Yezid Kimdir (Soyundan Kalanlar Kimler)

Yezid ne demek ve Yezid’in soyu devam ediyormu gibi sorularınıza yanıt oluyoruz. Yezid hangi mezheptendir gelin birlikte inceleyelim.

Yezid kimdir, Yezid 646 yılında Şam da doğmuştur. Yezid Hz. Muaviye nin oğludur. Annesi beni kelb kabilesinden Meysun adında bir kadındı. Hz. Muaviyenin kardeşinin de adıdır o dönemde Yezid ismi çok vardır Muaviye de büyük  kardeşinin adını oğluna vermiştir. Hz. Muaviye ve kardeşi Yezid Mekke fethinde öüslüman olmuşlardır. Oğlu  Yezid doğduğunda Suriye valisi olan Hz. Muaviye de Ebu sufyanın oğludur.

Hz. Muaviye halife olduğu dönemde Hz. Hüseyin kardeşleri, kardeşlerinin  çocukları yakınları Şam’da kalıyordu Hz. Muaviye onlara iyi muamelede bulunuyordu. Ölümüne yakın oğlu  Yezid i yanına çağırdı ve ona Hz. Hüseyin ve yakınlarına iyi muamele etmesini söyledi Hz. Hüseyin ile istişare yapmadan halk adına bir iş yapmamasını tembih etti vasiyyette bulunduktan sonra  vefat etti.

Hz. Muaviyenin vefatından sonra 679 yılında oğlu olan Yezid halife olmuştur. Üç yıldan fazla süre halifelik yapmıştır. Emevilerin ikinci halifesi olmuştur. Yezid halife olduktan bir sene sonra Kerbela olayı olmuştur. Küfe valisi Ubeydullah bin Ziyad  Hz.Hüseyin’i kerbelada şehit ettirmiştir. Yezid Hz. Hüseyin’in(r.a) ve yakınlarının şehit edilmesi ve Kerbela olayından sorumlu tutulduğu için İslam dünyasının tepkisine sebep olmuştur.

Yezid Ne Demek

Yezid ne demek, Yezid aslında anlam olarak ziyadelikten gelmektedir. İsim olarak sahabe zamanında kullanılırdı. Yezid ismi denilince akla kerbela olayında şehit edilen Hz. Hüseyin ve yakınları gelmektedir. Türkçe’de isim olarak kullanılmamaktadır.

Yezid kimdir (soyundan kalanlar kimler)
Yezid soyu kimlerdir

Yezid Soyu Kimlerdir

Yezid soyu kimlerdir, Yezid Ümeyye oğullarının soyundandır. Yezid soyu Yezidin soyundan gelenlere denilmektedir. Ümeyye oğulları İslama düşmanlık içerisinde oldukları için o soydan gelenler anlamında da yezid soyu ifadesi kullanılmaktadır.

Yezid Hangi Mezheptendir

Yezid hangi mezheptendir, o dönemlerde kabile isimleri vardı. Yezid in annesi yemen asıllı kelb kabilesinden Meysun adında bir kadındı. Babası Muaviye Ebu sufyanın oğludur. Ebu sufyan kureyş kabilesinin reislerindendi. Ebu Sufyan Müslüman olmadan önce Peygamber(s.a.v)’in ve Müslümanların azılı düşmanı idi.

Yezid’in Ölümü

Yezid’in ölümü, Yezid 683 yılında Şam’da Havran köyünde vefat etmiştir. Vefat ettiğinde 37 yaşında olduğu bilinir. Ölümünden sonra yerine oğlu geçmiştir. Mekke kuşatması devam ederken 683 yılında Yezidin ölüm haberi geldiği ve  sonuç alınamadan kuşatmanın kaldırıldığı bilinir.

Yezid’in Soyu Devam Ediyormu

Yezid’in soyu devam ediyormu, sorusuna Yezidin soyundan  oğulları başta olmak üzere kayıtlı isimlerden Atikah bint yezih başta olmak üzere sonuncusu Abdullah al asghar olan yirmi iki isim kayıtlarda bulunmaktadır diyebiliriz.

İslamiyet Reenkarnasyon (Kanıt, Örnek ve Belirtileri)

Takva Ne Demek (Ayetler ve Özellikler)

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr