Browsing: Okunacak Dua

Okunacak duaların en önemlisi, Allah’a olan inancımızı ve bağlılığımızı ifade eden dualardır. Bu dualar, bizi Allah’a yakınlaştırır ve O’nun yardımını ve desteğini kazanmamıza yardımcı olur.

Veysel Karani Zikri, Üveysî Tarikatı’na mensup olanların zikrettikleri bir zikirdir. Bu zikrin, Allah’a yakınlaşmak, manevi huzur bulmak ve maddi manevi sıkıntılardan kurtulmak için faydalı olduğuna inanılır.…

Nazardan Çıkan Çıban, bir kişinin başka bir kişiye veya nesneye hayranlık duyduğunda veya övgüde bulunduğunda bulaştığına inanılan bir tür uğursuzluk veya lanettir. Nazardan Çıkan Çıban, genellikle…

Cuma hutbesi duaları, hutbenin önemli bir parçasını oluşturur ve birçok önemli amaca hizmet eder. Cuma hutbesi duaları, Allah’a Teşekkür ve Hamd Etmek, Allah’tan Dilekte Bulunmak ve…