Kalitatif ve Kantitatif Ne Demek – Birbirinden Farkları ve Örnekler

Kalitatif ve kantitatif ne demek soruları özellikle analitik kimya dalında inceleme yapan kişiler tarafından sıklıkla sorulan ve araştırılan bir konudur. Analitik kimya dalında maddenin analiz edilebilmesi için kullanılmakta olan bu terimler, günümüzde pazarlama stratejilerinde de insan davranışlarına yönelik verileri toplama ve analiz etme amacıyla kullanılmaktadır.

Kalitatif Ne Demek?

kalitatif ne demek sorusuna bu terimin kullanıldığı alana göre farklı yanıtlar verilse de en genel tanımıyla nitel yanıt vermek mümkün olacaktır. Eğer bu terimler iletişim amacıyla kullanılmaktaysa, kalitatif nitel araştırma anlamına gelir.

Kalitatif yani nitel araştırma gerçeklik oluşturmak ve asıl olan, çalışılan durumu belirtmek amacıyla kullanılır. Kalitatif nitel araştırmada değişkenler karmaşıktır ve iç içe geçmiştir. Araştırmacılar olay ve olguları yakından izlemekle ve katılımcı bir tavır geliştirmekle yükümlüdür. Derin betimleme ve yorumlama yapılır, aktörlerin perspektiflerini anlamaya çalışılır.

Kantitatif Ne Demek?

Kantitatif ne demek

Kantitatif ne demek sorusuna ise nicel araştırma şeklinde yanıt vermek doğru olacaktır. Kantitatif yani nicel araştırmada gerçeklik nesnel ve asıl olan yöntemdir. Bunun yanı sıra değişkenler kesin sınırlarıyla hesaplanabilir ve aralarındaki ilişki ölçülebilir. Kantitatif araştırmada araştırmacılar olay ve olguları dışarıdan bakmakla ve nesnel bir tavır gerçekleştirmek ile yükümlüdür.

Kantitatif araştırmada kalitatif araştırmaya göre tahmin ve genelleme daha yüksektir. Bunun yanı sıra parçaların analizi yapılır ve uzlaşma ile norm arayışı içerisinde olunur.

Kantitatif Düşünme Nedir?

Kantitatif düşünme nedir sorusuna bunun bir metot olduğu şeklinde yanıt vermek doğru olacaktır. Kantitatif düşünce kaç kişinin belirli bir konu hakkında düşüncelerini nasıl hareket ettiklerini ve ne hissettiklerini ölçmek amacıyla kullanılmakta olan bir araştırma metodu olarak ele alınmaktadır.

Kalitatif ve Kantitatif Farkları

Kalitatif ve kantitatif farkları en genel tanımıyla birinin nicel birinin ise nitelikli olması şeklinde bilinmektedir.

Kalitatif ve Kantitatif Örnekleri

Kalitatif ve kantitatif örnekleri arasında kalitatif araştırmada amaç üstünde çalışılan nedenler ve güdüleyicilerin anlayışını kazanmak iken, kantitatif araştırmada amaç verileri örnek grubundan alınan sonuçlar ile tüme genellemektir.

  • Kalitatif araştırma örneği: Az sayıda, tam olarak temsil edilmeyecek olaylar. “Bunun ne olduğunu anlamaya yönelik analiz yaptık.”
  • Kantitatif araştırma örneği: Çok sayıda temsil edilen vakalar. “Bunu meydana getiren etmenlerin yüzdesini saptadık.”

SONUÇ: Kalitatif ve kantitatif düşünce metodları olarak ele alınabilecek 2 farklı terimdir. Bu terimlerden bir tanesini ithal iken bir tanesi nicel araştırma yapmak amacı ile tercih edilir.


Kalitatif Araştırmanın Kapsam Alanları Nelerdir?

Kalitatif araştırma gözlem, görüşme ve içerik analizi gibi alanları kapsar.

Kalitatif Araştırmanın Temel Özelliği Nedir?

Kalitatif araştırmada temel amaç incelenmekte olan olguya ilişkin anlayışı derinleştirmek ve araştırma problemini bütünsel bir çerçevede incelemektir.

Yanma Tepkimelerinde Reaktiflerden Birinin Oksijen Gazı Olması Şart Mıdır?

Breaking Bad Ne Demek – Dizinin Devamı Hangisi?

Naoh Yaygın Adı – Nerede Kullanılır, KOH, HCl

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥