İçeriğin devamı aşağıda ▼

Diyanet

İsmi Azam Duası Oku – En Etkili Dilek Duası İsmi Azam

İsm-i Azam duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı ile Allah’a dua etmek ve yakarışta bulunmak için okunur. İsm-i Azam duasının anlamı itibari ile Müslüman kimsenin Allah ile arasında olan bir yakarış gibidir.

İçeriğin devamı aşağıda ▼

İsm-i Azam Duası Türkçe Okunuşu

 • “Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram.
 • Ya Hayyu, Ya Kayyûm.
 • Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
 • Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled, ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.
 • Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.
 • Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram.
 • Yâ Erhame’r-Rahimin.
 • Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad.
 • Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.
 • Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.
 • Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.
 • Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”
İsmi Azam Duası

İsm-i Azam duası Türkçe okunuşu ile de Müslüman kimseler tarafından okunabilir. Allah’a yakarış ve kulluğun bir temsili olarak dua içerisinde Allah’ın isimlerinden 5 tanesi de geçmektedir. Allah ile kul arasında kulun Allah’a duası olarak İsm-i Azam duası alim kimseler tarafından mutluluğun şifresi olarak da Müslümanlara öneriliyor.

Okuyan kimse Rabbine olan temsiliyetini de ifade eder. Dua içerisinde Allah’ın güzel isimlerinden 5 tanesi de geçer. İsm-i Azam duası Türkçe anlamı;

İsmi azam duası oku
İsmi azam duası oku

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu

İsmi azam duası oku

İsm-i Azam duası Arapça okunuşu ile aşağıdaki şekilde okunmaktadır. Duanın anlamını ve faziletini bilerek okuduğunuzda göreceğiniz faydaların da bilincinde olabilirsiniz. İşte İsm-i Azam duasının Arapça okunuşu;

İsm-i Azam Duası Fazileti

İsm-i Azam duası fazileti ile birçok alim tarafından önemli görülen dualardan biridir. Müslüman kimselerin mutlu olmak ya da düşmanlarına karşı galip gelmek gibi farklı amaçlar için inanarak İsm-i Azam duasını tekrarlaması tavsiye edilmektedir. Alimler tarafından dile getirilen başlıca İsm-i Azam duası faziletleri;

 • Düşman ile yakınken okunması halinde düşmanın mağlup edilmesi için.
 • Düşmanlara karşı korkunç ve büyük görünmek için.
 • Namazlardan sonra okunduğunda kainatın sırlarına erişmek için.
 • Bir yerin kapısına asılırsa o yerin sevgi ile karşılanması için.
 • Kişinin Allah’tan dileklerinin Allah tarafından kabul edilmesi için.
 • Dünya hayatında mutlu olmak için.

Abdestliyken okunması tavsiye ediliyor. Sabah vakitlerinde ve Cuma günlerinde okunması halinde daha da faziletli bir dua olduğu da alimler tarafından dile getiriliyor.

İsm-i Azam Duası Kolay Ezberle ve Unutma

İsmi azam duası oku

İsm-i Azam duasını kolayca ezberlemek ve unutmamak için her bir parçayı 5’er kez tekrar ederek okuyabilirsiniz. Tekrarlı okumalar ile İsm-i Azam duasını kolayca ezberleyebilirsiniz.

Her bir parçayı kendi içinde tekrarlar ile okurken 5’li setlerden her birini bitirdiğinizde duanın anlamını da okuyarak anlam bağı kurabilirsiniz. Kurduğunuz anlam bağı sayesinde duanın Arapçasını okurken aynı zamanda ne okuduğunuzu da anlayabilirsiniz. 5’li setler halinde 3 set olacak şekilde çalışıldığında yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arasında ezberlenebilen bir duadır.

Kötülük yapana hangi esma okunur?

Esmaül hüsna, Allah’ın 99 güzel ismidir. Bu isimlerin her biri, Allah’ın bir sıfatını veya niteliğini ifade eder. Kötülük yapana okunabilecek bazı esmaül hüsna şunlardır:

 • El-Aziz: Güçlü ve kudretli olan Allah.
 • El-Muntakim: İntikam alan Allah.
 • El-Mucâhid: Düşmanlarına karşı savaşan Allah.
 • El-Mâlik: Mülkün sahibi olan Allah.
 • El-Hâkim: Hikmet sahibi olan Allah.
 • El-Kabid: Her şeyi kavrayan Allah.
 • El-Muceb: Duaları kabul eden Allah.
 • El-Kâdir: Her şeye gücü yeten Allah.

Bu esmaül hüsnalardan herhangi biri, kötülük yapan kişiye okunabilir. Dua ederken, Allah’tan o kişinin kötülüklerinden kurtulmak ve onu cezalandırmasını istemek gerekir.

Kötülük yapan kişiye okunabilecek bir dua da şudur:

“Allahümme inni eûzü bike min şerri men zaleme ve min şerri men kâne bâğiyen.”

Meali:

“Allah’ım, zalimden ve isyankârdan sana sığınırım.”

Bu duayı, günde 7 defa okumak faydalı olabilir.

Kötülük yapan kişiye dua etmek, onun kötülüklerinden kurtulmak için en etkili yollardan biridir. Allah, kullarının dualarına karşılık verir ve onları korur.

Hangi dua insanı rahatlatır?

İnsanı rahatlatan dua, kişinin içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre değişebilir. Ancak genel olarak, Allah’a tevekkül ve teslimiyet ifade eden dualar, insanı rahatlatır.

İşte insanı rahatlatan bazı dualar:

 • Hasbünallahü ve ni’mel vekil.

Meali:

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.”

 • La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Meali:

“Güç ve kuvvet ancak yüce ve güçlü olan Allah’a aittir.”

 • La ilahe illallahül halimül kerim.

Meali:

“Halim ve kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur.”

 • Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.

Meali:

“Ey Allah, Ey Rahman, Ey Rahim.”

 • Allahümme inni eûzü bike minal hemmi vel hazebi.

Meali:

“Allah’ım, gam ve üzüntüden sana sığınırım.”

 • Allahümme inni eûzü bike min şerri nefsi ve şerri külli dâbbetin ente âhizun bi nasiyatihâ.

Meali:

“Allah’ım, nefsimin ve her canlının şerrinden sana sığınırım.”

Bu dualar, kişinin içinde bulunduğu sıkıntıyı gidermeye, ona huzur ve güven vermeye yardımcı olur. Ayrıca, kişinin Allah’a daha yakınlaşmasına ve ona tevekkül etmesine vesile olur.

İnsan, bu dualardan herhangi birini içtenlikle okursa, Allah’ın izniyle huzur ve rahatlığa kavuşacaktır.

Seni Allaha havale ediyorum beddua mı?

“Seni Allah’a havale ediyorum” ifadesi, genellikle bir kişiye öfke veya kızgınlık duyulduğunda söylenir. Bu ifade, kişinin o kişiyi Allah’ın adaletine havale ettiğini ve Allah’ın o kişiye bir ceza vermesini istediğini ifade eder.

Beddua, bir kişiye zarar gelmesini ya da kötülük olmasını istemek anlamına gelir. Bu nedenle, “Seni Allah’a havale ediyorum” ifadesi, bazı durumlarda beddua olarak kabul edilebilir. Örneğin, kişi o kişiye gerçekten zarar gelmesini veya kötülük olmasını istiyorsa, bu ifade beddua olarak kabul edilebilir.

Ancak, bu ifadenin her zaman beddua olarak kabul edilmesi gerekmez. Bazı durumlarda, bu ifade sadece kişinin o kişiye karşı öfke veya kızgınlığını ifade etmek için kullanılabilir. Bu durumda, ifade beddua olarak kabul edilmez.

Sonuç olarak, “Seni Allah’a havale ediyorum” ifadesinin beddua olup olmadığı, kişinin o ifadeyi nasıl kullandığına göre değişebilir. Eğer kişi o kişiye gerçekten zarar gelmesini veya kötülük olmasını istiyorsa, bu ifade beddua olarak kabul edilebilir. Ancak, kişi sadece o kişiye karşı öfke veya kızgınlığını ifade etmek için kullanıyorsa, bu ifade beddua olarak kabul edilmez.

İşte “Seni Allah’a havale ediyorum” ifadesinin beddua olarak kabul edilebileceği bazı durumlar:

 • Kişi, o kişinin kendisine veya sevdiklerine zarar vermesinden korkuyorsa ve o kişiye zarar gelmesini istiyor.
 • Kişi, o kişinin kötü bir insan olduğuna inanıyor ve o kişiye bir ceza verilmesini istiyor.
 • Kişi, o kişiye öfke veya kızgınlık duyuyor ve o kişiye bir zarar gelmesini istiyor.

İşte “Seni Allah’a havale ediyorum” ifadesinin beddua olarak kabul edilmediği bazı durumlar:

 • Kişi, o kişiye karşı öfke veya kızgınlığını ifade etmek için bu ifadeyi kullanıyor.
 • Kişi, o kişinin Allah’ın adaletine havale edildiğini ve Allah’ın o kişiye bir ceza vereceğini düşünüyor.
 • Kişi, o kişinin Allah’ın rahmetine kavuşmasını istiyor.

Sonuç olarak, “Seni Allah’a havale ediyorum” ifadesinin beddua olup olmadığı, kişinin o ifadeyi nasıl kullandığına göre değişebilir.

İsmi Azam Duası Oku: En Etkili Dilek Duası İsmi Azam Duası Nasıl Okunur

Canını Yakana Okunacak Dua – Kötüleri Birbirine Düşürme Duası

Çıkmaza Girince Okunacak dua

Gece Yatarken Tövbe Duası – Özel Gecelerde Okunacak Dua

İçeriğin devamı aşağıda ▼

İçeriğin devamı aşağıda ▼

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

Faydalı linkler

deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Veren Siteler