Sekine Duasının Okunuşu (Fazileti, Türkçe Okunuşu)

Sekine duasının okunuşu ve faziletini sizler için düzenledik. 19’lu sekine duası okunuşu ve Sekine duası okuyanların yorumlarını birlikte inceleyelim.

Sekine duası, feyizli, sırlı etkili dualardan biridir. Sekine duası Allah’ın güzel esmalarından ve ayetlerden oluşmaktadır. Sekine kelime olarak sükûnet, kalp huzuru, ağırbaşlılık, vakar gibi anlamlara gelmektedir. Kuran’da sekine kelimesi de altı defa geçmektedir. Sekine duası Allah’ın altı ismi Azamın’dan ve on dokuz ayetten oluşmaktadır. Bediüzzaman hazretlerinin İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali(r.a)’dan ders aldığı sekine duasını sıkıntılı zorlu hayatı boyunca terk etmeden okuduğu bilinir.

Sekine duasının okunuşu (fazileti, türkçe okunuşu)
Sekine duası

Sekine Duası

Sekine duasının okunuşuna Allah’ın altı ismi ile başlanır bu isimleri; “ferd, Hayy, Kayyüm, Hakem, Adl, Kuddüs” isimleridir.. Sekine duası on dokuz ayettir ve aşağıda verilmiştir;.

Ferdün, hayyümün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüsün

İlk ayet: Seyec Allahu’bade usruy yusra

İkinci ayet: Anetil vucuhu lil hayyil kayyum

Üçüncü ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

Dördüncü ayet: İnnellahe kane tevvaben rahime

Beşinci ayet: İnnallahe kane gafurun rahimu

Altıncı ayet: fe innallahe kane afuvven kadira

Yedinci ayet: innallahe kane semian besira

Sekizinci ayet: İnnallahe kane alimen hakime

Dokuzuncu ayet: innallahe kane aleyküm rakibe

Onuncu ayet: İnna fetehnaleke fethan mubiyna

On birinci ayet: ve yen surekallahu nesran azize

On ikinci ayet: İnne hızballahi humül galibün

On üçüncü ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz

On dördüncü ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid

On beşinci ayet: Hasbiyallahu la ilahe illa hu

On altıncı ayet: Habünallahu venim’el vekil

On yedinci ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber

On sekizinci ayet: iyyake na’büdu ve iyyake nestain

On dokuzuncu ayet: vel hemdü lillahi rabbil alemin

Sekine Duası Okuyanlar

Sekine duası okuyanlar on dokuz kere okurlar ve okumaya başlamadan önce ne niyet üzere okuyacaklarsa onu niyet alırlar, yedi defa istiğfar getirirler. Daha sonra yedi defa salavat okunur sonra on defa “Allahuekber” denilir. Besmele çekilerek altı Allah’ın isminden sonra on dokuz ayet okunmaya başlanır. Okunması bu şekilde yapılır.

Sekine Duası tamamı

Sekine Duası tamamı altı ismi azam’dan ve on dokuz ayetten oluşmaktadır.

Mucizevi Sekine Duası

Mucizevi Sekine duasında on dokuz sayısının denk geldiği birçok nokta vardır. Sekine duasında on dokuz ayet bulunmaktadır. Sekine duasındaki her ayet on dokuz defa okunur. Sekine duasında Allah’ın altı isminden sonra okunan ayetlerin her biri on dokuz harftir vardır. Şöyle ki sekine duası değişik yönlerden ebced değeri olarak hesaplanması ile on dokuzu göstermektedir. Sekine besmele ile okunur, Besmele’nin de harf sayısı toplamı on dokuzdur. On dokuz sistemine dayalı bu duanın büyük bereketinin olduğu bilinmektedir.


SONUÇ: Sekine duası çok faziletli duadır. Sekine duası Kuran’daki ayetlerden oluşur. Sekine duası okuyanın dualarını Allah kabul eder.


Telkin Duası (Cenazeye Nasıl Verilir) Arapça, Türkçe

Ettehiyyatü Duası Şafi (Türkçe Anlamı, Arapça Okunuşu, Görsel)

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥