Kurban Eti En Az Kaç Kişiye Dağıtılır

Kurban eti, en az etin üçte biri kadarının eşit paylara bölünerek dağıtılması ile paylaştırılmalıdır. Kurbanın asıl amacı ihtiyaç sahipleri olan Müslüman kimselere ulaşmaktır. Bu bağlamda Müslüman kimselere ulaşmak Kurban kesen kişinin de önceliği olmalıdır.

Kurban etinden pay oluştururken eti en az 1 yemeklik olacak şekilde pay ederek toplam kurban etinin üçte birini paylaştırabilir ve çevrenizde ihtiyaç sahibi olan kimselere dağıtabilirsiniz. Kişi başı dağıttığınız et oranı daha fazla da olabilir. Önemli olan Kurban ibadetini yerine getirmek üzere en az toplam etin üçte birini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. 

Anne Babaya Kurbandan Pay Verilir Mi?

Evet. Anne ve babaya kurbandan pay verilebilmesi için anne ve babanın kurban kesmemiş olması gerekir. Kurban bayramı Müslüman kimsenin paylaşması ile doğrudan ilişkili olan bir bayramdır. Anne ve babaya da kurban kesmemeleri halinde pay verilmesi mümkündür.

Kurban Bayramı kapsamında kurbandan pay verilmesi durumu temel olarak kişinin kurban kesip kesmemesine göre belirlenir. Kurban kesmek için durumu olmayan tüm Müslüman kimselere pay verebilirsiniz.

Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır
Kurbanı kaç kişiye dağıtılır diyanet

Kurbanı Kaç Kişiye Dağıtılır? Diyanet

Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10 kaynağına göre Peygamber Efendimiz kurban etinin üçe bölünmesi gerektiğini söylediği bilinmektedir. Bu 3 paydan ilki kurban kesmeye gücü olmayan fakir kimselere dağıtılmalı, ikincisi akraba ve tanıdıklar, komşular ile paylaşılmalıdır. Üçüncü parçası ise evde yenmelidir.

Kurban için Şafii mezhebine dahil olan kimselerin ise kurbandan az da olsa bir miktarın mutlaka yoksullar ile paylaşılması önerilmektedir.

Kurban Bayramı Müslüman kimseler için birlik ve beraberliğin güçlendiği, paylaşmanın asıl olduğu bayramlardan biridir. Kurban ibadeti ile birlikte bayramda her Müslüman hanenin evine et girmesi esas olmalıdır.

Kesilen kurbanın üçte birlik kısmının Müslüman ve yoksul kimselere dağıtılması gerekir. Kaç kişi olduğuna dair kesin bir kanı bulunmasa da dağıtılacak olan kısım üçte birlik kısımdır. Tek bir kişiye vermek yerine 6-7 kişiye pay etmek hem daha fazla hanenin evine et girmesine hem de kurban kesen kimsenin daha fazla sevap almasına imkan tanıyacaktır.

Kurbanın Kaçta Kaçı Dağıtılır?

Kurbanın üçte biri dağıtılmalıdır. Kurban ibadeti Müslüman kimsenin Allah rızası için yaptığı bir ibadettir. Yoksulları doyurmak ve her haneye et girmesini sağlama imkanı tanıyan bu ibadet ile birlikte kurbanın en az üçte biri dağıtılmalıdır.

Kurbanın tamamı da dağıtılabilir. Kurban kesen kişinin insiyatifine bağlı olarak kurbanın tamamı da yoksul kimselere pay olarak gönderilebilmektedir. En az üçte birlik kısmı dağıtılmak koşulu ile kurban sahibi istediği kadar pay verebilir.

Kurban Kesilince Kaç Kişiye Pay Verilir?

Kurban kesildiğinde pay oranı ortaya çıkan etin üçte biri olmalıdır. Bu orandaki et eşit parçalara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır. Pay sayısı hakkında kesin bir bilgi olmasa da en az 7 pay dağıtılması tavsiye edilmektedir.

Kurban Etinden Kimlere Pay Verilebilir?

Kurban etinden pay verilirken Müslüman kimsenin kurban kesip kesmediğine bakabilirsiniz. Kişinin kurban kesmeye yetecek maddi gücü yoksa ona kurban etinden pay verebilirsiniz. Anne ve babanız, kardeşleriniz ya da başka akrabalarınızda da kurban kesmiyorlarsa pay verebilirsiniz.

Market Kurbanlık Fiyatları – A101, ŞOK, Migros ve Bim Kurban Hisse

Kurban Bayramı Arefesi Oruç Tutulur Mu?

Kurban Kesim (Bölme) Fiyatları – Büyükbaş Kesim Ücreti

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥