Parodi Nedir – Yazarların Paradi Örnekleri

Parodi nedir hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Parodi anlatım tekniği, parodi ne demek TDK ve parodi örnek işte detaylar.

Günümüzün en büyük örneklerinin sosyal medyada bireysel çekilen videolar ile gördüğümüz parodi bir eseri alaya alarak özüne dokunmadan ortaya konulan oyun anlamına gelmektedir.

Parodi ne demek, Postmodern romanlarda daha çok kullanılan anlatım tekniği olarak bir metnin alay ve abartılı olarak çarpıtılması, taklit edilerek oynanması anlamına gelmektedir. Çok ciddi bir eser olmasına rağmen bu eserin bir bölümü ya da tamamının alaya alınarak gülünç oynanmasıdır. Edebi olmasına rağmen günümüzde birçok sinemada bunun benzeri gösterilmektedir. Parodiye ilişkin ilk genel bilgi ise Aristo’nın Poetika’sından geliyor.

Ateist Ne Demek

Parodi Anlatım Tekniği

Parodinin oluşturulmasında bir kaynak başlıca hususu oluşturuyor. Bu anlamda neyin parodisini yapacaksanız bunun hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Planlama önem taşır. Parodi anlatım tekniğinde adımlarınız şunlar olmalı.

  • Kaynak olarak bir kitap veya hikayeyi seçin.
  • Seçilen kaynak hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
  • Kaynaktaki anlatılan karakterleri ele alın.
  • Kaynak için farklı gülmece çizgi roman ögeleri ekleyin.
  • Parodi yapacağınız bölümü eklemeler yaparak genişletin.

Parodi Ne Demek TDK

Daha çok TV programlarında karşılaştığımız parodinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ciddi sayılabilecek bir kitap, eserin biçimini bozmadan bir bölümü yada tamamının gülünç etkiler yaratacak şekilde alaysı olarak oynanmasıdır.

Parodi Örnek

Günümüzde parodilere örnek olarak verilebilecek bir çok eser vardır. Özellikle TV programları ve sinemalarında karşımıza çıkar. Örnek olarak verilecek olursa Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı romanından verilebilir. Romanda Şeyh Galib’in Hüsnü Aşkı ile Mevlana Celaleddin Ruminin Mesnevisinden yararlanan Orhan Pamuk Galip ile Celalin isimleri ve Celal’in oturmuş olduğu Şehrikalp Apartmanıyla bu eserlere yaptığı göndermeler gösterilebilir.

Parodi Örnek

Edebiyatta Parodi örneği

Türk Edebiyatında ilk parodi örneği Zafername’dir. Ziya Paşa Nef’in Sultan Ahmet Han için yazdığı kasideden yola çıkılarak İzmit Mutasarrıfı Fazıl Paşa’nın ağzından yeniden kaleme alır. Yazı Ali Paşa’ya uyarlanmıştır. Bu yazı metinden çok şiire dönüşür. Dönüşen şiir metindeki tam tersi bir anlam taşımaya başladığı için aynı zamanda ironi örneğidir. Gülünç kılma, değersizleştirme işlevi de görür. Önceki metin bozulduğu ve değiştiği için parodi olarak okunan bir eser olarak geçer.

Pastiş Nedir Edebiyat

Pastiş ile Parodi birbirine çok yakın anlamlar taşıyan kelimelerdir. Fransızcadan dilimize yerleşen pastiş’in TDK anlamı başka sanatçının eserlerinin taklit yoluyla getirilen bir sanat eseri olması ve bir ekol haline gelen eserlerin üzerine getirilmiş olan anlamı taşıyor. Parodi ile karşılaştırıldığında pastiş ne kadar ciddiyse parodi ise o kadar komiktir.

Pitoresk Nedir

Pitoresk edebiyat terimidir. Bu terim içerisinde görsellikten bahsetmek mümkündür. İki farklı anlam taşımaktadır. Buna göre;

  • Örgünün durumu ile görünüşünün resim olmada değecek söz ve yazı
  • Kişinin aklında hayali resim uyandırabilecek bir yazı ya da söz anlamı taşır.

TDK’ya göre pitoresk ise resimsi anlamına gelir.

LGBT Ne Demek

Cümle Ne Demek

İhlas Ne Demek

Narsist Ne Demek

Yusuf Saroğlu

Sizin için blog yazıları paylaşıyorum. Soru ve önerilerini aşağıya yazabilirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Aradığın burada

Başa dön tuşu