İçeriğin devamı aşağıda ▼

Diyanet

Öğle Namazında Hangi Sureler Okunur – Okunan Dualar Sırasıyla Nedir

Öğle namazında okunan dualar sırasıyla nedir, Türkçe ve Arapça okunuşlarını sizlerle paylaşıyoruz. Öğle namaza nasıl kılınır gelin birlikte inceleyelim.

İçeriğin devamı aşağıda ▼

Öğle namazında hangi sureler okunur, nasıl okunur ve kılınır gibi sorular yoğun şekilde merak ediliyor. Öğle namazı farz ve sünnet şeklinde kılınıyor. Öğle namazını eda ederken okunacak duaların isimleri en yalın haliyle şu şekildedir;

 • Sübhaneke Duası
 • Fatiha Suresi
 • İhlas Suresi
 • Nas Suresi
 • Felak Suresi
 • Ettehiyyatü Duası
 • Allâhumme Salli Duası
 • Allâhumme Barik Duası

Bu dua ve surelerin okunuşları, sıralaması ve daha fazlası için içeriğimizin devamını incelemeniz yeterli olacaktır.

Öğle Namazında Okunan Dualar Sırasıyla Nedir?

Öğle namazında okunan dualar sırasıyla nedir ve nasıl okunur diye merak edenler için detaylarını sıraladık. Öğle namazında okumanız gereken dua, sure isimleri ve okunuşları kısaca şu şekildedir;

Sübhaneke Duası Okunuşu;

Sübhaneke duası okunuşu
 • Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük.

Fatiha Suresi Okunuşu;

Fatiha suresi okunuşu
 • Elhamdulillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

İhlas Suresi Okunuşu;

İhlas suresi okunuşu
 • Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad

Nas Suresi Okunuşu;

Nas suresi okunuşu
 • Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs

Felak Suresi Okunuşu;

Felak suresi okunuşu
 • Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrinneffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased

Ettehiyyatü Duası Okunuşu;

Ettehiyyatü duası okunuşu
 • Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allâhumme Salli Duası Okunuşu;

Allâhumme salli duası okunuşu
 • Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhumme Barik Duası Okunuşu;

Allâhumme barik duası okunuşu
 • Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Rabbenâ âtina Duası Okunuşu;

Rabbenâ âtina duası okunuşu
 • Rabbenâ âtina fid’dunyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Rabbenâğfirlî Duası Okunuşu;

 • Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu’minine yevme yekûmu’l hisâb.

Fil Suresi Okunuşu;

Fil suresi okunuşu
 • E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl E lem yec’al keydehüm fı tadlıl Ve ersele aleyhim tayran ebabıl Termıhim bi hıcaratin min siccıl Fecealehüm keasfin me’kul

Kureyş Suresi Okunuşu;

Kureyş suresi okunuşu
 • Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû Rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Maun Suresi Okunuşu;

Maun suresi okunuşu
 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Kafirun Suresi Okunuşu;

Kafirun suresi okunuşu
 • Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abedtum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Kevser Suresi Okunuşu;

Kevser suresi okunuşu
 • İnna a’taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel’ebter.

Nasr Suresi Okunuşu;

Nasr suresi okunuşu
 • İzâ câe nasrullahi velfeth ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Tebbet Suresi Okunuşu;

Tebbet suresi okunuşu
 • Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb Seyeslâ nâren zâte leheb Vemraetühû hammâletelhatab Fî cî dihâ hablün min mesed

Öğle Namazı Kılınışı

Öğle namazı kılınışı

Öğle namazı kılınışı farz olarak merak ediliyor. Öğle namazının farzını 2 sünnetini 2 yani toplam 4 rekat şeklinde eda etmeniz gerekiyor. Kılışını ise sırasıyla şu şekildedir;

1. Rekat Kılınışı

 • “Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya” diye niyet edilir.
 • “Allahu Ekber” diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.
 • Subhaneke okunur.
 • Euzü-besmele çekilir.
 • Fatiha suresi okunur.
 • Zamm-ı sure okunur.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
 • Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir
 • Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

2. Rekat Kılınışı

 • Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
 • Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
 • Fatiha Suresi okunur.
 • Zamm-ı sure okunur.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
 • Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Suhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir
 • Secdede üç kere “Suhane Rabbiyel Ala” denir.
 • Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekat Kılınışı

 • Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
 • Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
 • Fatiha Suresi okunur.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
 • Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir
 • Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

4. Rekat Kılınışı

 • Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
 • Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
 • Fatiha Suresi okunur.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
 • Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir
 • Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Oturulur
 • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.

Öğle Namazı 2 Rekat Son Sünneti Kılınışı

1. Rekat Kılınışı

 • “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.
 • İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve
 • “Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.
 • “Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir
 • Fatiha Suresi okunur.
 • Zamm-ı sure okunur.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
 • Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir
 • Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.


2. Rekat

 • Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
 • “Bismillahir rahmanir rahim” denilerek besmele çekilir.
 • Fatiha Suresi okunur.
 • Zamm-ı sure okunur.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
 • Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir
 • Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
 • “Allah’u Ekber” denir ve Oturulur
 • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Öğle namazı nasıl kılınır, hangi, dualar okunur gibi soruların yanıtlarına yer verdik. Konuya dair görüşlerinizi yoruma alanı üzerinden paylaşarak geri bildirim alabilirsiniz.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır (Videolu Anlatım)

Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır – Güneş Doğdu Nasıl Kılınır?

İçeriğin devamı aşağıda ▼

İçeriğin devamı aşağıda ▼

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

Faydalı linkler

deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Veren Siteler