Browsing: Erkek

Eril erkek, geleneksel olarak erkek olarak kabul edilen özelliklere sahip olan erkektir. Bu özellikler, güç, cesaret, liderlik, rekabetçilik, bağımsızlık ve duygusal soğukkanlılık gibi özelliklerdir.

Eril erkeklik, toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Örneğin, bazı toplumlarda eril erkeklik, fiziksel güç ve saldırganlıkla ilişkilendirilirken, diğer toplumlarda daha çok zekilik ve kararlılıkla ilişkilendirilebilir.