Karşıtın Eş Anlamlısı – Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Karşıtın eş anlamlısı zıt kelimesidir. Genelde Türkçe dilindeki kelimelerin eş ve zıt anlamlıları mevcuttur. Bir kelimenin tam tersini ifade eden kelimeye zıt yani karşıt anlamlı denir. Zıt ve karşıt kelimeleri birbiriyle eş anlamlıdır. Bu nedenle cümle içerisinde aynı şeyi ifade etmek amacıyla birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Karşıt Ne Demek?

Karşıt ne demek sorusu merakla araştırılıyor. Türk Dil Kurumu tarafından karşıt kelimesinin tanımlaması aynen şu şekilde yapılmıştır;

  • 1.anlamı: Ana nitelikleri yönünden ak ile kara
  • 2.anlamı: Arasındaki kadar uzaklık ve aykırılık bulunan, birbirlerine her yönden tümüyle aykırı olan.

Dilimizde karşıt kelimesi birbiriyle benzemeyen, birbirine zıt olan şeyler için kullanılır. Bu bir kelime olabileceği gibi bir düşünce, davranış, fikir için de kullanılabilir.

Karşıtın eş anlamlısı - zıt anlamlı cümle örnekleri
Karşıt eş anlamlı cümle örnekleri

Karşıt Eş Anlamlı Cümle Örnekleri

Karşıt eş anlamlı cümle örnekleri konuyu iyice pekiştirmek adına size yardımcı olacaktır. Öncelikle dilimizde karşıt kelimesinin eş anlamlısı zıt kelimesidir. Her ikisi birbiri yerine cümle içerisinde sıkça kullanılıyor. Bazı örnek cümleleri aktarmak gerekirse de;

  • Türkçe dilinde neredeyse her kelimenin zıt anlamlısı mevcuttur.
  • Merve ile Ali’nin karakterleri birbirine oldukça zıt duruyor.
  • Zıt kutuplar birbirini çekerler.
  • Seninle zıt fikirlere sahip olmamız asla anlaşamayacağımız anlamına gelmez.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan zıt kelimelerini kaldırıp yerine karşıt kelimesini getirdiğiniz zaman cümlenin anlamı ve yapısı bozulmaz. Bu da her iki kelimenin eş anlamlı olduğunu gösterir.
Karşıt zıt anlamlısı

Karşıt Zıt Anlamlısı

Karşıt zıt anlamlısı olarak kullanılan kelimeler eş, benzer, denk, yandaş ve taraftar gibi kelimelerdir. Ancak genelde yoğun olarak karşıtın zıt anlamlısı için kullanılan birinci kelime ‘’eş’’ kelimesi olarak yansıyor.

Karşıtın eş anlamlısı - zıt anlamlı cümle örnekleri
Karşıt zıt anlamlı cümle örnekleri

Karşıt Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Karşıt zıt anlamlı cümle örnekleri ile konuyu daha iyi pekiştirmenize yardımcı olalım. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi karşıt kelimesinin zıt anlamlıları eş, benzer, denk, yandaş ve taraftar kelimeleridir. Bunlara dair cümle örnekleri ise kısaca şu şekildedir;

  • anlamlı kelimeleri cümle içerisinde birbiri yerine kullanabilirsiniz.
  • Benzer harfler kullanarak kaç farklı cümle kurabilirsin?
  • Birbirine denk olan kelimelere eş anlamlı kelimeler de deniyor.
  • Taraftar olmak hissetmeyi gerektirir.

Yukarıdaki cümle örneklerini inceleyerek zıt anlamlı kelimelerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını anlayabilirsiniz.

Özgürlük Ve Sorumluluk Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır

Zayıf Eş Anlamlısı – Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Cesurun Zıt Anlamlısı – Eş Anlamlı Cümle Örnekleri

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥