Uyarının Eş Anlamlısı (Örnekleri)

Uyarının eş anlamlısı dilimizde ihtar kelimesi olarak yansıyor. Bunun yanı sıra uyarı kelimesinin diğer eş anlamlıları ise ikaz ve uyarma şeklinde yansıyor. İhtar, uyarı kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre net anlamı ise herhangi birine, bir kuruma, bir yere bir şeyi anımsatma şeklinde ifade ediliyor. Çoğu zaman uyarı kelimesi yerine eş anlamlıları daha sık kullanılıyor.

Uyarı ikaz eş anlamlı mıdır?

Evet, uyarı ve ikaz eş anlamlıdır. Her iki kelime de, dikkat çekmek, bir tehlikeye karşı uyarmak veya bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını istemek için kullanılır.

Dikkat Uyarı eş anlamlı mı?

Evet, dikkat ve uyarı eş anlamlıdır. Her iki kelime de, bir tehlikeye karşı uyarmak veya bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını istemek için kullanılır.

Tören eş anlamlısı ne demek?

Tören kelimesinin eş anlamlısı merasimdir. Merasim kelimesi de, bir olayı kutlamak veya bir şeyi anmak için düzenlenen tören anlamına gelir.

Nefes kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Nefes kelimesinin eş anlamlısı soluktur. Soluk kelimesi de, canlı varlıkların yaşaması için gerekli olan havayı alıp vermesine verilen isimdir.

Zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Zıt anlamlı kelimeler, anlamları birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Örneğin, “iyi” kelimesinin zıt anlamlısı “kötü”, “büyük” kelimesinin zıt anlamlısı “küçük”tür.

Konuk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Konuk kelimesinin eş anlamlısı misafirdir. Misafir kelimesi de, bir yere gelen ve orada bir süre kalan kişi anlamına gelir.

Eş anlamı ne?

Eş anlamı, bir kelimenin anlamca aynı olan karşılığıdır. Örneğin, “ev” kelimesinin eş anlamlısı “yuva”dır.

Kelimesinin eş anlamı nedir?

Kelimenin eş anlamlısı sözdür. Söz kelimesi de, bir anlamı olan ve cümlede bağımsız olarak kullanılan birim anlamına gelir.

Ahali kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ahali kelimesinin eş anlamlısı halktir. Halk kelimesi de, bir yerde yaşayan insanların tamamı anlamına gelir.

 • Eş anlamlı kelimeler, yan yana gelerek de kullanılabilir. Örneğin, “ev ve yuva” veya “halk ve ahali” kelimeleri birlikte kullanılabilir.
 • Eş anlamlı kelimeler, bazen anlam bakımından küçük farklılıklar gösterebilir. Örneğin, “ev” kelimesi bir yapıyı ifade ederken, “yuva” kelimesi bir kuşun veya hayvanın yaşadığı yeri ifade eder.
 • Zıt anlamlı kelimeler, bir cümlede aynı anda kullanılamaz. Örneğin, “iyi ve kötü” kelimeleri bir cümlede aynı anda kullanılamaz.

Uyarı Ne Demek?

Uyarı ne demek sorusuna TDK’nın verdiği tanımlama ile yanıt verelim. Uyarı kelimesinin birinci ve ikinci anlamları şu şekilde aktarılmıştır;

 • 1.anlamı: Herhangi bir sorunla, konuyla alakalı olarak birine hatırlatma yapmak, dikkatini çekmek için söz söylemek ya da yazılı olarak ikaz etmek.
 • 2.anlamı: Biyoloji bilimindeki anlamı organizmalarda uyarıma yol açan güç şeklindedir.

Günlük dilde genelde uyarı kelimesinin birinci anlamı sıkça kullanılıyor. Uyarı kelimesinin beş farklı eş anlamlısı da mevcuttur. Bunlar da neredeyse uyarısı kelimesi kadar sık şekilde cümle içerisinde kullanılıyor.

Uyarının eş anlamlısı (örnekleri)
Uyarı eş anlamlı cümle örnekleri

Uyarı Eş Anlamlı Cümle Örnekleri

Uyarı eş anlamlı cümle örnekleri konuyu daha iyi pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Uyarı kelimesinin biden fazla eş anlamlısı bulunuyor. Kısaca örnek cümlelerde bu eş anlamlı kelimeleri kullanmak gerekirse de;

 • Seni daha önce bu konuda çok kez ikaz ettim.
 • İş yeri habersiz işe gittiğim için ihtar çekmiş.
 • Beni zamanında uyarmamış olsaydın, şimdi buralara gelemezdim.
 • Seni tembihlemesi için annene bilgi vermiştim.

Tembih, ikaz, uyarı, ihtar gibi kelimeler için aktardığımız örnek cümleleri inceleyerek aralarındaki farkı görebilirsiniz.

Uyarı zıt anlamlısı

Uyarı zıt anlamlısı merak ediliyor. Ancak Türkçe’de uyarı kelimesinin zıt anlamlısı bulunmuyor. Sadece beş farklı eş anlamlısı bulunuyor. Uyarı kelimesini olumsuz anlamda cümle içerisinde kullanarak durumun zıddını ifade edebilirsiniz.

Uyarı Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Uyarı zıt anlamlı cümle örnekleri bulunmuyor. Çünkü dilimizde uyarı kelimesinin karşıt anlamlısı yoktur. Eğer uyarı kelimesinin aksini söylemek istiyorsanız direk olumsuzluk eklerinden faydalanabilirsiniz.

Örneğin:

 • Uyardı/ olumlu anlam (Beni daha önce uyardı.)
 • Uyarmadı/ olumsuz anlam (Beni daha önce uyarmadı.)

Bu örnekler uyarı kelimesinin zıddını değil sadece olumsuz halini içerir.

Yabancının Eş Anlamlısı – Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Fert Ne Demek – Fert Zıt Anlamlısı, Örnek Cümleler

Parlak Zıt Anlamlısı – Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥