Nikah Tazeleme Duası – Tevbe istiğfar iman tazeleme

Nikah tazeleme duası hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Evde nikah tazeleme duası ve dinde nikah tazeleme var mıdır işte detaylar.

Nikah tazeleme demek tekrar nikah kıymaktır. Nikah tazeleme bir hoca eşliğinde olması gerekmez.  Fakat iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahitliğinde kıyılması gerekir. Nikah tazelemek için erkeğin hanımından vekalet alması gerekir. Eğer hanımından vekalet almazsa kendi şahitler huzurunda da olsa nikah tazeleme işlemini yapamaz.

Nikahın tazelenmesi için kadının erkeğe “Nikahımızı kıymak üzere seni vekil ettim.“ demesi gerekmektedir. Vekilden çıkacak bir durum olmadığı sürece vekillik ömür boyu geçerli olur. Vekâlet verirken şahit olmasına gerek yoktur. Hanımından vekalet aldıktan sonra, tecdid-i iman ve tecdid-i nikah duası okunur ile iki Müslüman şahidin yanında okunması ve o kişi şahit de nikah tazeleme okunacak dua olduğunu biliyorlarsa, nikâh tazelenmiş olur. İki erkek veya bir erkek ve iki kadın şahit olmadan bu duayı okumakla nikah tazelenmiş olmaz. Şahitlerin nikahı kıyılacak kişileri tanıması, müslüman olması ve aklı yerinde olması gerekir. Dede, nine, baba, anne, teyze, dayı, amca, hala, evlat, yeğen, torun, kardeş, nikâh tazelenirken şahitlik yapabilirler.

Almanya Evlenmek İsteyen Bayanlar

Nikah tazeleme duası;

  • “Öteden beri, Nikahlım olan hanımımı, onun tarafından vekaleten ve tarafımdan asaleten kendime nikah ettim.”

Eğer önceki nikah sahih değilse bu nikah sahih olur.

Arapçası;

  • “Allahümme inni üridü ve en üceddidel imane vennikaha tecdiden bi kavli la ilâhe illallah Muhammedür resülullah”

Evde Nikah Tazeleme Duası

Nasıl ki Türk Medeni Kanunlarına göre çiftlerin evlenebilmeleri için resmi nikâh gerekiyorsa, İslam dinimize göre de dini nikahının olması gerekmektedir. Din görevlisi iki şahit huzurunda ister evde ister camide nikahınızı kıyabilir.  Dini nikah kıyıldıktan sonra tekrar tazelenmesine gerek yoktur. Çünkü ömür boyu geçerlidir. Fakat nikâhını tazeleme gereği duyanlar evde iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahitliği huzurunda hanımından “Nikahımı kıymak üzere seni vekil ettim “demesiyle vekalet alan koca kendisi nikahını tazeleyebilir.

  • Şahitlerin yanında nikah tazeleme duasını “Öteden beri, nikahlı olan hanımımı, onun tarafından vekaleten ve tarafımdan asaleten kendime nikah ettim.”  okurda şahitler de bu duayı bilir şahitlik ederse nikah tazelenmiş olur.

Dinde Nikah Tazeleme Var Mıdır

Dinî nikah ömür boyu sürer. Dinden çıkmak nikahı bozar. Kişi küfre düştüyse, üç hak boşamadan birini isteyerek ya da istemeden kullanmışsa nikah tazelenebilir.

  • Üç kere boşadım kelimesini kullanırsa farklı zamanlarda bir kez bile olsa üç sayısını bulduysa bu hem günahtır hem de geri dönüşü olmaz, hulle gerekir. Yani kadının bir başka erkekle nikâh kıyıp, düğün yapıp, birlikte olduktan sonra erkeğin boşaması ile kadın o erkekten boşandıktan sonra tekrardan eski kocasıyla evlenebilir. Bu yüzden şakayla da olsa ima da bile bulunmamak boşanma işi ciddileşmeden boşamamak gerekir.
İman tazelemek i̇çin dua
İman tazelemek i̇çin dua

İman Tazelemek İçin Dua

Erkek olsun kadın olsun her insanın Allah’ın emir ve yasaklarına uyması gerekir. Bunları yapmadığınız zaman dinden çıkabiliyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlar da tekrar müslüman olmak dinimize girmek için tövbe etmek gerekir. Her gün bir defa istiğfar edilse muallaka affolunur.

  • “Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah Ya Rabbi. Bilerek ya da bilmeyerek imanımın gitmesine sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptımsa nadim oldum, pişmanım. Beni Affet.” diye tövbe edip Allah’a yalvarırsa muhakkak affedilir.

Tecdid-i iman ve tecdid-i nikah yapmak için öncelikle üç kere istiğfar edilir. “Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah elazim ellezi la ilahe illa hu elhayyelkayyüme ve etübü ileyh, tevbete abdin zalimin li -nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüsura” denir.  Ve duayla devam edilir;

  • “ Ya Rabbi buluğa geldiğimden bu ana kadar İslam düşmanlarına ve bidat ehline aldanarak, yaptığım yanlış, bozuk itikadlarıma ve bidat, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime gördüklerime nadim oldum, pişmanım bir daha böyle yanlışlar yapmamaya, inanmamaya azm kasd eyledim. Peygamberlerin evveli adem aleyhisselam ve ahiri bizim sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki peygambere ve iki arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıktır. Bildikleri doğrudur. Amenrü billah ve bi-ma cae min indillah, ala muradillah ve amentü bi Resulillah ala muradi Resulillah. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba’sü ba’del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh.” İki şahit huzurunda da okunur da onlarda işitirlerse nikah da yenilenmiş olur.

Cuma Gecesi Nikah Tazeleme Duası

Geçmiş zamanlarda cami hocaları perşembe gününü cuma gününe bağlayan gecelerde yatsı namazından sonra kendilerince Tecdid-i İman ve Nikah tazelemesi yapılırmış. Ancak günümüzde camilerde böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Nikah tazeleme nikâh kıymak değildir. Nikah kıyıldıktan sonra herhangi bir nikahı düşürecek bir durum olursa tazelenir.

  • Üç kere tövbe edildikten sonra “Allâhümme innî üriydü en üced-didel imane ven nikahe tecdiden bi gavli la ilahe illalah, Muhammed’un Resülullah” üç kere okunur ve sonrasında da “ Hakkan ve sıdga ve Sallallahu Teala Aleyhi veselleme Resülühun Nebiyya vel hamdülillahi Rabbil alemiyn”  diye bitirilir.

Kariyer Fikirleri Nikah Şekeri

Almanya Evlenmek İsteyen Erkekler

Sevgiliye Sorulacak Sorular

Amerika Vatandaşlık Şartları

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr