Ulus Eş Anlamlısı – Zıt Anlamlısı ve Cümle Örnekleri

Ulus eş anlamlısı millettir. Bir topluluğun bir arada yaşama bilincine ulaşmasına, ortak oluşturdukları hafıza ve kültürel birikime denilir. Uluslar kendi birikimleri ve kültürleri sonucunda günümüzde farklı isimlere sahiptir.

Ulus Ne Demek?

Ulus ne demek sorusuna aynı toprak parçasında yaşayan ve asgari düzeyde uzlaşı sağlamış olan topluluk şeklinde yanıt vermek mümkündür. Tarihin ilk dönemlerinde insanlar sabit bölgelerde yaşamadıkları için göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdir. Ancak değişen şartlar ve ihtiyaçlar bu toplulukları daha kolay ve uzun yaşayabilmeleri için belirli toprak parçaları üzerinde yaşamaya itmiştir. Bunun sonucunda yani bir arada yaşamanın getirdiği ortak hafıza, duygular, gelişmeler, savaşlar, kültürel olaylar gibi durumlar o kara parçasında yaşayan insanların genelini tanımlamak için kullanılır olmuştur.

Ulus veya millet kavramı böylece belirli bir tarihsel birikime sahip olan aynı kara parçasında yaşayan insanların genelini ifade eder; Türkler, İngilizler, Fransızlar vb. gibi. Ulus olmak için belirli şartların da sağlanması gerekir. Bunlar;

  • Toplulukta ortak dilin gelişmesi,
  • Tarihsel bir geçmişin paylaşılması,
  • Şimdi bir arada yaşamalarının yanında gelecekte de bir arada yaşama istekleri,
  • Kültürel ve dini ortak payların bulunması gereklidir.

Ulus kavramı dünya siyasi tarihinin de şekillenmesinde önemlidir. Pek çok topluluk, ulus kavramı ile birlikte kendi özgürlüklerini elde etmiş ve tamamen kendi başlarına var olmuşlardır. Ulus bilincinin aşılanması topluluğun devamlılığı ve tamamen kendilerine özgü olma noktalarında önemlidir.

Ulus eş anlamlısı - zıt anlamlısı ve cümle örnekleri
Ulus eş anlamlısı cümle örnekleri

Ulus Eş Anlamlısı Cümle Örnekleri

Ulus eş anlamlısı cümle örnekleri şu şekilde;

  • Bir ulus geleceğini görmüyorsa yok olacaktır (burada millet de denilebilirdi).
  • Milletin geleceğine yine milletin kendisi karar verecektir (burada ulus da denilebilirdi).
  • Millet / ulus bu olayla ayağa kalktı!

Deyim veya kalıplaşmış, özel anlam taşıyan durumlarda ise eş anlamlı olarak kullanılmaz;

  • Bugün Ankara’nın Millet bölgesindeyiz. (Ulus olarak kullanılır)
  • Hey ulus! (Bir ortama girerken samimi ifadesi olarak “millet” sözcüğü kullanılır.)
  • Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. (Kalıp hali “millet”tir.)

Ulus Zıt Anlamlısı

Ulus zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur, ama zıt anlamına en yakın olan fert kelimesi vardır denilebilir. Ulus dışında tanımlama yapılması gerekiyorsa topluluk, kalabalık, güruh gibi ifadeler kullanılabilir.

Karşıtın Eş Anlamlısı – Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Zayıf Eş Anlamlısı – Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Yabancının Eş Anlamlısı – Zıt Anlamlı Cümle Örnekleri

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr