İslam aleminin sürekli telaffuz ettiği tevekkül Allah’a olan güvendir. Tevvekkül eden kişi yaşadığı olaylar için elinden geleni yapar sonrasında Allah’ın verdiği kadere razı olur.

Tevekkül ne demek, Tevekkül Vekil kelimesinden türemiştir. Kişinin uğraşları ile sonucunu Allah’ın verdiğine razı olması olarak Kuran-ı Kerim’de de geçmektedir.

Tevekkül Nedir Nasıl Yapılır

Allah’a güvenmek anlamında kullanılan tevekkül Arapçadan geçmiştir ve vekl kökünde türemiştir. Birisine güvenene mütevekkil güvenilene ise vekil denilmektedir. Kişinin kendisini Allah’a teslim etmesi ile tevekkül yapılmış olur.

Tevekkülün belirleyici olmasında Talak suresinin başında geçen Allaha tevekkül eden kimseye O’nun kafi geleceği ve Allah’ın mutlaka emrini yerine getireceği bildirildiğidir. Bu anlamda kişilerde dualarında tevekkül eder. Nitekim Resullullah’ın bir duası da ön plana çıkar. Teveccüh namazı sırasında “Allah’ım sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim, sana yöneldim”

Allah’a Tevekkül Ne Demek

Tevekkül Ne Demek

Allah’a tevekkül etmenin etmenin tek bir yolu yoktur. Günlük yaşamamız içerisinde en küçük bir işimizde bile bizler tevekkül etme yoluna gideriz. Elimizden gelen her şeye yapmamıza rağmen bunu Allah’a havale eder sonucunun Allah’tan geleceğine inanırız. Bu sebeple ki bir çok insandan “Hasbunallahu ve ni’mel vekil” cümlesini duyarız. Bu duanın anlamı da Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

Allah’a Tevekkül Etmek Nasıl Olur

Allah’a tevekkül etmenin tek yolu dua etmektir. Bu dualar farklı sureler ile de yapılabilir. Allah’a olan güveninizin temelidir. Bazen kişiler işi için uğraş görmeden tevekkül etmeye çalışır. Ancak çaba bu anlamda da önemli bir husus.

Tevekkül Örnekleri

Toplumda yaşanılan bir çok tevekkül söz konusudur. Tedbir ve çalışma olmadan tevekkül de olmaz. Bu anlamda bazı tevekkül örnekleri şunlardır;

  • Öğrencinin çok çalışması sonrası iyi not alabilmek için Allah’a güvenerek dua etmesi
  • Ev ve araba almak için borca giren kişi de tevekkül yapmış olur.
  • Emanet bırakılanın başına bir şey gelmemesi için edilen dua da tevekkül olur.
  • Hastanın iyeleşmesini beklemek tevekküldür.
  • İşe yapılan başvuru ile işe alınmayı beklemek tevekküldür.

Daha fazla ilgili içerik;

Tevekkül anlamı ne demek?

Tevekkül, Arapça “vekl” kökünden türeyen bir kelimedir. “Vekl”in sözlük anlamı “güvence altına almak, emanet etmek”tir. Tevekkül ise “Allah’a güvenmek, O’na umut bağlamak, O’na dayanmak” demektir.

Kuranı Kerimde tevekkül ne demek?

Kur’an-ı Kerim’de tevekkül kelimesi ve türevleri yaklaşık 250 yerde geçmektedir. Bu ayetlerde tevekkül, Allah’a güvenmenin, O’na dayanmanın, O’nun her şeyi yarattığına ve her şeyi yönettiğine inanmanın önemi vurgulanmaktadır.

Tevekkül nedir bir örnek veriniz?

Tevekkül, bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü çabayı gösterdikten sonra, sonucu Allah’a bırakmak anlamına gelir. Örneğin, bir öğrenci sınava hazırlanırken gerekli olan tüm çalışmaları yapar, sonra da sonucu Allah’a bırakır. Bu durumda öğrenci, sınavda başarılı olacağına inanır ve bu inancıyla hareket eder.

Allaha tevekkül etmek nasıl olur?

Allah’a tevekkül etmek için öncelikle Allah’ın varlığına, birliğine ve her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak gerekir. Ayrıca, Allah’ın her şeyi yönettiğine, her şeyi bildiğine ve her şeyin en hayırlısını yapacağına inanmak gerekir.
Allah’a tevekkül etmek için şu adımları atabiliriz:
Allah’ın gücüne ve kudretine inanmak: Allah’ın her şeyi yarattığına, her şeyi yönettiğine ve her şeyi bildiğine inanmak, tevekkül etmenin ilk adımıdır.
Allah’ın her şeyin en hayırlısını yapacağına inanmak: Allah’ın her şeyi en hayırlı bir şekilde yarattığına ve her şeyi en hayırlı bir şekilde yöneteceğine inanmak, tevekkül etmenin en önemli adıdır.
Allah’a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek: Allah’a tevekkül ederken, aynı zamanda Allah’a karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekir. Bu sorumluluklar, ibadetlerimizi yerine getirmek, haramlardan kaçınmak ve iyilik yapmak gibi şeylerdir.
Allah’a dua etmek: Allah’a tevekkül ederken, aynı zamanda O’ndan yardım istememiz gerekir. Bu yardım istemenin en güzel yolu ise dua etmektir.

Tevekkül duası nasıl yapılır?

Tevekkül duası, Allah’a tevekkül etmemizi sağlayan bir duadır. Bu dua şu şekildedir:
Allahümme tevekkeltü aleyke vefvekatü emri ileyke
Bu duanın anlamı şudur:
Ey Allah'ım, sana tevekkül ettim. İşimi sana havale ettim.
Bu duayı, günlük hayatımızda her türlü işimiz için yapabiliriz.

Tevekkül etmenin insana sağladığı faydalar nelerdir?

Tevekkül etmenin insana sağladığı faydalar şunlardır:
İnsanı huzurlu ve mutlu kılar. Tevekkül eden insan, her şeyin Allah’ın elinde olduğuna inandığı için, endişe ve kaygıdan kurtulur. Bu da ona huzur ve mutluluk verir.
İnsanı cesaretlendirir. Tevekkül eden insan, Allah’ın yardımına inandığı için, zorluklarla karşılaştığında pes etmez. Bu da ona cesaret verir.
İnsanı başarıya götürür. Tevekkül eden insan, Allah’ın yardımına inandığı için, her işte başarılı olmak için çaba gösterir. Bu da onu başarıya götürür.
Tevekkül, bir müminin hayatında önemli bir yere sahiptir. Tevekkül eden insan, Allah’a olan güvenini ve bağlılığını gösterir. Bu da onu hem dünya hem de ahiret hayatında başarıya götürür.