Temizlik ve abdest ile ilgili hadisler oldukça fazladır. Çünkü İslam dininde temizliği yeri oldukça büyüktür. Buna göre rivayetlerde belirtilen temizlik ve abdestle ilgili hadisler şu şekilde yansımıştır;

 • Temizlik imanın yarısıdır. (Müslim)
 • Allah Teala temizdir; sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teâlâ peygamberlerine neyi emrettiyse mü’minlere de onu emretmiştir.
 • Cenab-ı Hak: Ey peygamberler! Temiz ve helâl olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın!’ buyurmuştur.
 • Mü’minlere de: ‘Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin’ buyurmuştur(Müslim)
 • Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak: Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir!” 
 • Resûlullah (sav) temizlenmeye, taranmaya, ayakkabısını giymeye varıncaya kadar her işe sağdan başlamayı pek severdi. (Buhari)
 • Sağ elle yiyip için, sağ elle alıp verin; çünkü şeytan, sol eliyle yiyip içer, sol eliyle alıp verir. (İbni Mace)

Temizlik ile ilgili hadisler ve anlamları

Temizlik ile ilgili hadisler ve anlamları sıkça merak ediliyor. Herkesin bildiği en temel temizlik hadisleri ve anlamları şu şekildedir;

 • Temizlik imanın yarısıdır. (Müslim): Temizlik son derece önemlidir. İmanınızın yarısı ne kadar temiz olduğunuza göre belirlenir.
 • Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da temizliktir. (Ahmed, III, 3): cennete gitmek isteyenler namaz kılmalıdır. Ancak bu namazın doğru kılınması ise ne kadar temizlenerek kıldığınız ile ilgilidir.

Temizlik ile ilgili hadisler ve ayetler

Temizlik ile ilgili hadisler ve ayetler sıkça aktarılıyor Kuran-ı Kerim’de yer alan temizlikle ilgili ayetlerden bazıları şu şekildedir;

 • “Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Şeytanın adımları ardınca gitmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.”- Bakara / 168
 • “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanlarından yiyin! Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin!”-Bakara / 172
 • “Yahudilerin yaptıkları zulümler ve pek çok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları yüzünden daha önce kendilerine helâl kılınmış olan bir kısım temiz ve hoş yiyecekleri biz onlara haram kıldık.”- Nisâ / 160

Daha fazla ilgili içerik;

Peygamber Efendimiz temizlikle ilgili neler yapardı?

Peygamber Efendimiz, temizliğe çok önem verirdi. Kendisi her zaman temiz ve bakımlı görünürdü. Giysilerini ve eşyalarını temiz tutardı. Yemek yerken ve yemekten sonra ellerini yıkardı. Namaz kılmadan önce abdest alırdı. Ayrıca, çevresini de temiz tutardı. Sahabelerine de temizliğe önem vermelerini tavsiye ederdi.
Peygamber Efendimiz’in temizlikle ilgili yaptığı bazı davranışlar şunlardır:
Her gün gusül alırdı.
Her gün dişlerini fırçalardı.
Her gün saçını tarardı.
Elbisesini ve ayakkabısını temiz tutardı.
Yemek yerken ve yemekten sonra ellerini yıkardı.
Namaz kılmadan önce abdest alırdı.
Çevresini temiz tutardı.

Temizlik imandan gelir ayet mi hadis mi?

“Temizlik imandan gelir.” sözü bir hadistir. Bu sözü, Peygamber Efendimiz’in sahabilerinden biri olan Ebû Hüreyre rivayet etmiştir.

Temizlik imandan gelir hangi ayette geçiyor?

“Temizlik imandan gelir.” sözü, Kuran’da geçmemektedir. Ancak, Kuran’da temizliğe önem vermenin vurgulandığı birçok ayet vardır. Örneğin, Maide suresi 6. ayette şöyle buyurulur:
Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedin. Ayaklarınıza da topuklarınıza kadar meshedin. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanın. Hasta iseniz, yolculukta iseniz veya biriniz ayak yolundan gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız da su bulamazsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin de ellerinizi ona sürün ve yüzlerinizi meshedin. Allah sizin tevbenizi kabul eder. O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Bu ayette, namaz kılarken temizliğe dikkat edilmesinin önemine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, cünüplük gibi durumlarda temiz su bulunmazsa teyemmüm yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Dinimizde temizlik nedir?

Dinimizde temizlik, hem maddi hem de manevi temizliği kapsar. Maddi temizlik, bedenin, elbisenin ve eşyanın temiz tutulmasını ifade eder. Manevi temizlik ise, kalbin, ruhun ve düşüncenin temiz tutulmasını ifade eder.
Dinimizde temizlik, ibadetlerin bir ön şartıdır. Örneğin, abdest ve gusül, namaz kılmanın ön şartıdır. Ayrıca, Kuran-ı Kerim okurken ve dua ederken de temiz olmak gerekir.

Islama göre temizlik nedir?

İslam’da temizlik, hem maddi hem de manevi temizliği kapsar. Maddi temizlik, bedenin, elbisenin ve eşyanın temiz tutulmasını ifade eder. Manevi temizlik ise, kalbin, ruhun ve düşüncenin temiz tutulmasını ifade eder.
İslam’da temizlik, ibadetlerin bir ön şartıdır. Örneğin, abdest ve gusül, namaz kılmanın ön şartıdır. Ayrıca, Kuran-ı Kerim okurken ve dua ederken de temiz olmak gerekir.

Abdest almak manevi temizlik midir?

Abdest almak, hem maddi hem de manevi temizliği kapsar. Maddi olarak, vücudu kirlerden ve pisliklerden temizler. Manevi olarak ise, kalbi günahlardan arındırır.

Dinimizde temizliğin önemi nedir?

Dinimizde temizliğin önemi, Kuran-ı Kerim ve hadislerde birçok kez vurgulanmıştır. Örneğin, Maide suresi 6. ayette şöyle buyurulur:
Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedin. Ayaklarınıza da topuklarınıza kadar meshedin. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanın. Hasta iseniz, yolculukta iseniz veya biriniz ayak yolundan gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız da su bulamazsanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin de ellerinizi ona sürün ve yüzlerinizi meshedin. Allah sizin tevbenizi kabul eder. O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Bu ayette, temizliğin ibadetlerin bir ön şartı olduğu ve Allah’ın temiz insanları sevdiği belirtilmektedir.
Ayrıca, Peygamber Efendimiz de temizliğe çok önem verirdi. Kendisi her zaman temiz ve bakımlı görünürdü.