Beytül Hikme nedir sorusuna Abbasi Devleti zamanında kurulmuş akademidir şeklinde yanıt verilmektedir. Bu akademide pek çok din bilginin yanında matematikçi ve filozof yetişmiştir. Özellikle sadece kısıtlı bir coğrafyayı değil, aynı zamanda Avrupa’nın da düşünce dünyasını etkileyecek isimleri yetiştirmesi açısından Beytül Hikme İslam tarihinin de kültürel olarak en önemli kurumları arasında gelmektedir.

Beytül Hikme Nedir Din Kültürü

Beytül Hikme nedir din kültürü açısından İslam düşünürlerinin ortaya çıkmasını sağladığı için önem taşır. Tarihte Abbasiler olarak bilinen ve 750 ile 1258 yılları arasında Mezopotamya’da hüküm süren devletin kültürel anlamda en önemli varlıklarından birisidir. Beytül Hikme, özellikle İslam bilgisinin ne kadar güçlü olduğunu, İslam ile yola çıkarak önemli bilgilere erişim sağlanabileceğini göstermesi açısından önem taşır. İslam alanında bu akademide yer alan bilgilerin yaptığı çalışmalar fıkıh konusunda önemli katkılar sağlamıştır.

Beytül-Hikme Hangi Devlet Zamanında Kurulmuştur

Beytül-Hikme Hangi Devlet Zamanında Kurulmuştur?

Beytül Hikme hangi devlet zamanında kurulmuştur sorusuna Abbasi Devleti olarak yanıt verilir. 800’lü yılların başında Bağdat’ta kurulan bu akademi, Harun Reşid tarafından hayata geçirilmiştir. Beytül Hikme kelime anlamı olarak Bilgelik Evi anlamına gelir. İlk başta kütüphane olarak kurulmasına karşılık sonrasında bilim merkezi haline gelmiştir. Bu akademinin hayata geçmesi ile birlikte özellikle İslam felsefesinde önemli atılımlar ortaya çıkmıştır. İbn Arabi, Harezmi ve Sadreddin Konevi bu akademide yetişmiş ve görüşlerini de bu akademi sayesinde ortaya çıkarmışlardır.

Beytü’l Hikme Kuruluş Amacı

Beytül Hikme kuruluş amacı artan fikir, düşünce ve tercüme faaliyetlerinin giderilmesidir. Daha önceden felsefe Yunan tercümeleri üzerinden öğrenilirken Beytül Hikme ise felsefenin İslam dünyasında özgün bir görüş olarak İbn Arabi’de olduğu gibi çıkmasını sağlamıştır. Aynı zamanda Abbasi Devleti’nin günlük yaşamına katkı sunacak; tıp, kimya, matematik gibi alanlarda da oluşan ihtiyaç bu akademiyi önemli hale getirmiştir. Aynı şekilde dini bilgilerin daha kolay anlaşılır olması ve belirli kurallar dahilinde olması için de artan nitelikli din adamı ve düşünür ihtiyacı yine bu merkezin kurulmasını etkilemiştir. Yaklaşık olarak 450 yıl boyunca pek çok düşünür ve kitabın ortaya çıkmasını sağlayan bu bilim merkezi Moğol İstilası ile yıkılmıştır.

İslam Sanatının İlk ve Özgün Plan Şeması Hangisidir?

Hac Fiyatları (GÜNCEL) – Diyanet Hac Fiyatı Kaç Dolar?

Diyanet Hac Fiyatı Kaç Dolar