Çok Etkili Dilek Duası Defalarca Yapılmış ve Sonuç Alınmış

Dilek duası, Allah’a yalvararak bir isteğimizin veya dileğimizin gerçekleşmesini niyaz ettiğimiz bir duadır. Bu dua, Allah’ın rahmetine ve kudretine sığınarak, O’ndan yardım ve lütuf dilememizi ifade eder.

Dilek duası insanın bir konu hakkındaki isteğinin gerçekleme olasılığını arttırmak için okuduğu bir duadır. En çok okunan dilek duası şudur;

 • “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir”

Bu dua tam olarak 70 kere tekrarlanmalıdır ve Allah rızası için okunmalıdır. Bu duayı okurken yanına herhangi bir isim eklenmemelidir. Aksi takdirde dileğiniz kabul olmaz.

Anında Gerçekleşen Dilek Duası

Anında gerçekleşen dilek duası özellikle hızlı bir şekilde dileğinin kabul olmasını isten insanlar tarafından çok fazla araştırılır. Bu duanın Arapça okunuşu ve Türkçe olarak anlamları şunlardır;

Dilek Duası Arapça Okunuşu:

 • Hasbiyallahü la ilahe illa hu.
 • Hasbünallahu veni’mel vekil.
 • İyyake na’büdü ve iy’yake nestain.
 • Velhamdü lillahi rabbil alemin.

Dilek Duası Türkçe Anlamı:

 • Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)
 • Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)
 • Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)
 • Ve âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En’am, 45)

Bu dua kişinin Allah’a yöneldiğini ve onun üstün güç olduğunu kabul ettiğini belirtir.


Daha fazla okunacak dua içeriği;


Dilek Duası

Dilek duası

Çok etkili dilek duası (defalarca yapılmış ve sonuç alınmış) tamamen saf bir kalp ile ve çok istek ile okunursa gerçekleşir. Bu duayı okumadan önce mutlaka abdest almalı, 3 kez besmele çekip daha sonra Fatiha okumalısınız. Daha sonra okuyacağınız dilek duası ve Türkçe anlamı şudur;

 • Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel’azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.
 • Senin razı olmadıklarından ve yaptıklarımdan beni affet. Yapmadıklarımı da yapmamdan koru beni ey Allah’ım. Kendisinden hiçbir ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azim olan Allah’a istiğfar eder, günahlarımdan pişman olup, sadece ona sığınırım.

Bu tarz duaları okurken özellikle Allah’a sığınıp niyetinizi içinizden geçirmelisiniz.

70 Kere Okunan Dilek Duası

70 kere okunan dilek duası “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdir” dir. Bu duayı okurken mutlaka 70 kere okumaya dikkat etmelisiniz. Eksik veya fazla okunması durumunda dua kabul olmayacaktır.

Allah’ın Geri Çevirmediği Dilek Duası

Allah’ın geri çevirmediği dilek duası birçok insan tarafından araştırılan bir duadır. Bu duayı okumadan önce niyetinizi içinizden geçirmeli ve abdest almalısınız. Daha sonrasında ise okunacak dua şu şekildedir;

 • Hasbiyallahü la ilahe illa hu. – Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)
 • Hasbünallahu veni’mel vekil. – Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)
 • İyyake na’büdü ve iy’yake nestain. – Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)
 • Velhamdü lillahi rabbil alemin. – Ve âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En’am, 45)

Bu dua eğer dileğinizi saf ve temiz bir kalple istiyorsanız gerçekleşme ihtimalini arttıracaktır.

Allah Hangi Duaları Geri Çevirmez

Allah hangi duaları geri çevirmez sorusu birçok insan tarafından merak edilen ve araştırılan bir konudur. Genellikle saf ve temiz bir kalp ile istenen ve okunan dualar Allah tarafından geri çevrilmez. Özellikle şu beş gecede edilen dualar geri çevrilmeyecektir;

 • Receb’in ilk Cuma gecesi (Regâib gecesi)
 • Şaban’ın on beşinci gecesi (Berâat gecesi)
 • Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece (Cum’a gecesi)
 • Ramazan Bayramı gecesi
 • Kurban Bayramı gecesi.

Bu beş gecede edilen dualar geri çevrilmez olarak bilinse de, dua edilen konunun temizliği oldukça önemli bir etkendir.

Ne Dilersen Dile kabul olan dua?

“La ilahe illallahül halimül kerim, subhanallahi rabbil alemiyn. Es’elüke müstecape duaike ve hayra ma tekaddar.”

Bu dua, “Allah’ım! Halim ve Kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Alemlerin Rabbi olan Allah’ı tesbih ederim. Senden kabul olunan duanı ve takdir ettiğin hayrı istiyorum.” anlamına gelir. Bu dua, Peygamber Efendimiz’in dileklerinin kabul olması için okuduğu bir duadır.

En kuvvetli dilek duası hangisi?

En kuvvetli dilek duası, samimi bir kalple ve Allah’a olan inancın tam olmasıyla yapılan duadır. Ancak, bazı dualar, diğerlerinden daha kuvvetli kabul edildiğine inanılır. Bu dualar arasında şunlar sayılabilir:

 • Hacet duası: Hacet duası, bir şeyin olmasını istemek için yapılan duadır. Bu dua, Peygamber Efendimiz’in öğrettiği bir duadır.
 • Salavat-ı Şerife: Salavat-ı Şerife, Peygamber Efendimiz’e salat ve selam getirmek için yapılan duadır. Bu dua, Allah’ın rızasını kazanmaya ve dileklerin kabul olmasına yardımcı olduğuna inanılır.
 • İhlas suresi: İhlas suresi, Allah’ın birliği ve tekliği anlatıldığı bir suredir. Bu surenin her gün düzenli olarak okunması, duaların kabul olmasına yardımcı olduğuna inanılır.

Dilek duası abdestsiz okunur mu?

Dua, abdestli veya abdestsiz okunabilir. Ancak, abdestli olarak yapılan duaların daha makbul olduğuna inanılır.

Duanın kabul olması için hangi zikir çekilir?

Duanın kabul olması için, Allah’ın isimleri ve sıfatları zikredilebilir. Bu zikirler arasında şunlar sayılabilir:

 • La ilahe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Estağfirullah: Allah’tan mağfiret dilerim.
 • Allahu ekber: Allah en büyüktür.
 • Subhanallah: Allah’ı tesbih ederim.
 • Elhamdülillah: Hamd Allah’adır.

Peygamber Efendimiz bir şeyin olmasını istediğinde nasıl dua ederdi?

Peygamber Efendimiz, bir şeyin olmasını istediğinde, aşağıdaki duayı okurdu:

“Allahümme inni es’elüke bi-enneke Entellahüllezi la ilahe illa Ente, el-Ehadüs Samed, el-Lezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven ehad.”

Bu dua, “Allah’ım! Senden, ancak Sen olan, bir olan, Samed olan, doğurmayan ve doğmayan, hiçbir dengi olmayan Allah’ın adıyla istiyorum.” anlamına gelir.

Bir şeyi çok istersen Allah verir mi?

Bir şeyi çok istemek, duanın kabul olması için önemli bir faktördür. Ancak, duanın kabul olması için, sadece istemek yeterli değildir. Ayrıca, duanın şartlarına uymak ve Allah’a tevekkül etmek de gerekir.

Duanın kabul olması için gereken şartlar şunlardır:

 • Samimi bir kalple dua etmek gerekir.
 • Allah’a inanmak ve güvenmek gerekir.
 • Duada Allah’tan başkasından yardım istememek gerekir.
 • Duanın kabul olması için çaba göstermek gerekir.

Allah, kullarının dualarını kabul etmek için her zaman hazırdır. Ancak, kulların da duanın şartlarına uyması gerekir.

Nil Arslan

Ünlüler dünyasını takip etmeyi sever. Yaşama dair merak ettiği çok şey var. BAÜ İletişim bölümü öğrencisi. Akvaryum hayvanlarına bayılır. nil.arslan@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥