Hristiyanlık İsa’nın yaşamına ve öğretilerine dayanan, tek tanrılı inanışlardan biridir. Dünya da en büyük dinlerin başında yer alan Hristiyanlıkta 2.4 milyar insan vardır. Hıristiyanlık kendi içerisinde belirli mezheplere ayrılmaktadır. Hristiyanlıkta bilinen 3 büyük mezhep ise şunlardır; Katolik, Ortodoks ve Protestanlıktır.

Hristiyanlar Allah’a inanır mıHayır
Hristiyanlık mezhepleriKatolik, Ortodoks, Protestanlıktır.
Hristiyanlık ne zaman ortaya çıktı1. Yüzyılda (Roma İmparatoru Tiberius zamanı)
Hristiyanlık hakkında bilinmesi gerekenler

Hristiyanlıkta her şeyden önce İsa anlayışı kavranmaktadır. Tanrının oğlu olarak görülen İsa insanları günahtan kurtarmak için dünyaya gelmiştir. Peki Hristiyanlık dinin tarihçesi nelerdir? Ne zaman resmi bir din olarak kabul edildi? Bu soruları sizler için ele aldık. En basit ve en akıcı bir şekilde Hristiyanlığın tarihini sizlere anlatacağız.

Roma’da Hristiyanlığın Resmi Din Olması

Roma'da Hristiyanlığın Resmi Din Olması

Hristiyanlık dünyadaki en büyük dinlerden biridir. Peki bu dinin nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Hristiyanlığın yayılmasında en büyük etki Roma İmparatorluğuna aittir. İsa ne kadar ölse de öğretileri ve mesajları tüm Yahudi topraklarında duyulmuştu. Ne kadar öğretiler duyurulsa da Roma İmparatorluğunda çok az sayıda Hristiyan bulunmaktaydı. Sürekli Hristiyan dinini seçenlere şüphe ile yaklaşıldı.

Hristiyanlık yanlış anlaşıldı ve Roma gibi bir İmparatorlukta olmamaları gerektiği düşünülmüş. Roma İmparatorluğu o zaman çok tanrıya inan bir din yapısına sahipti. Hristiyanlık Roma da ses getirmeye başlayınca artık önünde durulması gerektiği düşünüldü. Roma İmparatorluğu Hristiyanlara karşı büyük bir takibat yaptırmıştır. Birçoğunu çarmıha germiş ve işkence yapılmıştır. Diri diri yakılan ve vahşi hayvanlara yem edilen Hristiyanlık İmparator Nero tarafından uygulanmıştır.

Nero’nun yaptığı işkenceler çok fazla uzun sürmedi. Zaman geçerken artık Hristiyanlık kilisesi ve inancı daha düzgün hale gelmeye başladı. İmparator I. Konstantin ve Licinius tarafından bir ferman yayınlandı. Bu ferman ile birlikte Hristiyanlık dinine hoşgörü ile bakılması gerektiği vurgulandı. Bu fermandan 66 yıl sonra da İmparator I. Theodosius tarafından Hristiyanlık resmi bir din olarak kabul edilmiştir.

  • Roma İmparatorluğun da I. Theodosius tarafından 379 yılında resmi din olarak kabul edilmiştir.

Daha fazla ilgili içerik;


Hristiyanlar Nasıl İbadet Eder

Hristiyanlık dünyadaki en büyük dinlerden birisidir. Hristiyanlar için kutsal günlerden birisi Cumartesidir. Cumartesi günleri onlar için dini bir gündür. Peki Hristiyanlar için ibadet nedir ve nasıl ibadet ettiklerini merak ediyorsanız yazımızda bulabilirsiniz.

Hristiyanlar Kilise adını verdikleri mabetlerde ibadetlerini gerçekleştirmektedir. Hristiyanlar Tanrıya yönelmek gerektiğini düşünmektedir. Tanrıya ulaşmanın tek yolu da ibadetten geçtiğini bilmektedirler. Dua ve oruç Hristiyanların ibadetlerinden biridir. Hristiyanlar günde iki kere kiliseye giderek ilahiler ve Kutsal kitaptan parçalar dinlemektedir. Bu ibadet zorunlu değildir. Toplu ibadet onlar için bireysel ibadetlerden daha üstündür.

Pazar günü yapılan ibadet ise sabah ve akşam olmak üzere iki kere yapılmaktadır. Ekmek ve şarap ayini gerçekleşir. Katolik mezheplerinde bu ibadete katılmak zorunludur. Diğer mezheplerde ise yine bir zorunluluk yoktur. Pazar günü ibadetler arasında dua, ilahi kitap okunması gibi ibadetler yapılarak inanç yenilenmektedir.

Hristiyanların oruç tutma şekli iki türlü gerçekleşir. İlki şükran orucu olarak bilinir. Katolik mezhebine sahip kişiler bu orucu tutmaktadırlar. 40 gün oruç tutulmalıdır. Bir diğer ibadet ise vaftizdir. Bu ibadet onlar için oldukça önemlidir. Hristiyanlıkta vaftiz suya batırılma ve yeniden doğuş anlamını taşımaktadır.

Hristiyanlar Nasıl İbadet Eder

Hristiyanlık Ritüelleri Nelerdir

Hristiyanlık ritüelleri yani ibadetlerini merak eden kişiler için yazımızı derledik. Hristiyanlıkta ritüeller oldukça önemli bir yere sahiptir. İbadetler ve ritüeller Tanrı için yapılmaktadır. Ritüel kavramı ayin anlamına gelmektedir. Sürekli ve düzenli olarak yapılan eylemlere ritüel denmektedir. Hristiyanlıkta yapılan ritüeller şu şekilde ayrılmaktadır.

  • Pazar günü yapılan haftalık ritüellerde dua, tövbe, ilahilerin söylenmesi ve kutsal kitabın okunması ile son bulmaktadır. Pazar günü ayin yapılmaktadır. Ayin bittiğinde ekmek ve şarap verilmektedir.
  • Birde yıllık olarak yapılan ritüelleri vardır. Bunlar Noel, Paskalya, Haç Yortusu ve Meryem ana olmak üzere ayrılmaktadır. Her gün için ayrı bir kutlama yapılmaktadır.

Hıristiyanlık Tarihi Kısaca

Hristiyanlık dinin tarihini birçok kişi merak etmektedir. Hristiyanlık en büyük dindir. Hristiyanlık tek tanrıya inan bir din olmaktadır. Hristiyanlıkta kutsal kişi kabul edilen Hz. İsa’dır.

Hristiyanlık ilk başlarda Yahudi mezhebi olarak başlasa da tüm dünyaya yayılmaya başladı. Roma İmparatorluğunda yapılan işkenceler ve eziyetlerden sonra resmi din olarak kabul edilmeye başlandı. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra Hristiyanlık dini Avrupa tarafından benimsenmeye başladı. Hristiyanlık dinini yayılmasındaki en büyük etmenlerden birisi ise Coğrafi keşiflerdir. Coğrafi keşifler sayesinde Hristiyanlık tüm dünyaya yayılmıştır. 19. Yüzyıl zamanında İtalya tarafından papalık yıkılmış olsa da 20.Yüzyılda Vatikan olarak yeniden kurulmuştur.

Hristiyanlık Mezhepleri

Hristiyanlıkta 3 tane büyük mezhep vardır. Bu mezhepler arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Ne kadar farklı olsalar da ortak noktalarda vardır. Ortak kısımları şu şekildedir; ilk günah ve din konularda ortaklardır. 3 ana mezhebi ele alarak kısaca düşüncelerini ve davranışlarını ele alacağız. 3 ana mezhep şu şekildedir; Katolik, Ortodoks ve Protestanlık olmaktadır.

Katolik ve Ortodoks mezhebine sahip birçok kişi farklı düşünceyi savunmaktadır. Bu düşünceler şu şekildedir;

  • Katolikler kutsal ruhun hem Baba hemde oğlundan çıkacağını düşünmektedirler. Ortodokslar ise babadan İsa aracılığı ile çıktığını savunmaktadırlar.
  • Katolik mezhebinde Papanın önemi oldukça fazladır. Papa’nın evlenmesi ve cinsel birliktelik yaşaması yasaktır. Ortodoksluk ve Protestanlık mezheplerinde ise bu duruma karşı çıkılır. Ortodokslukta kiliselerdeki rahipler evlenebilirler.
  • Katoliklerde ayin sırasında Latince kullanılırken Ortodokslar Yunanca kullanmaktadırlar.
  • Ortodoks kiliselerinde resimler bulunmaktadır. Fakat Katoliklerde heykel vardır.
  • İsa’nın doğum tarihinde bile aralarında fark bulunmaktadır.