ve hac ziyaretlerinde Şafii mezhebine dahil olan Müslüman erkeklerin zorluk çekmesine neden olabilir. Bu durumda zaruriyet kapsamında mezhep değiştirmek mümkündür.

Alevi Mezhep Değiştirme

Alevi Mezhep Değiştirme

Alevilik bir mezhep değildir. Bu nedenle alevi olan bir Müslüman kimsenin sahip olacağı mezhepler de diğer Müslüman kimselerin tercih ettiği mezheplerden biridir. Alevi bir kimsenin mezhep değiştirmesi süreci de yukarıda bahsi geçtiği gibi diğer Müslüman kimselerin de mezhep değiştirme süreci ile aynıdır.

Alevi kimselerin mezhep değiştirirken yapması gereken ayrıca bir uygulama ya da eylem bulunmamaktadır. Alevilik bir mezhep olmadığından Alevi kimseler mezhep değiştirdiğinde Alevi olmalarından bir şey kaybetmezler. Alevilik bir mezhep olmadığından mezhep değiştirme ile doğrudan ilişkisi de bulunmamaktadır. 

Mezhep Değiştirme Cezası

Mezhep değiştirme cezası teknik olarak şöyle değerlendirilmelidir: Mezhep değiştirmek sürekli ve duruma göre sık sık yapılması gereken bir değişim değildir. Belirli bir mezhebe dahil olan kimse başka bir mezhebe daha kolay ve onun şartlarına daha uygun olması nedeni ile sürekli olarak mezhep değiştiriyorsa bu mezhepleri kendi çıkarlarına göre kullanıyor demektir.

Mezhep değiştirmenin bir cezası yoktur. Ancak mezhep değiştirirken bu kararı iyice araştırarak almalı ve sık sık mezhep değiştirmemelidir.

Müslüman kişi mezhebini korumalı ve sık sık mezhep değişikliğine gitmemelidir. Bazı durumlarda Şafii mezhebine dahil olan bir kimse çok zor durumda kalırsa ve imkan bulamazsa Hanefi mezhebinin bir kuralına göre hareket edebilir ancak bu durum araştırılarak ve öncesinde mevcut imkanlar değerlendirilerek gerçekleştirilmelidir.

Evlenince Mezhep Değişir Mi

Hayır. Evlenince mezhep değişmesi gerekmez. Mümin kimselerin büyük mezheplerden birine tabii olan başka kimseler ile evlenmelerinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Evlenince kadın erkeğin mezhebine ya da erkek kadının mezhebine geçmez.

Evlenince mezhepte meydana gelecek bir değişme yoktur. Bu bakımdan mezheplerin bir din olmadığını din içerisinde bir okul ismi gibi değerlendirilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. (Kaynak: Nurettin Yıldız)

Müslüman kimseler sahip oldukları mezhepleri evliliğe engel olacak kadar yüce tutulmamalıdır. Müslümanlar arasında mezhep farklılıkları evliliğe teşkil etmemekle birlikte evlenmeleri halinde alışkanlıklarda ve davranışlarda ufak farklılıklar meydana gelebilir. Bu durum evlenmeye engel değildir.


Daha fazla ilgili içerik;

Başka bir mezhebe nasıl geçilir?

Başka bir mezhebe geçmek için, o mezhebin ilkelerini ve kurallarını kabul etmek gerekir. Ayrıca, o mezhebin imamlarına ve müçtehidlerine uymak gerekir.
Başka bir mezhebe geçmenin bazı yolları şunlardır:
O mezhebin âlimleriyle görüşmek ve onlardan mezhebin ilkelerini ve kurallarını öğrenmek.
O mezhebin kitaplarını ve makalelerini okumak.
O mezhebin ibadetlerini ve uygulamalarını öğrenmek.

Kaç defa mezhep değiştirilebilir?

İslam hukukuna göre, bir kişi istediği kadar mezhep değiştirebilir. Ancak, bu durum, kişinin dini inançlarında bir tutarsızlık olmamasına bağlıdır.

Mezhep neye göre belirlenir?

Mezhep, kişinin dini inanç ve uygulamalarını belirler. Mezhep, kişinin Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete ve kadere olan inancını belirler. Ayrıca, kişinin ibadetlerini, ahlakını ve sosyal ilişkilerini de belirler.
Mezhep, kişinin kendi aklı ve araştırmaları sonucunda belirlenebileceği gibi, hocalarından veya ailelerinden öğrenerek de belirlenebilir.

Kuranda kaç mezhep var?

Kur’an-ı Kerim’de mezhep kelimesi geçmez. Ancak, Kur’an-ı Kerim’de bazı konularda farklı yorumlar yapılabilmektedir. Bu farklı yorumlar, zamanla farklı mezheplerin oluşmasına yol açmıştır.

Büyük günah hangi mezhep?

Büyük günah, İslam hukukunda, Allah’ın rızasını ve mağfiretini kaybetmeye sebep olan günahtır. Büyük günah, kişinin imanıyla oynayan, ahiretini tehlikeye atan günahtır.
Büyük günahlar, mezhepler arasında farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak kabul edilen büyük günahlar şunlardır:
Şirk: Allah’a ortak koşmak.
İnançsızlık: Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete ve kadere inanmamak.
Katil: Bir insanı haksız yere öldürmek.
zina: Evli olmayan bir erkekle bir kadının cinsel ilişkiye girmesi.
hırsızlık: Bir kimsenin malını haksız yere almak.
yeminden dönmek: Allah’a yemin ettikten sonra o yeminini bozmak.
yalancı şahitlik: Bir kimsenin haksız yere aleyhinde şahitlik etmek.
faiz: Üzerine faiz ekleyerek para vermek veya almak.
irtidat: İslam dininden dönmek.

Bir mezhebe bağlı olmak şart mı?

İslam hukukuna göre, bir mezhebe bağlı olmak şart değildir. Ancak, bir mezhebe bağlı olmak, kişinin dini inanç ve uygulamalarını daha kolay anlamasına ve uygulamasına yardımcı olur.

Hanefi mezhebinden başka mezhebe geçilir mi?

Evet, Hanefi mezhebinden başka mezhebe geçilebilir. Hanefi mezhebi, İslam’ın dört büyük mezhebinden biridir. Diğer üç mezhep ise Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleridir.

Peygamber Efendimiz hangi mezhebe bağlıdır?

Peygamber Efendimiz, herhangi bir mezhebe bağlı değildi. Ancak, Peygamber Efendimiz’in hadisleri ve uygulamaları, dört büyük mezhebin de temelini oluşturmaktadır.

Müslümanlar mezhep seçmek zorunda mı?

İslam hukukuna göre, Müslümanlar mezhep seçmek zorunda değildir. Ancak, bir mezhebe bağlı olmak, kişinin dini inanç ve uygulamalarını daha kolay anlamasına ve uygulamasına yardımcı olur.
Sonuç olarak, bir mezhebe geçmek, kişinin kendi inanç ve tercihine bağlıdır. Bir mezhebe geçmek isteyen kişinin, o mezhebin ilkelerini ve kurallarını iyice öğrenmesi gerekir.