Senin Hicretin Son Hicret Dediği Sahabe

İslam aleminde Hz. Muhammed (s.a.v) yeri oldukça büyük ve değerlidir. Peygamber Efendimizin senin hicretin son hicret dediği sahabe ise merak konusu olmaktadır. Sizler için son hicret eden sahabeyi yazımızda ele alacağız.

Peygamber Efendimiz Hz. Abbas (r.a) Mekke’de görevlendirmiştir. Hz. Abbas Mekke’den haberleri ulaştırarak orada yaşayan Müslümanlara yardımcı olmaktaydı. Hz. Abbas bir müddet geçtikten sonra Peygamber efendimizin yanına gelmek istedi. Mekke fetih edilmeden önce Medine’ye geldi. Bunun üzerine söylenen “Fetihten sonra hicret yoktur” hadiste en son hicret eden kişi Hz. Abbas oldu.

Hz Peygamberin Cenaze ve Defin İşlemlerini Hangi Sahabe Yapmıştır

Hz. Peygamber (s.a.v) 632 yılında öğleye doğru hayata gözlerini kapatmıştır. Kısa bir hastalık geçiren Hz. Peygamber (s.a.v) daha sonra vefat etmiştir. Medine de ve tüm dünya da derin bir iz bırakmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v) ölmesiyle birlikte birçok sorunla ortaya çıktı. Hz. Peygamber (s.a.v) cenazesi kim tarafından yıkanacak ve defnedilecekti. Hz. Peygamber (s.a.v) vefat ettiği yer Hz. Aişe’nin odasıydı. Oda oldukça küçük olduğu için belirli kişiler girmekteydi. İlk 6 kişi içeriye girdiğinde dışarda izdiham olmaya başladı. Peygamber Efendimizi yıkayan kişilerden biri Hz. Ali olmaktadır.

  • Efendimiz yıkanıp kefenlendikten sonra imam olmadan namaz kılındı. Binlerce kişi bir günde binlerce tekbir getirdi. Cenaze namazını binlerce kişi kılmıştır. Hz. Ali, Kusem, Fadl ve Şakran Peygamber Efendimizin mezarına girmişlerdir. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer ise Peygamber Efendimizi yıkamış, kefenlemiş ve gömülme işlemlerinde yer almışlardır. Peygamber Efendimiz gömülene kadar bütün sahabeler mescid ve ev arasında mekik dokumuşlardır.

Hz Ebubekir Peygamberimizin Neyi Olur

Senin hicretin son hicret dediği sahabe

İslam aleminin dört halifesinden biri olan Hz. Ebubekir güzel ahlaka sahiptir. Hayatı boyunca putlara tapmayan Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed ilk peygamber olduğu zamanlarda ilk iman eden kişiler arasındadır. Hayatı boyunca Peygamber Efendimizin yanında olmuştur. İslam için bu davayı kabul etmiş ve savunmuştur. İsraftan kaçınarak hep olanla yetinmeye çalışan en önemli kişilerden biridir. İslam aleminin ilk halifesi olan Hz. Ebubekir hakkında merak ettiklerinizi yazımızda ele alacağız.

  • Hz. Ebubekir, Peygamber Efendimizin en yakın dostlarından ve sahabelerinden biriydi. Hz. Ebubekir yaşamı boyunca asla Peygamber Efendimizi yalnız bırakmamış ve onun emanetini devam ettirmiştir.

Hicrette Peygamberimizin Yanında Kimler Vardı

Müslümanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan hicret hakkında merak ettiklerinizi sizler için ele alacağız. Hicret dediğimiz olay aslında Mekkelilerin baskılarından dolayı canlarını korumak için Müslümanların Mekke’den Medine’ye göçüne verilen isimdir. Hicret sayesinde Peygamber Efendimizin ve birçok Müslümanın can güvenliği sağlanmıştır. Peygamber Efendimiz hicret ederken yanında iki kişi vardır.

  • Hz. Ebubekir ve yol tarifi yapan Abdullah bin Ureykıt Peygamber Efendimiz hicret ederken yanında bulunmuşlardır.

Daha fazla ilgili içerik;

En son hicret eden sahabe kimdir?

En son hicret eden sahabe, Suheyb bin Sinan‘dır. Suheyb, Mekke’nin en zenginlerinden biriydi. Müslüman olduktan sonra malı ve mülkü elinden alınmış ve işkence görmüştür. Ancak, imanından vazgeçmeyerek hicret etmiştir.

Hz. Muhammed’in hicret arkadaşı kim?

Hz. Muhammed’in hicret arkadaşı, Ebu Bekir Sıddık‘tır. Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in en yakın arkadaşı ve en sadık destekçisiydi. İkisi birlikte Sevr Mağarası’na gizlenmiş ve Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir.

Peygamber efendimizin en çok sevdiği sahabe kimdir?

Peygamber efendimizin en çok sevdiği sahabe, Hz. Ali‘dir. Hz. Ali, Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve damadıdır. Peygamber efendimiz, Hz. Ali’yi kendinden sonra halife olarak tayin etmiştir.

Muhacirlerin sonuncusu olan kimdir?

Muhacirlerin sonuncusu olan sahabe, Ebu Eyyüb el-Ensari‘dir. Ebu Eyyüb, Medine’li bir sahabedir. Hz. Muhammed ve arkadaşları Medine’ye hicret ettiklerinde, Ebu Eyyüb onlara kendi evini açmıştır.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥