Zihin Açıklığı İçin Dua (Peygamber Efendimizin Suya Okunacak Duası)

Zihin açıklığı için suya okunacak dualar hangileridir, araştırmanız üzerine sizleri bilgilendiriyoruz. Peygamber Efendimizin hafıza duasını gelin birlikte inceleyelim.

Zihin açıklığı için dua, başta zihnimizi zinde ve açık tutmak için gereksiz şeylerle doldurmamalıyız. Zihni yoracak telefon, tablet gibi araçlardan uzak durmalıyız ve faydalı şeylerle beslenerek uyku düzenine dikkat etmeliyiz. Sonrasında gayret göstererek zihnimizi geliştirebiliriz. Bunun için aşağıdaki gibi dua edebiliriz: ”Allah’ım karanlıkları, şüphe ve zannı bizden çıkar. Anlayış nuruyla ikram et. Anlamayı ve bilmeyi bize aç. Hilimle ahlakımızı kolaylaştır. Allah ve Rasulü’nün kavline tabi olanlardan eyle.”

Ders Çalışırken Zihin Açıklığı İçin Dua

Ders çalışırken zihin açıklığı için dua, bu dua sınava girerken de okunur; “Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayr.”Anlamı: Ey rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla sonuçlandır.

Cocugumun Zihin Açıklığı İçin Dua

Cocugumun zihin açıklığı için dua; “Allahümme’nfa’ni bima allemteni ve allimni ma yenfeuni verzugni ilmen tenfeuni bihi.” Anlamı: Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” demektir. İnsan her hali için Allah’tan dua isteyebilir istek de bulunabilir.

Zeki ve Başarılı Olmak İçin Dua

Zeki ve başarılı olmak için dua etmeli aynı zaman da fiili dua etmeliyiz yani dersimize çalışmada gayret gösterip emek vererek bedenimizle dua etme hali içinde olmaktır. Üzerimize düşen görevi yerine getirdikten sonra dil ile dua ederiz. Bu iki duayı yapmak insanı istediği başarıya götürebilir. Zekanın açılması için unutkanlığın gitmesi için okunan bir dua şöyledir: “Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün,Kuddüsün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetehna leke fethan mübina (19 kere okunacak) Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azametih (bin defa okunacak) sonra subhane rabbiyel a’la dedikten sonra Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin. Okunup dua edilerek: “Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”denilir ve dua bitirilir.

Zihin Açıklığı İçin Suya Okunacak Dua

Zihin açıklığı için suya okunacak dua, Ankebut suresi besmele ile 113 defa bir bardak suya okunur. Sınava girmeden önce de bu dua okunur: ”Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli“ on defa okunur. Anlamı: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle” demektir.

Peygamber Efendimizin Hafıza Duası

Peygamber Efendimizin hafıza duası, Peygamberimiz Kuranı ezberlemekte zorluk yaşayan ayetleri ezbere akıllarında tutmakta zorlanan  bu hususta  ezberi kolaylaştıracak ve öğrenenlerinde istifade edeceği şu duayı Hz. Ali (r.a) öğretmiştir:

“Allah’ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah’ım. Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbar et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah’tandır.”

Bu duayı Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece, gecenin üçte birinde kalkıp ,dört rekat namaz kıldıktan sonra okumalarını tavsiye etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v) bu duaya başlamadan önce Allah’a hamd etmek Peygamberimiz (s.a.v)’e ve bütün peygamberlere salat okunmasını, Bütün mü’min kardeşlerimiz için de istiğfar etmeyi tavsiye etmiştir. İnsan her hali için Allah’a dua edebilir. Zihin açıklığı için, derslerdeki başarı için elinden gelen gayreti çabayı gösterir, buna fiili dua diyoruz sonra dil ile dua eder ve bu iki şekilde başarıya ulaşır.

Matematik Sınavından 100 Alma Duası

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥