kelime-i tevhid anlamı ve okunuşunun görsel yazılımını sizler için hazırladık. Kelime-i tevhid türkçe okunuşu ve Kelime-i tevhid arapça yazılışını makalemizde bulabilirsiniz.

Kelime-i tevhid yazılışı ve anlamı, tevhid kelime olarak sözlükte tek olmak(vahdet) kökünden gelir. Tevhid bir şeyin tek olduğunu kabul etmek demektir. Kelime-i tevhid Allah tan başka ilah olmadığına iman etmektir. “Allah’tan başka ilah yoktur Muhammed onun Rasulüdür” demek  dinin esasını söylemektir. Allah göndermiş olduğu peygamberlerin tümü bu kelime-i tevhidi tebliğ etmiştir.

Kelime-i tevhid “La ialahe illallah Muhammedun Rasulullah” sözünü söylemektir. Kelime-i tevhidin anlamı; ”Allah’tan başka ilah yoktur Muhammed Onun Rasulüdür” demektir. Kelime-i tevhidin önemi Kuran’da ve birçok hadis’ de anlatılmıştır.

Kuran’da Bakara suresinde: ”Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır” ayeti kelime-i tevhidi güzel açıklamaktadır. Bir insanın Mü’min sayılabilmesi için tüm içtenliğiyle Kuran’da anlatıldığı gibi Allah’a iman etmesi gerekir. Kelime-i tevhidi dil ile söylediği gibi kalbi ile de tüm içtenliğiyle tasdiklemesi gerekir.

Kelime-i Tevhid Okunuşu

Kelime-i tevhid okunuşu, La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah şeklindedir. O derece ehemmiyetli bir sözdür ki kelime-i tevhid bir kere söylenmesiyle iman etmiş olunur cehennemden kurtuluş yolu olur. Kelime-i tevhidi her fırsatta söylemenin fazileti  çoktur.

Faziletini Peygamberimizin hadisinde “La ilahe illallahı çok söyleyerek iman tazeleyin” buyurmasından anlıyoruz. Ölülerimizin arkasından onlara da kelime-i tevhid okuyup gönderilir.

Kelime-i Tevhid Yazılışı ve Anlamı

Kelime-i Tevhid Nasıl Çekilir

Kelime-i tevhid nasıl çekilir sorusuna kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah  sözünü  tekrar ederek çekilir diyebiliriz. Sayı belirleyerek de çekilebilir sayısızda çekilebilir. Hadislerde “Günde 100 defa La ilahe illallah diyen kimsenin kıyamette yüzü dolunay gibi parlar”buyrulmuştur. Kelime-i tevhid birde kelime-i şehadet vardır. Kelime-i şehadet islamın şartlarından birincisidir. Bu ikisi karıştırılmamalıdır.

70 Bin Kelime-i Tevhid Nasıl Çekilir

70 bin kelime-i tevhid nasıl çekilir sorusuna yetmiş bin çekmenin hadis ile açıklandığını söyleyerek başlayabiliriz. Bu hadis şöyledir: “Kim, yetmiş bin defa ‘La ilahe ilallah’ derse, ölmeden önce cennetle müjdelenir”. Yetmiş bin kelime-i tevhid çekerken her yüz defa da bir Muhammeden Rasulullah denir. Kelime-i tevhidi yetmiş bin defa okumaya  hatmi tehlil de denir.

Kelime-i tevhid hatmi okurken ağızdan la ilahe illallah sözü çıkarken kalptende Muhammeden Rasulullah geçirilerek çekmek gerekir. Kelime-i tevhid yetmiş bine ulaştıktan sonra okunacak kişi için ya da kendi için duası yapılarak bağışlanır.


SONUÇ: Kelime-i tevhid Allah katında çok kıymetli bir sözdür. Zikirlerin en güzelidir. Kelime-i tevhidi kalp ile akıl ile içtenlikle söylemek en güzelidir. İmanın esaslarından olan Allah’a inamak’dır. Kelime-i tevhid i söylemekle iman etmiş oluruz. Dilimiz ile söyleriz kalbimizle ve aklımızla tasdiklemiş oluruz.


Leyse Leha Min Dunillahi Kaşifeh (Fazileti, Anlamı, Nasıl Okunur)

Teşrik Tekbirleri (Kaç Kez Getirilir, Anlamı ve Okunuşu)

Comments are closed.