Sınavdan 100 alma duası Allah’a yalvarmak ve ondan yardım dilemek içindir. Allah’tan dua ettiğimizde, bize yardım etmesi ve bizi koruması için yalvarıyoruz. Sınavdan 100 almak için dua etmek yerine, çalışmamıza ve gayret göstermemize odaklanmamız gerekir.

Sınavından yüksek almak için dualar en çok araştırılan konulardan biridir. Sizler için sınavlarınızda başarı sağlayaması için okunacak dua listesi hazırladık. Sınavdan yüksek başarı almak için yardımcı rahatlatıcı duaları öğrencilerde okumalı.

Bu Dua ile Sınavı Kazandım

Sınavlara girmeden önce öğrencilerde korku oluşur. Sınavdan düşük alma korkusu ile öğrenciler bildikleri konularda bile hatayla karşılaşırlar. Sınavda stres kontrolü oldukça önemlidir. Sınavlarda kontrolü sağlayarak rahat bir şekilde girdiğiniz takdir de başarı kaçınılmaz olacaktır. Sınavlara girmeden önce duayla Allah’a sığınmak istersiniz. Çalışma olmadan tevekkül etmenizin sizlere bir faydası olmayacaktır. Yeterince çalıştıktan sonra sizler için hazırladığımız duayı ederek Rabbinizden yardım isteyebilirsiniz. Bu dua ile sınavı kazanma şansınızı biraz daha arttırın.

Rabbi edhılni müdhalne sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve’c’al l imin ledünle sultanen nasira (Allah’ım Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru çıkış yolu ile çıkar. Katında bana yardım edici bir kuvvet ile yardım eyle.)

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün Hayyün Kayyümun Hakemun Adlün Kuddusün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetahna leke fethan mubina duası ile Rabbim sizlere yardımını ihsan eyleyecektir.

Zeki ve Başarılı Olmak İçin Dua

Zeki ve başarılı olmak için sadece dua etmek fayda etmez. Rabbimizden tabi ki her şeyi isteyebilir ve ondan yardım ihsan etmesini için dua edebiliriz. Allah her konuda ve her ihtiyacımızda bizlerle birliktedir. Ama emek olmadan başarının olmayacağını bilmeniz gerekir. Zeki ve başarılı olmak için ilk önce çalışmanız ve çabalamanız gerekir. Daha sonra dua ile Rabbinize sığınmanız gerekecektir. Zeki ve başarılı olmak için okumanız gereken duayı sizler için derledik.

  • Başarılı olmak için bu duayı okuyabilirsiniz. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el- hıkni bi’s salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr duasını her gün okumanız sizlere inşallah başarı getirecektir.

Peygamberimizin Başarı Duası

Başarı olmayı bu hayatta herkes tarafından istenen bir kavramdır. Başarılı olmak için belirli emek göstermeniz gerekir. Emek göstermeden hiçbir şey sizin başarılı olmanızı sağlamayacaktır. İşini veya verilen görevi en başarılı bir şekilde yerine getirmek isteriz. Kişi çabasını gösterdiği sürece Allah bu konuda kişinin her zaman yanında olacaktır. Peygamber Efendimizin başarılı olmak için okuduğu başarı duasını sizler için derledik.

Allahümme inni es’elükes- sebate fil emri ve es’elü azimete’r- ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve husne’ıbadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min şerri mata lemü. Ve es’elüke min hayri ma ta’lemü. Ve estağfiruke mimma ta’lemü. İnneke ente’allamü’l-guyub

Allah’ım. Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa yönelmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi bana nasip et. Doğruyu konuşan dil ve eğriden uzak bir kalp istiyorum. Senin bildiğin her türlü şerden sana sığınırım. Bildiğin tüm hayırları ise senden istiyorum. Bilerek veya bilmeyerek yaptığım tüm günahlarımdan dolayı sende af diliyorum. Şüphesiz sen her şeyi bilensin)

Sınavdan 100 Alma Duası

Zihin Açıklığı Duası

Öğrenciler için veya hayatında başarı olmak isteyen herkes için yazımızı ele aldık. En önemli işe giderken, en önemli sınavlara girerken başarılı olmak için Rabbimizden yardım isteriz. Yeteri derecede çalışma sergiledikten sonra Rabbimizden bizlere destek olması için dualarda bulunmak istiyorsanız sizler için zihin açıklığı için edebileceğiniz duayı listeledik.

Zihin açıklığı için okumanız gereken dua şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün Hayyün Kayyümun Hakemun Adlün Kuddusün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetahna leke fethan mubina duası sizlere yardımcı olacaktır.

Sınavdan Yüksek Alma Duası

Sınavlar her öğrenicinin korkusudur. Sınavdan önce başarılı olmak için Allah’tan yardım isteriz. İlk olarak yeterince çaba sarf ettikten sonra Allah’a tevekkül etmeniz gerekir. Allah katında çevrilmeyen bir dua yoktur. Rabbim sizler için en hayırlısını nasip eder. Sınavdan yüksek olmak için okuyacağınız dua şu şekildedir;

Sınava önce Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s- seyyiat ve terfe’una biha ındeke a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-gayat min cemiil-hayrati fi’l- hayati ve ba’del- memat birahmetike Ya Erhame’r-rahimin. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel Mevla ve ni’me’n-nasir. Gufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir.

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e ve onun Ehli beytine salavat eyle. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan uzak eyle. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirirsin ve tüm günahlardan bizleri bu salavat hürmetine affedersin, o salavat hürmetine bizi en üstün dereceye yükseltirsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra bütün hayırlar konusunda amaçların en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip et. Allah sonsuzdur ve ne iyi bir dost, iyi bir vekildir. Ey Allah’ım senin mağfiretini dileriz dönüş ancak sanadır.

Annelerin Sınav Duası

Anneler sınava girecek olan çocuklarına dua ederek onlara destek olmak isterler. Annelerin çocukları için yaptıkları her dua Rabbim katında kabul edilir. Çocuklarınıza destek olmak için ve en başarılı yerlere gelmeleri için onlara edeceğiniz duaları sizler için derledik. Çocuklarınızın başarılı olması için Kalem suresini de okuyabilirsiniz. Şimdi sınava girecek çocuklarınız için okuyabileceğiniz dualara bir bakalım.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Kayyum, Birahmetike estegisu (Allah’ım Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını bana nasip eyle)

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri, Vahlül ukdeten min lisani, yefkahü kavli (Rabb’im gögüsümü ve gönlümü ferah tut, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ve sözümü anlaşılır eyle)

 Vekul rabbi edhilni mudhale sidkin veahricni muhrace sidkin ve’al l imin ledunke sultanen nasira (Rabbim girilecek bu yolda doğruluk ile girmemi ve çıkılacak bu yerde de doğruluk ile ayrılmamı nasip et, bana yardımını ihsan et)