Şems suresi Mekke döneminde inmiştir. 15 ayetten oluşan bu sure, güneş anlamına gelen Şems kelimesiyle isimlendirilmektedir.

Şems Suresinde bir Kamil hikayesiyle ilgili konudan kesitler bulunmaktadır. Bu konuya benzer örneklerin anlatımının yapıldığı pek çok sureye rastlamak mümkündür.

Kur’an Şems Suresi 1. Ayet

Şems suresi 7. Ve 13. Ayet fazileti
Kur’an şems suresi 1. Ayet

“Andolsun Güneş’e ve onun (huzur ve hayat verici) parıltısına (özellikle kuşluk vaktindeki aydınlığa, yaydığı ışık ve ısıya),”

Kur’an Şems suresi 1. ayet güneşe ve kuşluk vaktinde meydana gelen aydınlığa, güneşi takip eden aya, güneşe açığa çıkartan gündüz vaktine, örten geceye, gökyüzüne ve onu bina edenlere, nefse ve birtakım kabiliyetlere sahip olup iyilik ve kötülüklerini ilham edenlere ve nefsini kötülüklerden arındıranlara kurtuluşa ereceklerini anlatır. Bu şekilde yaşayamayanlar ise ziyan edilecektir.

Şems suresi 7. Ve 13. Ayet fazileti
Şems suresi 7. Ayet fazileti

Şems Suresi 7. Ayet Fazileti

“Andolsun nefse ve onu yaratılış amacına uygun dengeli muhkem hale getirerek verdiği özelliklere ve kabiliyetlere!”

Şems suresi 7. ayet fazileti insanın varlığı üzerine yemin edilmesinin yaratılışı özündeki üstünlüğüne işaret etmektedir. İnsana maddi ve manevi güçlerin yerleştirilmesi ve her gücün yapacağı görevin tayin edilmesi, güçleri kullanacak organların verilmesi şeklinde açıklanmış ve gösterilmiştir.

Şems suresi 7. Ve 13. Ayet fazileti
Şems suresi 13. Ayet fazileti

Şems Suresi 13. Ayet Fazileti

“Allah’ın elçisi onları: ‘Şu dişi deve Allah’ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin’ demişti.”

Şems suresi 13. ayet fazileti Allah’ın mucize olarak yarattığı dişi deveye zarar vermekten sakınmaları ve su içme hakkına dokunmamaları konusu içermektedir. Bu ayetin tefsiri Allah’ın yarattığı hiç kimseye zarar vermemek gerektiği konusundadır. Bunun yanı sıra ceza veya mükafat doğru ya da yanlış yolu tercih etmenin kesin bir neticesi olarak bu ayette insanlara gösterilmekte ve sunulmaktadır.

Şems suresi 7. Ve 13. Ayet fazileti
Şems suresinin sır ve fazileti

Şems Suresinin Sır ve Fazileti

“Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.”

Şems suresinin sırrı ve fazileti oldukça merak edilmektedir. Şems adı verilen bu süreyi 21 kere okuyanın bütün korkularından uzaklaşacağı bilinmekte ve söylenmektedir. Şems suresini okuyan kişilerin güneş ve ayın üzerine doğduğu her şeyi sadaka vermiş gibi sevaba gireceği bilinir. Şems suresinde bol bol okuyanların yardıma muhtaçlara sadaka vermiş gibi sevaba gireceği, üzerinde musibet veya belalı işler bulunanların şems suresi sayesinde kötülüklerden uzaklaşacağı bilinmektedir.

Şems suresi herhangi bir hastalığı veya rahatsızlığı olan birinin üzerine okunursa Allah bu kişiye şifa vermekte ve hastalıklarından kurtarmaktadır. şems suresini okuyan kişi yaptığı işlerde saygı görmekte ve nasibi bollaşmaktadır. Belalardan korunmak ve düşmanlardan uzak durabilmek için şems suresinin 41 defa okunması gerekir

İnşirah Suresi’nin Okunuşu (Elemneşrahleke Ezberle) DİNLE

Küsuf Namazı Nasıl Kılınır Ne Okunur?

Rabbena Duaları Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

/ 5.

Share.

Comments are closed.