Haksızlık yapanın pişman olması için dua okumak inançlı kimseler tarafından sıkça gerçekleştirilen bir eylemdir. Allah karşısında haksızlık yapanın hiçbir şekilde hoşgörüsü yoktur. Bu sebeple Allah’a el açarak haksızlık karşısında aşağıdaki dua edilmelidir.

Bunun yanı sıra okunacak dualar hakkında bilgi edinmenizi tavsiye ederiz.

 • Ve zennûnî iz zehebe mugâdîben fe zânne en len nakdîre aleyhî fe nadâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntû minez zalîmin.

Bu dua İbn-i Sünni tarafından haksızlığa, zulme ve kayırmaya uğrayan kişilerin okuması için tavsiye edilmiştir. Anlamı ise aşağıdaki gibidir:

 • Sonunda ve karanlıklar içinde; ‘Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işlerin içerisindeymişim.’

Bu duayı okuduğunuz zaman size haksızlık yapan biri varsa pişman olmasını sağlıyor. Pek çok din alimi ve rivayet de bu duayı destekleyen bilgiler içeriyor.

Yaptıklarından Pişman Olması İçin Dua

Yaptıklarından pişman olması için dua eden inançlı kimseler her zaman doğru yoldadır. Yüce Allah’a el açmak suretiyle yaptıklarının tövbesini etmek mümkündür. Böylece Allah-u Teala, kişinin günahlarını affeder ve onun için yeni bir sayfa açar. Bunun için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

 • Bismillahirrahmanirrahim. Allahûmme ya mevîdü küllû şekva hifyeîn ve kaşifû kullü beliyyetin ya mûnci. Musa ve Muhammed ve İbrâhim-ûl Halil salavatûllahi ve selamûhü aleyhîm ecmâin. Ekşîf anna nezîle bina mîn aduvvîna ve aduvvîke eşşeytan-irrecîm. Ya Rabbel Âlemin inneke âlâ küllû şey’in kadîr. Ya Allâh! Ya Âllah! Ya Âllah!

Duayı doğru şekilde okumanız halinde karşınızdaki kişini yaptıklarından pişman olduğunu görebilirsiniz.

Birine Vicdan Azabı Çektirmek İçin Dua

Haksızlık Yapanın Pişman Olması İçin Dua

Birine vicdan azabı çektirmek için dua okumak en doğru çözümlerden biridir. İnançlı kimseler, kendilerine geçmişte ya da halihazırda zarar veren kişilerin vicdan azabı çekmesini isteyebilir. Bunun için Allah’a el açarak aşağıdaki duayı okumak gerekir:

 • Ve es elûhü tevbete vel mağfîrete vel hidâyete lenâ. İnnehû tevabbûr rahim. Yâ Râbbi! Bu ana gelinceye kadar dilimden, elimden, gözümden, kulağımdan ayağımdan bilerek ya da bilmeyerek meydana getirdiğim bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim. Senden tek isteğim bu günahları işlememe sebep olan kişilerin de içlerinde benim hissettiklerimi hissetmesi. Âmin!

Pişman Ettirip Özür Dilettiren Esma

Pişman ettirip özür dilettiren esma için birtakım yorumlar yapılmaktadır. Allah-u Teala’nın 99 ismi de çeşitli fazilet ve mucizelerle doludur. Kişiyi üzen ve bazı olumsuzluklar yaşatan kişilerin pişman olması ve özür dilemesi mümkündür. Allah’a el açan inançlı kimseler her gün El Kavi esmasını her gün 99 kez zikretmek gereklidir. Sonrasında ise aşağıdaki duayla birlikte günü tamamlamak gerekir:

 • Sübhane’l-müneffîsi an küllî medyûn. Sübhanemüferrici an küllî mahzun. Sübhane’l-muhâllisi an külli mescûn. Sübhane’l-alimi bi kullî meknun. Sübhane men cealâe hazainehû beyne’l-kafî ve’n-nun. Fe izâ kada emren fe innemâ yekûlü lehî kün feyekûn. Fa sübhanellezî bi yedihi melekûtü külli şey’în ve ileyhî türceûn.

Haksızlık Yapanın Pişman Olması İçin Zikir

Haksızlık Yapanın Pişman Olması İçin Dua

Haksızlık yapanın pişman olması için zikir çekerken El Müheymin esmasını zikretmek gereklidir. Bu esmanın günlük zikir sayısı 146’dır. Makbul olan cuma günleri sabaha karşı başlayıp gün sonuna kadar okunmasıdır. Haftanın diğer günlerinde de sabah ve ikindi namazlarının ardından okunması tavsiye edilir. Böylece haksızlık yapan kişilerin pişman olması ve özür dilemesi mümkün olur.

Vicdan Azabı Çektiren Esmalar

Vicdan azabı çektiren esmalar Er Rahman’dır. Allah-u Teala’nın 99 isminin de faziletleri olduğu zaten malumdur. Vicdan azabı çektiren Er Rahman esması, inançlı kimselerin Allah’a el açarak dertlerinden bahsetmesi sonucunda okunur. Yapılan kötülüğün karşılık bulması için bu esmayla birlikte kişinin adı ve yaptıkları tekrar edilir. Günlük zikir sayısı 215’tir.

Haksızlık yapan birini pişman etmeye dair dua ayrıntılarını aktardık. Siz de görüşlerinizi bildiren detayları yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı dikkate alarak en kısa süre içinde geri bildirimde bulunuyoruz.

Kötülük yapana hangi esma okunur?

Kötülük yapana aşağıdaki esmaül hüsna okunabilir:

 • Ya Vedud: Sevgi ve merhamet sahibi olan Allah’ın adıdır. Bu isim, kötülük yapan kişinin kalbine sevgi ve merhamet aşılamak için okunabilir.
 • Ya Rahman: Merhamet eden Allah’ın adıdır. Bu isim, kötülük yapan kişinin günahlarını affetmek için okunabilir.
 • Ya Rahim: Rahim olan Allah’ın adıdır. Bu isim, kötülük yapan kişinin tövbe etmesini sağlamak için okunabilir.
 • Ya Afuvv: Affeden Allah’ın adıdır. Bu isim, kötülük yapan kişinin cezasını hafifletmek için okunabilir.
 • Ya Tevvab: Tevbe edenleri bağışlayan Allah’ın adıdır. Bu isim, kötülük yapan kişinin tövbesini kabul etmek için okunabilir.

Bu esmaül hüsnalar, 100’er veya 300’er kez okunabilir. Okurken, kötülük yapan kişinin ismini zikredebilir veya sadece “ona” diye bahsedebilirsiniz. Ayrıca, kötülük yapan kişinin iyiliği için dua edebilir ve Allah’tan ona hidayet vermesini isteyebilirsiniz.

Kötülük yapana karşı öfke ve kin duymak, kişinin kendi ruhuna zarar verir. Bu nedenle, kötülük yapan kişiye karşı sevgi ve merhamet beslemek önemlidir. Esmaül hüsnaları okuyarak, kötülük yapan kişinin kalbine sevgi ve merhamet aşılayabilir ve onun iyiliği için dua edebilirsiniz.

Zorda kalınca hangi dua okunur?

Zorda kalınca okunacak birçok dua vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm: Bu dua, “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve O, büyük arşın sahibidir.” anlamına gelir. Bu dua, sıkıntılı zamanlarda okunabilecek en etkili dualardan biridir.
 • La ilahe illallahül melikül hakkul mübin: Bu dua, “Melik olan, hak olan ve apaçık olan Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelir. Bu dua, her türlü sıkıntı ve zor durumda okunabilecek bir duadır.
 • Allahümme inni euzu bike minal hemmi vel hazeni ve euzu bike minal ajzi vel kesel ve euzu bike minal cubni vel bukhl ve euzu bike min galebetid deyni ve kahrir re’in: Bu dua, “Allah’ım, ben kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borçların altında ezilmekten ve insanların şerrinden sana sığınırım.” anlamına gelir. Bu dua, maddi ve manevi her türlü sıkıntıda okunabilecek bir duadır.
 • Ya Hayyu ya Kayyum: Bu dua, “Ey diri olan, ey kaim olan.” anlamına gelir. Bu dua, her türlü sıkıntıda okunabilecek bir duadır.
 • La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim: Bu dua, “Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük Allah’tandır.” anlamına gelir. Bu dua, zor durumlarda okunabilecek bir duadır.

Bu duaların yanı sıra, Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayet ve sure de sıkıntılı zamanlarda okunabilir. Örneğin, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas sureleri, sıkıntılardan kurtulmak için okunabilecek surelerden bazılarıdır.

Dua ederken, Allah’a samimi bir şekilde yalvarmak ve O’nun yardımını beklemek önemlidir. Ayrıca, dua ederken Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak da gerekir.

Ne istersen hemen kabul olan dua?

Duanın kabul olması için bazı şartlar vardır. Bu şartlardan bazıları şunlardır:

 • Dua edilirken samimi olmak ve Allah’tan gerçekten yardım istemek gerekir.
 • Dua ederken Allah’a tevekkül etmek ve O’nun takdirine razı olmak gerekir.
 • Dua ederken Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak gerekir.

Bu şartlara uyulduğunda, dua hemen kabul olabilir. Ancak, dua her zaman hemen kabul olmayabilir. Bu, Allah’ın hikmeti gereğidir. Allah, bazı dualarımızı hemen kabul edebilir, bazılarını ise daha sonra kabul edebilir.

“Ne istersen hemen kabul olan dua” diye bir dua yoktur. Ancak, bazı dualar, diğerlerinden daha etkili olabilir. Bu dualar, genellikle Allah’ın isimleri ve esmaül hüsnaları ile yapılan dualarıdır. Örneğin, “Ya Hayyu ya Kayyum” duası, her türlü sıkıntıda okunabilecek etkili bir duadır.

Dua ederken, Allah’a güvenmek ve O’nun yardımını beklemek önemlidir. Allah, kullarının dualarını duyar ve onların isteklerine karşılık verir.

Takıntılı Düşüncelerden Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua